Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 194

  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Autor: Keselicová Iva; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Chvilíček Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Te?ma pama?tni?ku tr?i? odboju? reaguje na mimor?a?dnou situaci, kdy celou moderni? historii C?eskoslovenske? i C?eske? republiky lze c?i?st prostr?ednictvi?m osudu? jedne? selske? rodiny a jeji?ch souputni?ku?. Na?vrh se ...
  • REVITALIZACE ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ V BRNĚ 

   Autor: Homola Adam; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomového projektu je celková revitalizace prostoru Římského náměstí v Brně a jeho doplnění současné zástavby čtyřmi novostavbami. Dvě z těchto budov jsou řešeny kompletně a zbylé pouze hmotově.
  • KUTNÁ HORA 

   Autor: Kanderová Lucia; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Brychta Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej práce je hľadanie slabých miest mestskej štruktúry Kutnej Hory. Pre svoju prácu som vybrala územie autobusového nádražia, ktoré bude v najbližšej dobre presunuté a stávajúca plocha ostane prázdna. Keďže ...
  • REGENERACE A NOVÉ VYUŽITÍ INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU S OHLEDEM NA BYDLENÍ 

   Autor: Opl Jiří; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomní práce se zabývá revitalizací, konverzí a dostavbou industriálního areálu Papírenské továrny v Plzni, která představuje jednu z největších transformačních ploch při řece Radbuze. Uspořádání zástavby areálu továrny ...
  • ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LOCHMANOVA 

   Autor: Votoček Jan; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá možností využití prostranství stávajícího autobusového nádraží a parkoviště v Lochmanově ulici v centru Ústí nad Orlicí. Transformaci předimenzovaného území podmiňuje přesun autobusového nádraží k vlakovému. ...
  • KUTNÁ HORA 

   Autor: Wolf Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Ježek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Program a umístnění budovy navazují na závěry z analýzy předdiplomního semináře, který se zabýval celým sídlištěm Hlouška v Kutné Hoře. Třípatrové komunitní centrum s jídelnou, třídami, kancelářemi i prostory pro sport ...
  • MARTIN 

   Autor: Strelcová Barunka; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Smrčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej práce je návrh rehabilitácie areálu bývalých tlačiarní Neografia a jeho okolia v Martine na Slovensku. Blok tlačiární bol dlhé roky prístupný iba zamestnancom továrne. Ja monofunkčný blok transformujem a ...
  • LIPTOVSKÝ HRÁDOK 

   Autor: Olosová Mária; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Švehlíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej práce je zariadenie sociálnych služieb, nakoľko súčasné kapacity podobných zariadení nevyhovujú potrebám obyvateľstva Liptovského Hrádku. Konkrétnou typologickou štruktúrou, ktorá momentálne chýba v ponuke ...
  • KONCERTNÍ SÍŇ - PODPORA KULTURY V REGIONU 

   Autor: Smola Matěj; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a správným umístěním nové koncertní síně v Plzni. Práce vychází z průzkumu stávajících podmínek působení symfonických orchestrů (filharmonií) v regionech České republiky. Návrh se inspiruje ...
  • KUTNÁ HORA 

   Autor: Úlehlová Štěpánka; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Vlach Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Nový kulturní dům. Knihovna. Sokol. Koexistence. Využití vzájemné klientely. Městský dům. Přesouvá se z periferie do centra, generuje intenzitu jádra. Nový kloub na kostře původních hradeb. Multifunkční sál, který nebude ...
  • BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 

   Autor: Kudlová Barbora; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh bytového domu společně s doplněním a upravením struktury v lokalitě přilehlé k centru města Prostějova. Místo bylo vybráno na základě analýz z předdiplomního semináře, ve kterém byly ...
  • AREÁL BÝVALÉ NEUBERTOVY TISKÁRNY 

   Autor: Vorzová Milada; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Sávová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomní projekt se zabývá areálem bývalé Neubertovy tiskárny. Na prázdné parcele je navržen bytový dům s ateliéry reagující na lokální kontext a historickou stopu místa. Cílem projektu je doplnění struktury lokality a ...
  • MĚLNÍK 

   Autor: Vopalecká Viola; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá rehabilitací území v centru Mělníka. Návrh revitalizuje veřejná prostranství a transformuje či nahrazuje zástavbu z 80. až 90. let. Cílem návrhu je navrátit do území rozmanitost a obytnost, stejně jako ...
  • LOUTKOVÁ SCÉNA PRO MĚSTO NÁCHOD 

   Autor: Čáp Ondřej; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem diplomního projektu je návrh nové budovy loutkového divadla a vhodné doplnění městské stavební proluky jak po stránce funkční, tak i prostorové. Zadání vychází z předpokladu domu jako pojidla mezi kulturní a volnočasovou ...
  • BYDLENÍ 

   Autor: Poláková Barbara; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Chermayeff Sam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej prace je bývanie. Pohľad na možnosti bývania súčasnej mladej generácie, ktorá vyžaduje iné možnosti a podmienky ako tie predchádzajúce. Problematika nedostupnosti bývania (nielen) pre mladých, stúpajúce ...
  • ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA NA VÝTONI 

   Autor: Machátová Eliška; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomový projekt se věnuje návrhu železniční zastávky na Výtoni a rozvoji souvisejícího okolí. Projekt odpovídá nárokům kladeným na modernizaci traťového úseku, který obohacuje ještě o trasu pro pěší a cyklisty. Díky tomu ...
  • KUTNÁ HORA - DOPLŇOVÁNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY 

   Autor: Kubelka Tomáš; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Opočenský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem diplomové? práce je ideové doplnění městské struktury Kutné Hory. Středně velká města se rozrůstají novou výstavbou prakticky pouze do krajiny. Jsou už tato města dokončená? Hlavním cílem je odhalit rezervy městské ...
  • FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ 

   Autor: Červená Lucie; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá definováním a následnou transformací rezerv Dolních Vršovic. Cílem návrhu je nalezení cesty ke stabilizaci lokality pomocí vhodné prostorové i hmotové struktury za využití jedinečných různorodých potenciálů ...
  • ZÁBŘEH - AREÁL PERLA 

   Autor: Kocáb Vilém; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá transformací a dostavbou továrního areálu v centru menšího města Zábřeha. Vytváří nové sousedství a doplňuje strukturu bývalé továrny. Uzavřený areál otevírá, propojuje s městem a umožňuje jeho prostupnost. ...
  • RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 

   Autor: Houska Martin; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Kuba Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem projektu je návrh nové budovy úřadu práce a radnice Prahy 5, které jsou v současné době roztroušené po městské části. Objekt umisťuji do prostoru současného autobusového nádraží Na Knížecí. Umístěním budovy nově ...