Now showing items 124-143 of 330

  • Optimalizace přestupního uzlu Depo Hostivař v Praze 

   Author: Kliment Jakub; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Tittl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace přestupního uzlu Depo Hostivař" je návrh dispozičního uspořádání přestupního uzlu, které zde umožní ukončení tramvajových linek. Jednotlivé varianty jsou navrženy na základě analýzy ...
  • Optimalizace technického návrhu Aglomeračního okruhu v jihozápadním okolí Prahy 

   Author: Honc Tomáš; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace technického návrhu novostavby silnice I/56 - Hlučín 

   Author: Sochorek Aleš; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce je navržení technického řešení novostavby obchvatu silnice I/56 kolem města Hlučína. První část práce se věnuje porovnání současné dopravní situace, se situací popsanou v bakalářské práci. ...
  • Optimalizace technického návrhu novostavby silnice III/15529 Nová Plavská 

   Author: Všechovský Martin; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Nentvich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace technického návrhu obchvatu Kostelce nad Labem 

   Author: Arazim Václav; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tématem diplomové práce je optimalizace obchvatu silnice II/101 Kostelce nad Labem. S využitím bakalářské práce, jakožto podkladu pro práci diplomovou, je úkolem doplnit navrženou problematiku řešení novostavby o optimalizaci ...
  • Optimalizace technického návrhu obchvatu Lišova 

   Author: Vojta Jiří; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Jáchym Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace technického návrhu obchvatu Lišova" je na základě podkladů z bakalářské práce vytvořit optimalizovaný návrh trasování obchvatu v zadaném úseku. Součástí práce jsou také detaily všech ...
  • Optimalizace tratě Česká Lípa - Liberec 

   Author: Louma Jaromír; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Stoulil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Optimalizace tratě Kladno (mimo) - Rakovník 

   Author: Fuks Tomáš; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Zobal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace tratě Praha-Krč (mimo) - Vrané n. V. - Dobříš/Čerčany 

   Author: Hochman Petr; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace uspořádání křižovatky ulic Malátova a Stříbrnická v Ústí nad Labem 

   Author: Husáková Markéta; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Plánková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace železničního uzlu Rakovník 

   Author: Štajner Filip; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Janeba Julius
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Tématem diplomové práce je optimalizace železničního uzlu Rakovník z hlediska železniční infrastruktury ve vazbě na požadavky, které vyplývají z rozsahu a charakteru železničního provozu v předpokládaném výhledovém stavu. ...
  • Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze 

   Author: Tereza Pajerová; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Cílem diplomové práce je nalezení optimálního řešení Náměstí Bratří Synků. Po posouzení současných problému a nedostatků nalezených v rámci dopravního průzkumu, analýzy dopravních nehod a bezpečnostní inspekce, bude ...
  • Optimální řešení prostoru pro cestující železničního dopravního prostředku 

   Author: Tiekuová Nicolette; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Drápal Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci 

   Author: Albert Martin; Supervisor: Šatra Petr; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci" je analýza současných přepravních vztahů v řešené části ulice a v přilehlé oblasti se zaměřením na intenzity, směrovost ...
  • Organizace dopravy v centrální části Řevnic 

   Author: Hlaváč Tomáš; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Kosňovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Diplomová práce "Organizace dopravy v centrální části Řevnic" se zabývá zklidněním dopravy, návrhem Zóny 30 v lokalitě "Nad školou" v Řevnicích a návrhem řešení problémových míst v rámci projektu "Na Zelenou". Cílem práce ...
  • Organizace dopravy v MČ Praha - Kunratice 

   Author: Šindelářová Eliška; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Wichsová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Pasportizace a návrh veřejného osvětlení v obci Měchenice 

   Author: Kuchař Zdeněk; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce, se v teoretické části zabývá pasportem veřejného osvětlení (VO), generelem VO, který popisuje norma ČSN EN 13 201-1 a rušivým světlem, jako souhrn nepříznivých vlivů, které vyvolává umělé veřejné osvětlení. ...
  • Porovnání české a německé výpočtové metodiky hluku v podmínkách intravilánu 

   Author: Zimola Dominik; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Liberko Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Porovnání hlukové zátěže při různé dopravní intenzitě v ulici Myslbekova 

   Author: Richtrová Jana; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Liberko Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Posílení významu železnice v dopravní obsluze regionu Rokycanska 

   Author: Purkart Pavel; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Beneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá posílením významu železniční dopravy na Rokycansku. Cílem práce je nejprve analýza přepravních proudů v oblasti. Těžištěm práce je návrh organizačních opatření v železniční a autobusové ...