Now showing items 314-333 of 342

  • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KRÁSNO 

   Author: Jakub Odstrčil; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Po rozsáhlých asanacích z dob minulého režimu je struktura kompaktního a rostlého města nevratně poškozena. Zatížená dopravní tepna procházející středem města neumožňuje dostatečné příčné provázání. Podél této hlavní osy ...
  • VÁGNÍ PRAHA 

   Author: Ludmila Haluzíková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Malíková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomní projekt se zabývá fenoménem vágních míst Prahy. Na vybraném úseku procházejícím různorodými urbanistickými typologiemi analyzuji pixelovou metodou a klasifikuji opomíjené, ztracené, neproduktivní místa. Mezery, ...
  • VEN Z MĚSTA 

   Author: Karolína Holánková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Práce se věnuje znovu zpřístupněnému území Brdy. Dříve vojenský újezd ve vlastnictví státu, dnes v režimu CHKO. Pro vybranou oblast na základě analýz vznikla koncepce - síť míst vhodných pro vytvoření zázemí pro návštěvníky. ...
  • VESLAŘSKÝ KLUB 

   Author: Pávková Vladislava; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • VĚZENÍ HOŘICE, AREÁL MILETA 

   Author: Hák Jan; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT POD VYŠEHRADEM 

   Author: Funda Max; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • VLAK VE MĚSTĚ 

   Author: Sylvie Křenková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Frejlachová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce ověřuje možnosti revitalizace železničních brownfieldů skrze přeměnu železniční dráhy z bariéry na šev, který území sceluje. Vychází ze širších úvah na téma vlak a město a z úvah o jejich vzájemném vztahu ...
  • VLTAVSKÁ FILHARMONIE V PRAZE 

   Author: Lukáš Hodek; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zabývá prověřením lokality Klárova pro výstavbu nové budovy filharmonie. Ověřuji, že Klárov je schopen pojmout budovu velkých rozměrů a budova nenaruší panorama Pražského hradu a Malé Strany. Přestože česká vážná ...
  • VÝSTAVIŠTĚ PRAHA 

   Author: Eliška Martínková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kopeć Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-25)
   Ideová studie revitalizace území pražského Výstaviště jako součásti veřejného prostoru parku Stromovka. V návaznosti na možný budoucí kontext lokality vzniká živé místo koncentrující kulturu, sport, vzdělání a občanskou ...
  • VÝUKOVÉ CENTRUM 

   Author: Bohyra Yevhenii; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Seidl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Návrh řemeslného výukového centra v Holešovicích, které obsahuje vzdělávací, sociální a komerční funkce.
  • VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, AREÁL ČKD VYSOČANY 

   Author: Cejpková Klára; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • ZAHRADA POD EMAUZY 

   Author: Macejko Marek; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • ZAHUŠTĚNÍ ZÁSTAVBY ZA KOSTELEM SV. MIKULÁŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

   Author: Anna Laubová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Straka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Doplnění vhodné struktury pro navrácení kompaktnosti centra města. Znovu odhalený městský náhon, dříve oddělující křesťanskou a židovskou část města. Penzion s pivnicí, nové náměstí a veřejný dvorek na severu řešeného území ...
  • ZAPOMENUTÁ MÍSTA - MĚSTSKÉ NÁJEMNÍ BYDLENÍ NA POZEMCÍCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

   Author: Viktorie Dostálová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Ctibor Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Součástí velkých měst jako je Praha je značný počet zbytkových nezastavěných pozemků, které čekají na své využití. V kontextu momentální bytové krize, jenž probíhá v hlavním městě se nabízí hledat těmto zapomenutým místům ...
  • ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ŘECKÉ REPUBLIKY V PRAZE 

   Author: Sitis Dimitrios; Supervisor: Bočan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • ZÁBŘEH - AREÁL PERLA 

   Author: Kocáb Vilém; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá transformací a dostavbou továrního areálu v centru menšího města Zábřeha. Vytváří nové sousedství a doplňuje strukturu bývalé továrny. Uzavřený areál otevírá, propojuje s městem a umožňuje jeho prostupnost. ...
  • ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POHOŘELEC 

   Author: Sokolová Iveta; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SLIAČ 

   Author: Terézia Turčanová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kynčl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem projektu je návrh novostavby Základní umělecké školy Sliač na pozemku původní budovy, která byla vyhodnocena jako nevyhovující. Návrh reaguje na daný kontext svou hmotou i stavebním programem. Ten je znatelně rozšířený ...
  • ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V PRAZE 

   Author: Globina Olga; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • ZÁSTAVBA PROLUKY - ANGLICKÉ NÁBŘEŽÍ V PLZNI 

   Author: Seifert Václav; Supervisor: Hon Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)