Now showing items 1-20 of 320

  • ŽIVÁ SCÉNA 

   Author: Mária Smetanová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Štefanič Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Kostelné námestie v Michalovcach sa opäť stáva stredobodom mesta a jeho diania. Mesto v minulosti svoj historický kontext zavrholo, preto sa objavuje nová scéna. Priestor interakcie kultúr, osvety a vzájomnej inšpirácie. ...
  • MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE 

   Author: Dominik Zvelebil; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Pejpek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Cílem projektu je návrh nové budovy magistrátu města Olomouce, který je v současnosti roztroušený po celém městě do několika budov. Některé v nevhodném podnájmu. Objekt je umístěn v lokalitě bývalého autobusového nádraží. ...
  • STRUNKOVICE NAD BLANICÍ: REVIZE 

   Author: Jakub Kozler; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se věnuje jihočeské obci Strunkovice nad Blanicí. Analytická část cílí na bližší seznámení se s obcí a na poukázání na místa pro potenciální zásahy, návrhová část navazuje na průzkum a přikládá vizi budoucího ...
  • FUNKČNÍ A PROSTOROVÁ STUDIE ÚZEMÍ BROWNFIELDU V KOŠICÍCH 

   Author: Michaela Lazorová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Štúdia navrhuje funkčné a priestorové riešenie brownfieldu nachádzajucého sa na severe Košic. Územie sa nachádza v oblasti, ktoré je vymedzené riekou Hornád zo západnej strany a železničnou traťou z východnej strany.
  • HOSPODÁŘSTVÍ - STATEK VYSOKÁ LHOTA 

   Author: Jan Vagaday; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Heiermann Bernadette
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Základem této diplomové práce byla snaha poukázat na současný neblahý stav české kulturní krajiny. Upozornit na něj, ale také se pokusit najít z pozice architekta nějaké východisko. Tím se v případě hospodářství Vysoké ...
  • REVITALIZACE ZANIKLÉ OBCE SKOKY 

   Author: Anežka Rozálie Bassyová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací opuštěné obce Skoky. Cílem návrhu je celková citlivá úprava umožňující plnohodnotné využití místa s ohledem na jeho památkové hodnoty. Součástí návrhu jsou novostavby informačního ...
  • REVITALIZACE TRNAVSKÉHO MÝTA 

   Author: Katarína Írová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Bujna Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Zadanie diplomovej práce sa opiera o revitalizáciu územia, jedného z najväčších dopravných uzlov v Bratislave, Trnavského mýta. Cieľom návrhu bolo neformálne kultúrne prepojenie jednotlivých mestských častí, ktoré sa ...
  • MALEŠICKO-HOSTIVAŘSKÁ PRŮMYSLOVÁ OBLAST 

   Author: Vojtěch Bodlák; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Ctibor Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Produkce byla od nepaměti součástí města. Od 19. století v důsledku jejích nepříznivých vlivů na prostředí začala být vytlačována pryč. Mnohá odvětví průmyslu také odešla z Evropy do Asie za levnější prací. S nástupem ...
  • NOVÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ BRNO 

   Author: Rozálie Domoráková; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá dlouho diskutovanou polohou brněnského osobního nádraží a jejími změnami v rámci územního plánování. Navrženým urbanismem reaguje na stávající strukturu města a integruje do ní železniční stanici ...
  • ZÁVODY VÍTĚZNÉHO ÚNORA - REVITALIZACE BROWNFIELDU V HRADCI KRÁLOVÉ 

   Author: Marie Záhorová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Zadrobílek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Abychom se vyhnuli expanzi měst do volné krajiny a na to navazujícímu problému s hustotou dopravy, musíme hledat rezervní plochy výstavby v již zastavěném území jako jsou například zanedbané proluky, opuštěné chátrající ...
  • NÁKLADNÍ ULICE V OPAVĚ - MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

   Author: Norbert Lichý; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Koňata Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Proměna Nákladní ulice na městský bulvár. Navázání na zelený prstenec na místě bývalých hradeb. Propojení města a řeky. Návrh městských lázní jako impulz k rozvoji dané lokality.
  • COHOUSING VE MĚSTĚ 

   Author: Daniela Korčoková; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Cakov Kalin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá stavbou bytového domu v Karlíně. Cílem je návrh komunitního bydlení, cohousingu s vytvořením společných prostor a komerčním parterem s podzemním parkováním. Architektonické řešení řeší doplnění ...
  • VLAK VE MĚSTĚ 

   Author: Sylvie Křenková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Frejlachová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce ověřuje možnosti revitalizace železničních brownfieldů skrze přeměnu železniční dráhy z bariéry na šev, který území sceluje. Vychází ze širších úvah na téma vlak a město a z úvah o jejich vzájemném vztahu ...
  • CENTRUM POPULARIZACE VĚDY A VÝZKUMU V DEJVICÍCH 

   Author: Valeriya Tepaeva; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Drozdov Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Chtěla bych především zdůraznit význam popularizace vědy a zájmu o tuto problematiku nás všech jako aktivních občanů, kterým záleží na prostředí, kde žijí, a kteří jsou zainteresováni do vědeckého a kulturního prostředí. ...
  • OLOMOUC - TRŽNICE / BEZRUČOVY SADY 

   Author: Michal Vítek; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Pejpek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá přeměnou komplexního rozvojového území stávající tržnice, Bezručových sadů a předpolí nákupní galerie Šantovka na lokalitu s městským charakterem. Navržená urbanistická struktura pracuje s historickým ...
  • KONVERZE STATKU č. 11 JAROŠOV 

   Author: Jiří Šebek; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Studie se zabývá areálem stávajícího statku. V návrhu je využit celý půllán, který se mění ze stávajícího pole na jabloňový sad s nově postaveným penzionem přímo v něm. Stávající objekt statku je měněn z rekreačního objektu ...
  • NOVÉ BYDLENÍ V NOVÝCH VYSOČANECH 

   Author: Vojtěch Vyskočil; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem diplomové práce je architektonická studie areálu řadových rodinných domů za účelem doplnění zástavby, pozvednutí kvality bydlení v lokalitě Nových Vysočan a vzniku nových příležitostí k bydlení. Součástí práce je ...
  • PANTHEON UKRAJINY 

   Author: Vasyl Nykolyshyn; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Drozdov Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Nejdůležitější pro národ je paměť. Paměť své historie, paměť svých hrdinu. Vzhledem k posledním okolnostem, které se projevuji v Rusi-Ukrajině, se ve společnosti objevuje myšlenka o přehodnocení míst a památníku sovětské ...
  • POLYFUNKČNÍ STRUKTURA V HRADCI KRÁLOVÉ 

   Author: Laura Molínová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá doplněním zástavby oblasti jižního úseku královéhradeckého městského okruhu. Věnuje se revitalizaci okruhu a přítomných radiál, detailněji řeší území okolo Pivovarské flošny a Koupaliště Flošna. ...
  • BRANAMI ŠUMAVY NA KOLE 

   Author: Monika Zörklerová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dlesk René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Branami Šumavy na kole je nazván můj projekt cyklotrasy nacházející se v jižních Čechách. Vede podél řeky Volyňky mezi městy Vimperk a Strakonice a nese v sobě spojení sportovní aktivity, rekreace a architektury. Stezka ...