Now showing items 1-20 of 386

  • NOVÁ RADNICE - MNÍŠEK POD BRDY 

   Author: Tomáš Olša; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Joba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Návrh se zabývá řešením nové moderní radnice v centru města Mníšek pod Brdy, kde kapacita současné radnice již nedostačuje. Novostavba nabízí nové jasné a otevřené prostory pro veřejnost. Zároveň se jedná o rekonstrukci ...
  • KONVERZE BÝVALÉHO AREÁLU TEXTONIE HRONOV 

   Author: David Ludvík; Supervisor: Tesař Jan Jakub; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Práce se zabývá opuštěným průmyslovým areálem bývalé textonie v Hronově. Původně Prádělna bavlny Oberländer a Moravetz. Nachází se v těsné blízkosti náměstí a je navázána na park Aloise Jiráska. Nyní se projednává obchvat, ...
  • PARKOVACÍ DŮM S KINEM LITOMYŠL 

   Author: Petr Matyáš; Supervisor: Tesař Jan Jakub; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Práce se zabývá návrhem polyfunkčního bytového domu v centru města Litomyšl na místě určeném k přestavbě. Dům se nachází na rozhraní historického jádra a sídliště Komenského. Materiálově i tvaroslovím se snaží vycházet ze ...
  • URBANISTICKÁ KONCEPTUALIZACE OKRAJŮ NA PODKLADĚ PRAHY 8 

   Author: Vendula Bryndziarová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Melková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Hrana, rozhranie či pokraj. Konceptualizácia okrajov formuje otázky vnímania pojmu vo viacerých vrstvách. Okraj je hranou, líniou predelu, rozdelením dvoch prvkov, ukončením a začiatkom. Zároveň je rozhraním, prelínaním, ...
  • URBANISTICKÁ STUDIE VRCHLABÍ 

   Author: Sára Kirjakovská; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie města Vrchlabí. Koncepčně se zaměřuje na linii řeky Labe v celé délce města a podrobněji řeší urbanistický návrh širšího centra ve vztahu k řece. První část se zaměřuje na ...
  • HOTEL V HORÁCH 

   Author: Viktor Bodnarchuk; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Zámečník David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá návrhem hotelového komplexu v horské oblasti, zaměřeného na sezónní ubytování v apartmánech pro zimní resort s možností lyžování, celoroční turistiky a spousty dalších atraktivit ...
  • KULTURNÍ CENTRUM S PARKEM BRNO - ŘEČKOVICE 

   Author: Lukáš Staněk; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Předmětem diplomové práce je kulturní centrum s parkem na Palackého náměstí v Brně. Navržená stavba nabízí kulturní využití ve formě multifunkčního sálu s kapacitou cca 150 lidí, knihovnou nejen pro děti, galerii, a především ...
  • URBANISTICKÁ STUDIE VYSOKÉHO MÝTA 

   Author: Sabina Ježková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací a integrací veřejných prostranství podél hradebního okruhu ve městě Vysoké Mýto. Cílem práce je navrhnout propojenou strukturu veřejných prostranství s důrazem na zvýšení atraktivity ...
  • KLÁŠTER ŽELIV 

   Author: Jan Pelikán; Supervisor: Tesař Jan Jakub; Opponent: Machar Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Diplomová práce se zaměřuje na revitalizaci veřejných prostranství a parků želivského kláštera, stejně jako průmyslové části, která je v současnosti nevyužívaná a chátrá. Cílem bylo nalézt nové využití pro tyto objekty a ...
  • Primary School in Vlastina 

   Author: Save Kirova; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Borák Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   The Primary School in Vlastina, nestled in the heart of one of Europes most culturally vibrant cities, stands poised for transformation. The primary objective of this reconstruction is to address the issue of insufficient ...
  • Primary School in Vlastina 

   Author: Jovana Dodovska; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Borák Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   This project focuses on reconstructing a primary school located in Prague 6, under the ownership of the Municipality of Prague 6. The original school site included two separate buildings serving as a canteen and a gymnasium. ...
  • POLIČKA_MALÁ - VELKÁ 

   Author: Roman Totušek; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Urbanistická studie města Polička se zabývá liniemi, body a plochami s důrazem na zahuštění, prostupnost a ozdravení města. Projekt reflektuje problematiku místních center a lokálních uzlů, které definuje, doplňuje a určuje ...
  • ČERVENÝ KOSTELEC - RESTRUKTURALIZACE STŘEDU MĚSTA 

   Author: Lucie Semeráková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové městské čtvrti v centru u hlavního náměstí, které se pod náporem dopravy stalo největší bariérou ve městě. Projekt zkoumá možnost proměny centrální oblasti města při úpravě silniční ...
  • JIČÍN - Z CENTRA DO KRAJINY 

   Author: Kateřina Klacková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tématem diplomové práce je definice a rehabilitace lokality navazující na západní okraj centra města Jičína. Je snaha vytvořit obytnou stabilizovanou lokalitu, která využívá potenciálu řeky Cidliny a silných vazeb na ...
  • LITOMĚŘICE - OKOLÍ ŘEKY 

   Author: Markéta Kanyzová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Frejlachová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Návrh se zabývá říční krajinou na městské úrovni. Cílem je vytvoření koncepce revitalizace, oživení a zapojení prostoru řeky do systému města. Práce plní funkci strategického a iniciačního dokumentu v otázkách územního ...
  • SPORTOVNÍ AREÁL TJ ASTRA 

   Author: Petra Nárovcová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Děnge Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Kompletní obnova areálu pro tělovýchovnou jednotu s historií sahající až do 19. století. Navýšení kapacit sportovišť, modernizace a vytvoření nových funkcí. Povýšení běžného sportovního areálu na měřítko národního centra. ...
  • 7 SITUACÍ 

   Author: Patrik Michal Berinšter; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Situáciou v intenciách tejto práce rozumieme, totalitný vzťahový rámec, ktorý nám dáva nahliadať vonkajší svet. Jeho integrálnou a dokonca centrálnou súčasťou je architekt. Ten doň vstupuje dvojako, ako hľadajúca a tvoriaca ...
  • REVITALIZACE ŽEROTÍNOVA 

   Author: Kateřina Tomášková; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Tuček Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Doplňuji vhodnou strukturu na rozmezí městské a průmyslové zóny, která je oddělena silnicí I. třídy Jesenická. Zastavuji a revitalizuji parcelu po zbourané textilní továrně Hedva. Bydlení v zeleni s dostatečnou občanskou ...
  • OBNOVA LÁZEŇSKÉHO AREÁLU JÁNSKÉ KOUPELE 

   Author: Karolína Štefková; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Gunther Zsolt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Obnova zchátralého lázeňského areálu Jánských Koupelí prostřednictvím inovativního konceptu spojeného s navrácením původní funkce tomuto místu. Nová lázeňská budova vzniká jako jeho harmonické rozšíření, které nejen posiluje ...
  • COWORKING V CENTRU ZLÍNA 

   Author: Michaela Petrová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Tuček Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce se zabývá konverzí historického objektu stavby bývalého panského pivovaru ve středověkém centru města Zlín. Práce reaguje na dnešní chátrající stav objektu a navrhuje jeho nové potencionální využití v dnešní ...