Now showing items 1-20 of 329

  • REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU UMB V BANSKÉ BYSTRICI 

   Author: Zora Paulendová; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Burček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-19)
   Športová dolina v Banskej Bystrici je zakončená športovým areálom UMB. Ten už dlhé roky nespĺňa ani technické, ani estetické požiadavky na športový areál 21. storočia. Vo svojom projekte sa snažím o súčinnosť edukačného a ...
  • URBÁNNÍ ŘEŠENÍ VYBRANÉ ČÁSTI ŠIRŠÍHO CENTRA KOŠIC 

   Author: Ján Zámborský; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Soukup Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práca pojednáva o priestorovej a funkčnej obnove brownfieldu nachádzajúcom sa v tesnom napojení na historickú časť mesta Košíc. Riešené územie sa nachádza v centrálnej výchovnej poleho, ktoré je vytýčené súčasnou ...
  • DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH - KOMPLEXNÍ SYSTÉM PARKOVÁNÍ 

   Author: Petr Remeš; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Návrh parkovacího systému pro obec Deštné v Orlických horách a přilehlé okolí zahrnuje propojení pěti samostatných parkovišť do jednoho funkčního celku, který funguje na principu záchytných parkovišť a kyvadlové dopravy. ...
  • HOTEL BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ 

   Author: Bohdan Berezovskyi; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kačmariková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá zahuštěním stávající struktury v transformačním území Holešovice - Bubny - Zátory. Cílem samotného návrhu je dostavět proluku objektem ubytovacího zařízení hotelového typu, který by podpořil ...
  • ZAHUŠTĚNÍ ZÁSTAVBY ZA KOSTELEM SV. MIKULÁŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

   Author: Anna Laubová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Straka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Doplnění vhodné struktury pro navrácení kompaktnosti centra města. Znovu odhalený městský náhon, dříve oddělující křesťanskou a židovskou část města. Penzion s pivnicí, nové náměstí a veřejný dvorek na severu řešeného území ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÝCH ÚŘEDNICKÝCH BUDOV NA ZÁMECKÉM NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI 

   Author: Iva Věnečková; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tématem diplomové práce je návrh revitalizace areálu bývalých úřednických budov na zámeckém návrší v Litomyšli. Cílem práce je nalezení vhodného využití areálu a začlenění do současné struktury města. V rámci rekonstrukce ...
  • PARKOVACÍ DŮM 

   Author: Oleg Kovalyuk; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Smoleň Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Zadáním projektu je návrh novostavby polyfunkčního objektu parkovacího domu P+R, který nabízí, kromě své hlavní funkce, také služby potřebné pro zlepšení celkového využití území i samotného objektu. V danou dobu se parkovací ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO ZIMNÍHO STADIONU V TELČI 

   Author: Hana Říhová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Proměna areálu bývalého zimního stadionu na park s knihovnou. Vyřešení parkování velkého množství aut a zkvalitnění veřejných prostor.
  • NOVÉ MĚSTSKÉ SPA ( LÁZNĚ) 

   Author: Ján Martin Púčik; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Projekt Nových městských lázni pro Krnov je navrhován v areálu stávajícího letního koupaliště, na které navazuje a společně vytvářejí celoroční centrum nejen vodních sportů, relaxace a zábavy.
  • MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE 

   Author: Dominik Zvelebil; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Pejpek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Cílem projektu je návrh nové budovy magistrátu města Olomouce, který je v současnosti roztroušený po celém městě do několika budov. Některé v nevhodném podnájmu. Objekt je umístěn v lokalitě bývalého autobusového nádraží. ...
  • STRUNKOVICE NAD BLANICÍ: REVIZE 

   Author: Jakub Kozler; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se věnuje jihočeské obci Strunkovice nad Blanicí. Analytická část cílí na bližší seznámení se s obcí a na poukázání na místa pro potenciální zásahy, návrhová část navazuje na průzkum a přikládá vizi budoucího ...
  • ŽIVÁ SCÉNA 

   Author: Mária Smetanová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Štefanič Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Kostelné námestie v Michalovcach sa opäť stáva stredobodom mesta a jeho diania. Mesto v minulosti svoj historický kontext zavrholo, preto sa objavuje nová scéna. Priestor interakcie kultúr, osvety a vzájomnej inšpirácie. ...
  • FUNKČNÍ A PROSTOROVÁ STUDIE ÚZEMÍ BROWNFIELDU V KOŠICÍCH 

   Author: Michaela Lazorová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Štúdia navrhuje funkčné a priestorové riešenie brownfieldu nachádzajucého sa na severe Košic. Územie sa nachádza v oblasti, ktoré je vymedzené riekou Hornád zo západnej strany a železničnou traťou z východnej strany.
  • HOSPODÁŘSTVÍ - STATEK VYSOKÁ LHOTA 

   Author: Jan Vagaday; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Heiermann Bernadette
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Základem této diplomové práce byla snaha poukázat na současný neblahý stav české kulturní krajiny. Upozornit na něj, ale také se pokusit najít z pozice architekta nějaké východisko. Tím se v případě hospodářství Vysoké ...
  • REVITALIZACE ZANIKLÉ OBCE SKOKY 

   Author: Anežka Rozálie Bassyová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací opuštěné obce Skoky. Cílem návrhu je celková citlivá úprava umožňující plnohodnotné využití místa s ohledem na jeho památkové hodnoty. Součástí návrhu jsou novostavby informačního ...
  • REVITALIZACE TRNAVSKÉHO MÝTA 

   Author: Katarína Írová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Bujna Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Zadanie diplomovej práce sa opiera o revitalizáciu územia, jedného z najväčších dopravných uzlov v Bratislave, Trnavského mýta. Cieľom návrhu bolo neformálne kultúrne prepojenie jednotlivých mestských častí, ktoré sa ...
  • MALEŠICKO-HOSTIVAŘSKÁ PRŮMYSLOVÁ OBLAST 

   Author: Vojtěch Bodlák; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Ctibor Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Produkce byla od nepaměti součástí města. Od 19. století v důsledku jejích nepříznivých vlivů na prostředí začala být vytlačována pryč. Mnohá odvětví průmyslu také odešla z Evropy do Asie za levnější prací. S nástupem ...
  • NOVÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ BRNO 

   Author: Rozálie Domoráková; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá dlouho diskutovanou polohou brněnského osobního nádraží a jejími změnami v rámci územního plánování. Navrženým urbanismem reaguje na stávající strukturu města a integruje do ní železniční stanici ...
  • VLAK VE MĚSTĚ 

   Author: Sylvie Křenková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Frejlachová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce ověřuje možnosti revitalizace železničních brownfieldů skrze přeměnu železniční dráhy z bariéry na šev, který území sceluje. Vychází ze širších úvah na téma vlak a město a z úvah o jejich vzájemném vztahu ...
  • NÁKLADNÍ ULICE V OPAVĚ - MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

   Author: Norbert Lichý; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Koňata Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Proměna Nákladní ulice na městský bulvár. Navázání na zelený prstenec na místě bývalých hradeb. Propojení města a řeky. Návrh městských lázní jako impulz k rozvoji dané lokality.