Now showing items 1-20 of 342

  • REGENERACE BROWNFIELDU VE VYSOKÝCH TATRÁCH - STARÝ SMOKOVEC 

   Author: Alica Komiňáková; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Bujna Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   V diplomovej práci sa venujem areálu technických služieb mesta Vysoké Tatry. Areál sa nachádza kúsok od jednej z najnavštevovanejších  mestských častí - Starý Smokovec, no pre hustý lesný porast je z hlavného komunikačného ...
  • KOŠICE 

   Author: Alexandra Sypeňová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kropp Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práca sa zaoberá urbanistickou štrukturou mesta Košice. Preveruje možnosti prepojenia jeho častí. V bližšej mierke sa venuje oslabeným centrom. Návrh skúma alternatívu rozvoja územia historického jadra a jeho ...
  • KOMUNITNÍ BYDLENÍ 

   Author: Tomáš Vojtíšek; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hnilička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Dostupnost kvalitního a důstojného bydlení je nejdůležitější otázkou v budoucnosti rozvoje našich měst. Jak máme bydlet? Kolik nás to bude stát? Můžeme si dovolit žít ve městě? Máme bydlet komunitně, abychom ušetřili? ...
  • SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

   Author: Katarína Paľuchová; Supervisor: Sosna Vojtěch; Opponent: Laubová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Prepojenie námestia v Spišskej Novej Vsi vložením kultúrnej stavby do jeho východnej časti. Návrh knižnice a galérie ako reakcia na vznik Spišského kultúrneho centra a knižnice, organizácie, ktorá vznikla zlúčením významných ...
  • MĚSTO PACOV - KULTIVACE A NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE PROSTORU V OKOLÍ GYMNÁZIA 

   Author: Štěpán Štolba; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Klicpera Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Předmětem práce je návrh urbanistického a architektonického řešení centrální části města významně zasažené asanačními procesy osmdesátých let a následnou nekoncepční výstavbou budovy gymnázia. Ta měla původně sloužit jako ...
  • DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH - KOMPLEXNÍ SYSTÉM PARKOVÁNÍ 

   Author: Petr Remeš; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Návrh parkovacího systému pro obec Deštné v Orlických horách a přilehlé okolí zahrnuje propojení pěti samostatných parkovišť do jednoho funkčního celku, který funguje na principu záchytných parkovišť a kyvadlové dopravy. ...
  • REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÉ JELÍNKOVY TOVÁRNY VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 

   Author: Jáchym Růžička; Supervisor: Sosna Vojtěch; Opponent: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Projekt se zabývá tématem revitalizace území bývalé továrny Antonína Jelínka, později nazvané Svit, která se nachází v těsné blízkosti historického jádra města Velké Meziříčí. Součástí studie je návrh konverze zachovaného ...
  • BOSKOVICE 

   Author: Klára Pavelková; Supervisor: Sosna Vojtěch; Opponent: Laubová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Boskovická židovská čtvrť propůjčuje svojí atmosférou charakter celému městu. Pro podporu kompaktnosti a rozvoje lokality byla navržena nová zástavba. Pro podporu zdejší kultury byly navrženy koupele. V úctě k minulosti ...
  • MULTIFUNKČNÍ SOUBOR STAVEB 

   Author: Yurii Nalyvaiko; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Smoleň Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Předmětem diplomové práce je návrh polifunkčního souboru staveb s využitím modrozelené infrastruktury. Území se nachází v městské části Praha 5 (Smíchov). Tématem práce je zatraktivnění současného brownfieldu navržením ...
  • ÚBOČ. 34: INSTITUT PAMĚTI NÁRODA 

   Author: David Foud; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Holubová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomní práce se zabývá řešením Institutu paměti národa pro Plzeňský kraj umístěný do venkovské usedlosti v obci Úboč na Domažlicku, která byla jedním z mnoha statků postižených perzekucemi v 50. letech 20. století. Návrh ...
  • PROLUKA PALÁRIKOVA 

   Author: Nina Alexandra Karelina; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Sonlajtner Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Predmetom diplomovej práce je návrh bytového domu v Nitre, v tesnej blízkosti pešej zóny – centrum. Jedná sa o doplnenie prieluky, ktorá bola v minulosti vybúraná, pre vznik dnešnej dopravnej ulice. Doplnením ulice tak ...
  • DOSTUPNÉ A SPOLKOVÉ BYDLENÍ 

   Author: Michaela Černá; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou dostupnosti bydlení. Analyzuje situaci ve Vídni, dále zkou-má dostupnost bydlení v kontextu Prahy. Hledá vhodná řešení s ohledem na udržitelnost města a společnosti, řešení zahrnující ...
  • OBNOVA HOSPODÁŘSKÉHO DVORA SEDLEC 

   Author: Veronika Frčková; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Baroch Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Dvůr Sedlec je návrhem komunitního hospodářství v místě bývalého panského dvora. Komplex navržených budov se sestává z hospodářské a obytné části. Hospodářská část je navržena s ohledem na dosažení částečné potravinové ...
  • REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU UMB V BANSKÉ BYSTRICI 

   Author: Zora Paulendová; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Burček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-19)
   Športová dolina v Banskej Bystrici je zakončená športovým areálom UMB. Ten už dlhé roky nespĺňa ani technické, ani estetické požiadavky na športový areál 21. storočia. Vo svojom projekte sa snažím o súčinnosť edukačného a ...
  • URBÁNNÍ ŘEŠENÍ VYBRANÉ ČÁSTI ŠIRŠÍHO CENTRA KOŠIC 

   Author: Ján Zámborský; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Soukup Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práca pojednáva o priestorovej a funkčnej obnove brownfieldu nachádzajúcom sa v tesnom napojení na historickú časť mesta Košíc. Riešené územie sa nachádza v centrálnej výchovnej poleho, ktoré je vytýčené súčasnou ...
  • DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH - KOMPLEXNÍ SYSTÉM PARKOVÁNÍ 

   Author: Petr Remeš; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Návrh parkovacího systému pro obec Deštné v Orlických horách a přilehlé okolí zahrnuje propojení pěti samostatných parkovišť do jednoho funkčního celku, který funguje na principu záchytných parkovišť a kyvadlové dopravy. ...
  • HOTEL BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ 

   Author: Bohdan Berezovskyi; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kačmariková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá zahuštěním stávající struktury v transformačním území Holešovice - Bubny - Zátory. Cílem samotného návrhu je dostavět proluku objektem ubytovacího zařízení hotelového typu, který by podpořil ...
  • ZAHUŠTĚNÍ ZÁSTAVBY ZA KOSTELEM SV. MIKULÁŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

   Author: Anna Laubová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Straka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Doplnění vhodné struktury pro navrácení kompaktnosti centra města. Znovu odhalený městský náhon, dříve oddělující křesťanskou a židovskou část města. Penzion s pivnicí, nové náměstí a veřejný dvorek na severu řešeného území ...
  • REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÝCH ÚŘEDNICKÝCH BUDOV NA ZÁMECKÉM NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI 

   Author: Iva Věnečková; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tématem diplomové práce je návrh revitalizace areálu bývalých úřednických budov na zámeckém návrší v Litomyšli. Cílem práce je nalezení vhodného využití areálu a začlenění do současné struktury města. V rámci rekonstrukce ...
  • PARKOVACÍ DŮM 

   Author: Oleg Kovalyuk; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Smoleň Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Zadáním projektu je návrh novostavby polyfunkčního objektu parkovacího domu P+R, který nabízí, kromě své hlavní funkce, také služby potřebné pro zlepšení celkového využití území i samotného objektu. V danou dobu se parkovací ...