Now showing items 21-40 of 329

  • BUSINESS CENTRUM KOLBENOVA 

   Author: Moravec Martin; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-15)
  • BYDLENÍ 

   Author: Poláková Barbara; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Chermayeff Sam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej prace je bývanie. Pohľad na možnosti bývania súčasnej mladej generácie, ktorá vyžaduje iné možnosti a podmienky ako tie predchádzajúce. Problematika nedostupnosti bývania (nielen) pre mladých, stúpajúce ...
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V KUTNÉ HOŘE 

   Author: Androvičová Júlia; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Práca rieši územie u nedostavaného kláštora v Kutnej Hore. Jeho záhrada je znehodnotená vybudovaním mestského obchvatu. Návrh symbolicky dotvára hmotu kláštora stromami. To vymedzuje priestor pre nový kutnohorský blok, ...
  • BYDLENÍ VRŠOVICE 

   Author: Sausan Haj Abdová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Dolní Vršovice. Křížení Vršovické a potoka Botiče. Stadion Bohemians jako ikona, dnes nevyhovující, ale nedílně spjatý s místem, tvoří jeho identitu. Naproti němu - dvě proluky v měřítku bloku. Diplomová práce se zabývá ...
  • BYTOVÝ DŮM - ŽIŽKOV 

   Author: Dan Gronwaldt; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Předmětem diplomové práce je bytový dům v městské části Praha-Žižkov, mezi ulicemi Koněvova, Ostromečská, Roháčova a Kaplířova. Navržený objekt nabízí bydlení v dispozicích od 1+kk po 5+kk, včetně nadstandardních bytů. V ...
  • BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 

   Author: Kudlová Barbora; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh bytového domu společně s doplněním a upravením struktury v lokalitě přilehlé k centru města Prostějova. Místo bylo vybráno na základě analýz z předdiplomního semináře, ve kterém byly ...
  • BZENEC 

   Author: Erik Ebringer; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Hrdlička Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práce pojednává o možném budoucím rozvoji Města Bzence. Bzenec je se svými více něž 4 000 obyvateli tradičním vinařským městem jihomoravského Slovácka. Cílem práce je stanovení urbanistické koncepce dalšího rozvoje ...
  • CENTRUM ARCHITEKTURY PRAHA 

   Author: Steklík Šimon; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Author: Dana Skořepová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Čížek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Centrum duševního zdraví je sociálně-zdravotní zařízení vznikající na základě Reformy psychiatrické péče schválené v roce 2013 Ministerstvem zdravotnictví. Centrum poskytuje ambulantní i terénní péči založenou na ...
  • CENTRUM OBNOVY ČLOVĚKA 

   Author: Mazanec Vojtěch; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • CENTRUM POPULARIZACE VĚDY A VÝZKUMU V DEJVICÍCH 

   Author: Valeriya Tepaeva; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Drozdov Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Chtěla bych především zdůraznit význam popularizace vědy a zájmu o tuto problematiku nás všech jako aktivních občanů, kterým záleží na prostředí, kde žijí, a kteří jsou zainteresováni do vědeckého a kulturního prostředí. ...
  • CENTRUM PRO LIDI S AUTISMEM VE FINSKU 

   Author: Pajor Matúš; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • CENTRUM PRO SENIORY "POD SLOVANY" 

   Author: Hrádková Jana; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • CENTRUM PRO VĚDU, VÝZKUM A POPULARIZACI KORÁLOVÝCH ÚTESŮ 

   Author: Vilt Ondřej; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • CENTRUM TANCE, PRAHA 

   Author: Kašíková Marie; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • CENTRUM TŘEBÍČE 

   Author: Plocek Jan; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Diplomová práce se zaměřuje na oblast Stařečky v centru Třebíče. Návrh celou dříve asanovanou oblast začleňuje zpět do struktury města. Území dnes s převahou automobilové dopravy diplomní práce přeměňuje na živou čtvrť pro ...
  • CENTRUM VĚDY A TECHNIKY (KULTURY) BRATISLAVA 

   Author: Solavová Miroslava; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • COHOUSING 

   Author: Maiia Epova; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Mašinský Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem projektu bylo přenést koncept cohousingu, který je určený převážně pro periferie velkých měst přímo do centra města, spojit tradiční bytový dům se spolu-bydlením v rámci jednoho bloku. Nalezení vhodného poměru ...
  • COHOUSING VE MĚSTĚ 

   Author: Daniela Korčoková; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Cakov Kalin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá stavbou bytového domu v Karlíně. Cílem je návrh komunitního bydlení, cohousingu s vytvořením společných prostor a komerčním parterem s podzemním parkováním. Architektonické řešení řeší doplnění ...
  • ČERCHOV 

   Author: Eliška Morysková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Poldauf Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Historicky byl Čerchov vyhlášeným lyžařským a turistickým střediskem důležitým pro celou republiku. Navazuji na dobu jeho úspěchu a snažím se místu poškozenému válkami navrátit energii. Čerchovu, jakožto nejvyššímu vrcholu ...