Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 172

  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Autor: Kovandová Dominika; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Hůrka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tema pamatniku tri odboju reaguje na mimoradnou situaci, kdy celou moderni historii Ceskoslovenske i Ceske republiky lze cist prostrednictvim osudu jedne selske rodiny a jejich souputniku. Navrh se zabývá obnovou rodinného ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Autor: Baroch Michael; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Lehmannová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Téma památníku Tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou moderní historii Československa i České republiky lze číst prostřednictvím osudů jedné selské rodiny a jejích souputníků. Návrh se zabývá obnovou rodinného ...
  • HASIČSKÁ STANICE V HOLEŠOVICÍCH 

   Autor: Mosieienkov Eduard; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Ferrer Escayola Adriano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nové hasičské stanice na místě stavájíci stanice. Cílem práce je vytvořit projekt stanice, která nejen splňuje technické požadavky na moderní hasičskou stanice, ale i doplňuje městskou zástavbu.
  • MUZEUM DOPRAVNÍHO LETECTVÍ, LETIŠTĚ PRAHA 

   Autor: Kolovratník Adam; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Obsahem diplomové práce je zpracování tématu muzea dopravního letectví v areálu Ruzyňského letiště. Umístění vychází z projektu chystaného rozšíření letiště, spojeného se změnou dopravní obslužnosti území. Cílem návrhu je ...
  • URBANISTICKÁ STUDIE PALMOVKA 

   Autor: Pilcová Barbora; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Fišer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Palmovka, pražská křižovatka, která leží v subcentru města Prahy má díky výbornému napojení na MHD potenciál stát se plnohodnotným centrem území. Roztříštěnost veřejného prostoru nevypovídá o důležitosti místa. Autobusové ...
  • REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉHO BLOKU 

   Autor: Nádeníková Tereza; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Šarochová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá dostavbou bloku v těsné blízkosti centra Plzně. V návrhu reaguji na potřebu města Plzně doplnit zástavbu rozmanitou variací funkčních využití.
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ 

   Autor: Priehodová Bronislava; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Šimek Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie ...
  • MĚSTO MEZI ŘEKAMI, TOPOGRAFICKÁ IDENTITA VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 

   Autor: Požárová Martina; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Chuchlíková Ida
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Diplomní projekt se zabývá řekami ve Velkém Meziříčí. V historii určily vznik města a jeho podobu. Později se město rozrůstá principy vzdálenými od přirozenosti řek. Řeky jsou chápány jako základ identity místa. Urbanistický ...
  • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA 

   Autor: Michal Jan; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Balůsek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu ...
  • TRANSFORMACE VNITŘNÍCH REZERV MĚSTA PRACHATICE 

   Autor: Nepustil Matěj; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Práce se věnuje transformaci Dolního předměstí, které autor považuje za pro rozvoj Prachatic nejdůležitější část města. V území, které bylo v druhé polovině 20. století výrazně asanováno a přestavěno návrh doplňuje nové ...
  • CENTRUM TŘEBÍČE 

   Autor: Plocek Jan; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Diplomová práce se zaměřuje na oblast Stařečky v centru Třebíče. Návrh celou dříve asanovanou oblast začleňuje zpět do struktury města. Území dnes s převahou automobilové dopravy diplomní práce přeměňuje na živou čtvrť pro ...
  • REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉHO BLOKU 

   Autor: Zelený Filip; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
   Diplomová práce se zabývá navržením magistrátu a okolního veřejného prostoru v nedokončeném městském bloku v Plzni.
  • GALERIE SANTINI A BYTOVÝ DŮM 

   Autor: Srogončík Petr; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Mackovič Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Turismus, bydlení, obchod a služby zajišťují život a společenskou interakci v našich městech. Galerie Santini a bytový dům by měli pomoci tento život v centru města udržet a rozvíjet. Galerie Santini a bytový dům doplňují ...
  • DOSTAVBA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ 

   Autor: Kutrová Anna; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Sborwitz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Cílem mé diplomové práce je najít řešení na dostavbu Staroměstské radnice. Záměrem je umístít do náměstí funkci, která by dodala místu život a důstojnost. Tou funkcí je galerie pro současné umění. Hmota galerie je navržená ...
  • HORSKÝ HOTEL 

   Autor: Richtár Martin; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Milunič Vlado
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Práce se zaměřuje na návrh polyfunkční vybavenosti "hotelového typu" na Slovensku v oblasti Malé Fatry - Vrátná dolina, 01306 Terchová. Předmětem práce je snaha o skloubení a nalezení rovnováhy mezi drobným měřítkem údolí ...
  • REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉHO BLOKU 

   Autor: Svoboda Jan; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Gabaš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Návrh Kulturního a kongresového centra na novém náměstí na Americké ulici v Plzni
  • DETENČNÍ ÚSTAV 

   Autor: Kvasnicová Alexandra; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Kahlen Max
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Témou diplomovej práce je detenčný ústav, o ktorom sa na Slovensku už naozaj dlho rozpráva. Ide o vcelku nový typologicky druh, na Slovensku sa žiaden nenachádza. Je to teda zariadenie, kde sa umiestňujú ľudia, ktorí vplyvom ...
  • OBCHODNÍ DŮM LASVIT PRAHA 

   Autor: Galko Filip; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Firma Lasvit je etablovanou firmou, známou po celom svete, ktorá svojou činnosťou nadväzuje na slávnu tradíciu českého sklárstva, čím reprezentuje dobre meno Českej Republiky v zahraničí. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť ...
  • BAUGRUPPE V PLZNI 

   Autor: Škopková Markéta; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Zábran Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Předmětem práce bylo navrhnout komunitní bydlení v centru Plzně.
  • STRAHOV 

   Autor: Indrová Veronika; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Wlazel Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Tématem diplomové práce je ideové řešení Masarykova stadionu, jednoho z největších "brownfields" na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem je najít obecné východisko z dnešní situace, kdy na Strahově existuje impozantní ...