Now showing items 280-299 of 342

  • SATALICE - DOTVÁŘENÍ SUBURBIE 

   Author: Barbora Klapalová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá určením nevyužitých ploch v městské části Praha 14 Satalice a návrhem nových urbanistických struktur na tomto území. Obsahem práce je urbanistická koncepce konkrétních částí území, která nejprve ...
  • SENIOR COHOUSING 

   Author: Pimková Veronika; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • SENIORSKÉ BYDLENÍ 

   Author: Galiová Lucie; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • SHOWROOM PETROF NA STARÉM MĚSTĚ, PRAHA 

   Author: Mrázová Michaela; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Nytra Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Česká firma Petrof je v současnosti největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. Klavíry z Hradce Králové se proslavily na všech pěti kontinentech světa. Značka byla založena v roce 1864 a dnes již pátá generace ...
  • SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

   Author: Katarína Paľuchová; Supervisor: Sosna Vojtěch; Opponent: Laubová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Prepojenie námestia v Spišskej Novej Vsi vložením kultúrnej stavby do jeho východnej časti. Návrh knižnice a galérie ako reakcia na vznik Spišského kultúrneho centra a knižnice, organizácie, ktorá vznikla zlúčením významných ...
  • SPORTOVNÍ CENTRUM S BAZÉNEM NA ROHANSKÉM OSTROVĚ 

   Author: Procházková Nikola; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním tématu sportovně-relaxačního centra s bazénem v širším centru Prahy. Cílem projektu je vytvořit různorodou nabídku sportovních aktivit pro nejširší veřejnost a podpořit rekreační ...
  • STARÉ HOLEŠOVICE 

   Author: Wlazel Adam; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • "STARÝ ŽIŽKOV" 

   Author: Mráčková Markéta; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • STAVBA PRO KULTURU - CENTRUM VELKOMĚSTA 

   Author: Kupec Pavol; Supervisor: Bočan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA V PREŠOVĚ 

   Author: Julián Čižmár; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Seidl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Navrhuji novou budovu Státní vědecké knihovny v Prešově. Využívám potenciál prázdného místa na okraji historického centra. Vidím tady příležitost pro důležitý dům jakým je knihovna. Nové kulturně-vzdělávací centrum na ...
  • STRAHOV 

   Author: Indrová Veronika; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Wlazel Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Tématem diplomové práce je ideové řešení Masarykova stadionu, jednoho z největších "brownfields" na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem je najít obecné východisko z dnešní situace, kdy na Strahově existuje impozantní ...
  • STRUNKOVICE NAD BLANICÍ: REVIZE 

   Author: Jakub Kozler; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se věnuje jihočeské obci Strunkovice nad Blanicí. Analytická část cílí na bližší seznámení se s obcí a na poukázání na místa pro potenciální zásahy, návrhová část navazuje na průzkum a přikládá vizi budoucího ...
  • STUDENTSKÉ KOLEJE DEJVICE 

   Author: Jana Věnečková; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout studentské městečko s přidanou občanskou vybaveností v Praze 6 – Dejvicích. Součástí analýz je určení vhodné polohy pro jeho výstavbu a navržení urbanismu území. Tato diplomová práce ...
  • STUDENTSKÉ KOLEJE, DEJVICE 

   Author: Uzel Vladimír; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • STUDENTSKÉ MĚSTEČKO DEJVICE 

   Author: Jedlinský Marek; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • STUDENTSKÉ MĚSTEČKO DEJVICE 

   Author: Tereza Houdková; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Stára Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout městský blok v rámci nově navrhovaného studentského městečka v Praze 6 - Dejvicích. Jednotlivé domy v bloku jsou různorodé, nacházejí se zde multifunkční studentské koleje se společenskými ...
  • STUDENTSKÉ MĚSTEČKO, DEJVICE 

   Author: Marek Unger; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh studentského domu, jehož účelem je poskytnout zázemí správě kolejí, studentským spolkům a mimoškolním aktivitám studentů. Diplomová práce taktéž obsahuje návrh veřejných prostranství v ...
  • SUPERBLOK MALOVANKA 

   Author: Suchý Jiří; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Šarochová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Projekt DP je rozdělen na dvě části. Hlavním úkolem první urbanistické části je přeměna území v okolí tramvajových točen na Malovance. Projekt stanovuje koncept zástavby navazující na stávající urbanistické struktury i ...
  • ŠKOLNÍ VINAŘSTVÍ POD REISTNOU 

   Author: Petrů Romana; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • TANEČNÍ CENTRUM CHOTKOVA 

   Author: Křížová Eliška; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)