Now showing items 1-20 of 386

  • 7 SITUACÍ 

   Author: Patrik Michal Berinšter; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Situáciou v intenciách tejto práce rozumieme, totalitný vzťahový rámec, ktorý nám dáva nahliadať vonkajší svet. Jeho integrálnou a dokonca centrálnou súčasťou je architekt. Ten doň vstupuje dvojako, ako hľadajúca a tvoriaca ...
  • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA 

   Author: Michal Jan; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Balůsek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu ...
  • ADMINISTRATIVNÍ DŮM NA MANINÁCH 

   Author: Malchenko Kyrylo; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Holna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Coworkingové prostory v dnešní době neustále ziskávají na popularitě. Problematikou tohoto projektu je vytvoření optimálních podmínek pro člověka pracujícího v kanceláři. Tento projekt předpokládá návrh samostatné budovy, ...
  • ADMINISTRATIVNÍ DŮM V HOLEŠOVICÍCH 

   Author: Kyrylo Malchenko; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Holna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Coworkingové prostory v dnešní době neustále získávají na popularitě. Problematikou tohoto projektu je vytvoření optimálních podmínek pro člověka pracujícího v kanceláři. Tento projekt předpokládá návrh samostatné budovy, ...
  • AQUACENTRUM V KOŠICÍCH 

   Author: Titko Róbert; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • ARCHEOLOGICKÝ PARK COSA 

   Author: Troller Jan; Supervisor: Cikán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ ZÁSAHY V HLÁSNÉ TŘEBÁNI 

   Author: Vanžurová Lucie; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • AREÁL BÝVALÉ NEUBERTOVY TISKÁRNY 

   Author: Vorzová Milada; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Sávová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomní projekt se zabývá areálem bývalé Neubertovy tiskárny. Na prázdné parcele je navržen bytový dům s ateliéry reagující na lokální kontext a historickou stopu místa. Cílem projektu je doplnění struktury lokality a ...
  • AREÁL KOLBENOVA PRAHA 9 - VYSOČANY - RADNICE 

   Author: Boušová Daniela; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • AREÁL KOLBENOVA PRAHA-VYSOČANY - POLYFUNKČNÍ BLOK S OBYTNOU FUNKCÍ 

   Author: Kropáčová Hana; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • AREÁL KOLBENOVA, PRAHA 9-VYSOČANY, HOTEL 

   Author: Křížová Adéla; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • AUTOMOBILOVÉ MUZEUM 

   Author: Turek Lukáš; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • BAUGRUPPE V PLZNI 

   Author: Škopková Markéta; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Zábran Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Předmětem práce bylo navrhnout komunitní bydlení v centru Plzně.
  • BEROUNSKÝ CUKROVAR 

   Author: Štembergová Anna; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • BOSKOVICE 

   Author: Klára Pavelková; Supervisor: Sosna Vojtěch; Opponent: Laubová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Boskovická židovská čtvrť propůjčuje svojí atmosférou charakter celému městu. Pro podporu kompaktnosti a rozvoje lokality byla navržena nová zástavba. Pro podporu zdejší kultury byly navrženy koupele. V úctě k minulosti ...
  • BRANAMI ŠUMAVY NA KOLE 

   Author: Monika Zörklerová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dlesk René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Branami Šumavy na kole je nazván můj projekt cyklotrasy nacházející se v jižních Čechách. Vede podél řeky Volyňky mezi městy Vimperk a Strakonice a nese v sobě spojení sportovní aktivity, rekreace a architektury. Stezka ...
  • BRÁNA DO TATER - AREÁL SNOW, ŠTRBSKÉ PLESO 

   Author: Šípka Marcel; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BRNO - MĚSTSKÝ BLOK 

   Author: Maxová Pavla; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Předmětem diplomové práce je řešení polyfunkčních objektů s převahou startovního a studentského bydlení v Brně - Komárově. Návrh dále řeší veřejné prostory v rámci bloku a okolo něj.
  • BRNO - MĚSTSKÝ BLOK 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžištěm návrhu jsou městské nájemní domy, které navazují na stávající zástavbu a doplňují blok. Součástí řešení je návrh vnitrobloku a okolních veřejných prostorů.
  • BUDĚJOVICKÁ 

   Author: Kryštof Vicherek; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práce se zabývá pražskou lokalitou Budějovická ohraničenou ulicemi Olbrachtova – Antala Staška – Budějovická – Poláčkova. Nejdříve se věnuje analytickému rozboru ve velkém i středním měřítku a poté přechází v ...