Now showing items 29-48 of 342

  • CENTRUM ARCHITEKTURY PRAHA 

   Author: Steklík Šimon; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Author: Dana Skořepová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Čížek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Centrum duševního zdraví je sociálně-zdravotní zařízení vznikající na základě Reformy psychiatrické péče schválené v roce 2013 Ministerstvem zdravotnictví. Centrum poskytuje ambulantní i terénní péči založenou na ...
  • CENTRUM OBNOVY ČLOVĚKA 

   Author: Mazanec Vojtěch; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • CENTRUM POPULARIZACE VĚDY A VÝZKUMU V DEJVICÍCH 

   Author: Valeriya Tepaeva; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Drozdov Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Chtěla bych především zdůraznit význam popularizace vědy a zájmu o tuto problematiku nás všech jako aktivních občanů, kterým záleží na prostředí, kde žijí, a kteří jsou zainteresováni do vědeckého a kulturního prostředí. ...
  • CENTRUM PRO LIDI S AUTISMEM VE FINSKU 

   Author: Pajor Matúš; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • CENTRUM PRO SENIORY "POD SLOVANY" 

   Author: Hrádková Jana; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • CENTRUM PRO VĚDU, VÝZKUM A POPULARIZACI KORÁLOVÝCH ÚTESŮ 

   Author: Vilt Ondřej; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • CENTRUM TANCE, PRAHA 

   Author: Kašíková Marie; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • CENTRUM TŘEBÍČE 

   Author: Plocek Jan; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Diplomová práce se zaměřuje na oblast Stařečky v centru Třebíče. Návrh celou dříve asanovanou oblast začleňuje zpět do struktury města. Území dnes s převahou automobilové dopravy diplomní práce přeměňuje na živou čtvrť pro ...
  • CENTRUM VĚDY A TECHNIKY (KULTURY) BRATISLAVA 

   Author: Solavová Miroslava; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • COHOUSING 

   Author: Maiia Epova; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Mašinský Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem projektu bylo přenést koncept cohousingu, který je určený převážně pro periferie velkých měst přímo do centra města, spojit tradiční bytový dům se spolu-bydlením v rámci jednoho bloku. Nalezení vhodného poměru ...
  • COHOUSING VE MĚSTĚ 

   Author: Daniela Korčoková; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Cakov Kalin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá stavbou bytového domu v Karlíně. Cílem je návrh komunitního bydlení, cohousingu s vytvořením společných prostor a komerčním parterem s podzemním parkováním. Architektonické řešení řeší doplnění ...
  • ČERCHOV 

   Author: Eliška Morysková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Poldauf Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Historicky byl Čerchov vyhlášeným lyžařským a turistickým střediskem důležitým pro celou republiku. Navazuji na dobu jeho úspěchu a snažím se místu poškozenému válkami navrátit energii. Čerchovu, jakožto nejvyššímu vrcholu ...
  • ČESKÝ KRUMLOV - SÍDLIŠTĚ 

   Author: Filip Hermann; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Svou pozornost obracím do centra Českého Krumlova a na městském pozemku navrhuji bytový dům pro nízkopříjmové obyvatele; seniory a mladé rodiny. Posiluji tak význam centra města jako sídliště ne jako turistické atrakce. A ...
  • DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY 

   Author: Anna Konrádová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou péče o seniory a jejich začleněním do běžného života. Na základě předchozích analýz je předmětem diplomové práce návrh budovy denního stacionáře v centru města Havlíčkův Brod. Parcela ...
  • DESIGN CENTRUM ČR 

   Author: Poslední Lucie; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH - KOMPLEXNÍ SYSTÉM PARKOVÁNÍ 

   Author: Petr Remeš; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Návrh parkovacího systému pro obec Deštné v Orlických horách a přilehlé okolí zahrnuje propojení pěti samostatných parkovišť do jednoho funkčního celku, který funguje na principu záchytných parkovišť a kyvadlové dopravy. ...
  • DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH - KOMPLEXNÍ SYSTÉM PARKOVÁNÍ 

   Author: Petr Remeš; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Návrh parkovacího systému pro obec Deštné v Orlických horách a přilehlé okolí zahrnuje propojení pěti samostatných parkovišť do jednoho funkčního celku, který funguje na principu záchytných parkovišť a kyvadlové dopravy. ...
  • DETENČNÍ ÚSTAV 

   Author: Kvasnicová Alexandra; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kahlen Max
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Témou diplomovej práce je detenčný ústav, o ktorom sa na Slovensku už naozaj dlho rozpráva. Ide o vcelku nový typologicky druh, na Slovensku sa žiaden nenachádza. Je to teda zariadenie, kde sa umiestňujú ľudia, ktorí vplyvom ...
  • DOKONČENÍ REVOLUČNÍ TŘÍDY PO ZHLAVÍ ŠTEFÁNIKOVA MOSTU 

   Author: Roženská Michaela; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)