Now showing items 198-217 of 342

  • OBCHODNÍ DŮM LASVIT PRAHA 

   Author: Galko Filip; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Firma Lasvit je etablovanou firmou, známou po celom svete, ktorá svojou činnosťou nadväzuje na slávnu tradíciu českého sklárstva, čím reprezentuje dobre meno Českej Republiky v zahraničí. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť ...
  • OBCHODNÍ ULICE - SMÍCHOV 

   Author: Jezbera Ondřej; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Zima Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Předmětem diplomové práce je prověření možnosti vzniku životaschopné obchodní struktury na území brownfieldu Smíchovského nádraží s návazností na Radlické údolí. Cílem je návrh obchodní struktury založené na principech ...
  • OBEC CHÝSTOVICE 

   Author: Jan Hunal; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Burček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomová práce se zabývá budoucím vývojem obce Chýstovice. Otevírá otázky, kterými se současné vedení obce zaobírá, či by se mohlo jimi v budoucnu zabývat. Práce vytipovává potenciální místa k budoucímu rozvoji (transformaci), ...
  • OBJEKT NAD KOLEJIŠTĚM - ULICE VINOHRADSKÁ 

   Author: Bechyně Ondřej; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • OBNOVA HOSPODÁŘSKÉHO DVORA SEDLEC 

   Author: Veronika Frčková; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Baroch Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Dvůr Sedlec je návrhem komunitního hospodářství v místě bývalého panského dvora. Komplex navržených budov se sestává z hospodářské a obytné části. Hospodářská část je navržena s ohledem na dosažení částečné potravinové ...
  • OLOMOUC - TRŽNICE / BEZRUČOVY SADY 

   Author: Michal Vítek; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Pejpek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá přeměnou komplexního rozvojového území stávající tržnice, Bezručových sadů a předpolí nákupní galerie Šantovka na lokalitu s městským charakterem. Navržená urbanistická struktura pracuje s historickým ...
  • OPAVA - HORNÍ NÁMĚSTÍ 

   Author: Švehla Jiří; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Sládek Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Předmětem práce je návrh nové zástavby v centru města Opavy. Cílem řešení je zejména navrhnout urbanistickou strukturu vhodnou pro danou lokalitu a najít adekvátní funkční využití staveb posilující potenciál stagnujícího ...
  • OSTRAVA 

   Author: Vanda Kotková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Nasadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práce se zabývá nekompaktní urbanistickou strukturou Ostravy. V měřítku města hledá hranice budoucího rozvoje a prověřuje možnosti propojení jeho částí. V bližším měřítku se zabývá oslabeným centrem. Návrh prověřuje ...
  • PALMOVKA, U PLYNOJEMU - MOŽNOSTI ROZVOJE 

   Author: Bierhanzl Šimon; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Sádlo Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Oblast Dolní Libně (Palmovky) je ohraničena třemi kopci. Tento projekt se zabývá rozvojem jednoho z nich. Specifickou prací s městskou krajinou zapojuji nynější periferii zpět do města a nechávám vyniknout ojedinělou ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ 

   Author: Priehodová Bronislava; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Šimek Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Author: Baroch Michael; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Lehmannová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Téma památníku Tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou moderní historii Československa i České republiky lze číst prostřednictvím osudů jedné selské rodiny a jejích souputníků. Návrh se zabývá obnovou rodinného ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Author: Keselicová Iva; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Chvilíček Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Te?ma pama?tni?ku tr?i? odboju? reaguje na mimor?a?dnou situaci, kdy celou moderni? historii C?eskoslovenske? i C?eske? republiky lze c?i?st prostr?ednictvi?m osudu? jedne? selske? rodiny a jeji?ch souputni?ku?. Na?vrh se ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Author: Kovandová Dominika; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Hůrka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tema pamatniku tri odboju reaguje na mimoradnou situaci, kdy celou moderni historii Ceskoslovenske i Ceske republiky lze cist prostrednictvim osudu jedne selske rodiny a jejich souputniku. Navrh se zabývá obnovou rodinného ...
  • PANSKÝ MLÝN VYSOKÉ MÝTO 

   Author: Radek Schwab; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Brychta Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace Panského mlýna ve Vysokém Mýtě. Do objektu jsou implementovány funkce, které vrací budově svůj význam a důstojnost
  • PANTHEON UKRAJINY 

   Author: Vasyl Nykolyshyn; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Drozdov Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Nejdůležitější pro národ je paměť. Paměť své historie, paměť svých hrdinu. Vzhledem k posledním okolnostem, které se projevuji v Rusi-Ukrajině, se ve společnosti objevuje myšlenka o přehodnocení míst a památníku sovětské ...
  • PARKOVACÍ DŮM 

   Author: Oleg Kovalyuk; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Smoleň Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Zadáním projektu je návrh novostavby polyfunkčního objektu parkovacího domu P+R, který nabízí, kromě své hlavní funkce, také služby potřebné pro zlepšení celkového využití území i samotného objektu. V danou dobu se parkovací ...
  • PEC POD SNĚŽKOU - CENTRUM A OKOLÍ OBCHODNÍHO DOMU SNĚŽKA 

   Author: Urbancová Zuzana; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • PETRŽALKA 

   Author: Tomáš Gelien; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Halada Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Čítanie Bratislavy, analýza mesta. Pochopenie kvalít sídliska Petržalka, mesta v meste pre 120 tisíc ľudí, ktoré zostalo v stave trvalého provizória. Mapovanie procesov generovaných na základe potrieb mesta. Projekt je ...
  • PIVOVAR V KOZÍ 

   Author: Sládek Oldřich; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • PÍSEK - U SV. VÁCLAVA, FILMOVÁ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA 

   Author: Patrik Výkruta; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Lešek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Lokalita u sv. Václava v Písku dostala nový impuls k rozvoji nedávno dokončenou stavbou lávky pro pěší, která probudila trochu ospalou a odtrženou oblast města. Na tuto snahu je potřeba navázat a vhodným způsobem kultivovat ...