Recently added

Now showing items 1-20 of 241

  • REVITALIZACE ULICE V BOTANICE, PRAHA 5 - SMÍCHOV 

   Author: Filip Pšenčík; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Soukup Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   V této práci se zabývám dostavbou ubouraného bloku na Smíchově v Praze v ulici v Botanice. Vyrovnávám se s jizvou na struktuře města způsobenou dopravou. Snažím se najít adekvátní funkci a architekturu pro složitou parcelu ...
  • SATALICE - DOTVÁŘENÍ SUBURBIE 

   Author: Barbora Klapalová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá určením nevyužitých ploch v městské části Praha 14 Satalice a návrhem nových urbanistických struktur na tomto území. Obsahem práce je urbanistická koncepce konkrétních částí území, která nejprve ...
  • ULICE P. O. HVIEZDOSLAVA V ŽILINĚ 

   Author: Matúš Berák; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práca sa venuje verejnému priestoru v meste vo všetkých jeho formách. Bočnej uličke, mestskej okružnej triede, námestiu a parku, ale aj verejnému priestoru vo verejných budovách. Verejnému priestoru sa venuje ako ...
  • MĚSTSKÝ BLOK NA MĚLNÍKU 

   Author: Daniel Degtěv; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Řehák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je vyřešení místa v samém centru města Mělníka na náměstí Karla IV a přispění k rozvoji města Mělníka. Návrh kulturního centra pomůže s oživením vylidňujícího se centra, stejně jako se zvýšením ...
  • HRADEC KRÁLOVÉ - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY 

   Author: Adam Bažant; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Molnárová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové městské čtvrti okolo severní části Gočárova okruhu, který se pod náporem dopravy stal bariérou v jádru města. V poměrně blízkém horizontu se tranzitní doprava přesune na vybudované ...
  • TŘINEC 

   Author: Petra Ciencialová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Wlazel Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Urbanistická vize pro město minulosti. Návrh nového charakteru po uzavření hutnických závodů. Konverze industriálního areálu jako nové městské čtvrti. Posílení regionálního rázu a vyzdvihnutí specifického umístění v pohraničí, ...
  • POKOJ - MÍSTO PRO ČLOVĚKA 

   Author: Michaela Hudečková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   "Zde jsem člověkem, zde smím jím býti." (J. W. Goethe) Revitalizace vybrané lokality historického centra Moravského Krumlova na areál rekondičního centra pro onkologické pacienty. Rekondiční centrum jako obytný Pokoj města ...
  • KEŽMARSKÁ CHATA 

   Author: Paula Ďurčová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Bujna Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cielom Diplomového projketu je navrhnúť vysokohorskú chatu, Ktorá sa nachádza Vo Vysokých Tatrách V doline pri bielom Plese v nadmorskej výške 1616 m.n.m. Stavba má byť energetický pasívnou a ekologický pozitívnou budovou ...
  • TEREZÍN 

   Author: Matěj Mlch; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh nového ubytovacího zařízení na nároží ulic Fučíkova a Husova v Terezíně. Součástí návrhu je také i přestavba křídla sousedícího objektu bývalé vojenské nemocnice na bytové jednotky.
  • COHOUSING 

   Author: Maiia Epova; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Mašinský Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem projektu bylo přenést koncept cohousingu, který je určený převážně pro periferie velkých měst přímo do centra města, spojit tradiční bytový dům se spolu-bydlením v rámci jednoho bloku. Nalezení vhodného poměru ...
  • ČESKÝ KRUMLOV - SÍDLIŠTĚ 

   Author: Filip Hermann; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Svou pozornost obracím do centra Českého Krumlova a na městském pozemku navrhuji bytový dům pro nízkopříjmové obyvatele; seniory a mladé rodiny. Posiluji tak význam centra města jako sídliště ne jako turistické atrakce. A ...
  • STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA V PREŠOVĚ 

   Author: Julián Čižmár; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Seidl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Navrhuji novou budovu Státní vědecké knihovny v Prešově. Využívám potenciál prázdného místa na okraji historického centra. Vidím tady příležitost pro důležitý dům jakým je knihovna. Nové kulturně-vzdělávací centrum na ...
  • KONVERZE BÝVALÉHO AREÁLU TATRANÁBYTKU V MARTINE 

   Author: Marián Bunganič; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Hoffman Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Konverze bývalého areálu Tatranábytku v Martině, jeho napojení na centrum města Martin a železniční a autobusovou stanici. Návrh nové funkce pro jednotlivé části budovy, návrh fasád. Komplexní řešení parkování a veřejného ...
  • REHABILITACE AREÁLU BÝVALÉ TEXTILNÍ TOVÁRNY KARNOLA V OPAVĚ 

   Author: Marek Schneider; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Šarochová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh revitalizace areálu bývalé textilní továrny Karnola v Opavě. Tento dnes již nevyužívaný a neprostupný areál z části zachovávám a z části doplňuji novými objekty s různými funkcemi. Konkrétně ...
  • PÍSEK - U SV. VÁCLAVA, FILMOVÁ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA 

   Author: Patrik Výkruta; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Lešek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Lokalita u sv. Václava v Písku dostala nový impuls k rozvoji nedávno dokončenou stavbou lávky pro pěší, která probudila trochu ospalou a odtrženou oblast města. Na tuto snahu je potřeba navázat a vhodným způsobem kultivovat ...
  • ZLATÁ STOKA 

   Author: Kateřina Průchová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vávra David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomní práce je najít přístup a návod, jak se v krajině o rozsáhlé stavby tohoto typu starat, jak je využít a proč je třeba znovu najít a vyzdvihnout. Diplomová práce stoku nejdříve představuje ve své nynější ...
  • STUDENTSKÉ MĚSTEČKO, DEJVICE 

   Author: Marek Unger; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh studentského domu, jehož účelem je poskytnout zázemí správě kolejí, studentským spolkům a mimoškolním aktivitám studentů. Diplomová práce taktéž obsahuje návrh veřejných prostranství v ...
  • ADMINISTRATIVNÍ DŮM V HOLEŠOVICÍCH 

   Author: Kyrylo Malchenko; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Holna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Coworkingové prostory v dnešní době neustále získávají na popularitě. Problematikou tohoto projektu je vytvoření optimálních podmínek pro člověka pracujícího v kanceláři. Tento projekt předpokládá návrh samostatné budovy, ...
  • INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM K POUTNÍMU KOSTELU SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE 

   Author: Markéta Laštovičková; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Jerie Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem nejvhodnějšího umístění turistického i průvodcovského zázemí k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou. V současné době zde žádné turistické zázemí ...
  • DOSTAVBA MASAŘSKÉ ULICE V OPAVĚ 

   Author: Alžběta Majnušová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Jurák Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Dostavba bloku a obnovení ulic Masařská, Lazebnická, Holubí a Drůbeží trh v Opavě. Ústředním objektem dostavby je bytový dům s výrobnou skleněných vánočních ozdob.