Now showing items 19-38 of 56

  • Oscilační experimenty na výzkumných jaderných reaktorech 

   Author: Žák Milan; Supervisor: Kolros Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ozařovací experimenty na reaktoru VR-1 

   Author: Bednář Vojtěch; Supervisor: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Plynem chlazené rychlé reaktory 

   Author: Navrátil Jan; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Prahové reakce rychlých neutronů v poli urychlovačem řízeného neutronového generátoru NG-2 

   Author: Thomas Dominik; Supervisor: Štefánik Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Problematika lidského faktoru v jaderné energetice 

   Author: Beneš Martin; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Provoz tlakovodních reaktorů v 18měsíčních palivových kampaních 

   Author: Brázdová Klára; Supervisor: Sklenka Ľubomír; Opponent: Burket Daneš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalarska prace popisuje zakladni fyzikalni podstatu vyuziti jaderneho paliva v tlakovodnich reaktorech, jeho vymeny a navrhu novych palivovych vsazek. Zaroven mapuje soucasnou situaci ve vymene paliva ve svete se ...
  • Přestup tepla v zakrizové oblasti 

   Author: Cuhra Martin; Supervisor: Čížek Jiří; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozpad rozvodné sítě a jeho vliv na jaderné elektrárny 

   Author: Nývlt Sebastian; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Zýbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Tématem této práce je studium dopadu rozpadu rozvodné sítě (blackoutu) na jaderné elektrárny. Rozpad rozvodné sítě je havarijní stav, při němž rozvodná síť není schopna řádně plnit svoji funkci, dochází zpravidla k ...
  • Řízení axiálního rozložení výkonu v tlakovodních reaktorech 

   Author: Böhm Marek; Supervisor: Durďák Zdenek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Sodíkem chlazené rychlé reaktory 

   Author: Bednářová Alžběta; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spektrometrie neutronů integrálními detektory 

   Author: Krupička Tomáš; Supervisor: Tichý Miloš; Opponent: Marek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat základy problematiky spektrometrie neutronů. Jsou vysvětleny fyzikální principy využívaných reakcí a typy detektorů používané pro spektrometrii. Na základě uvedených principů ...
  • Spektrometrie sekundárního gama záření 

   Author: Sobaleu Mikita; Supervisor: Schulc Martin; Opponent: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat spektrometrii sekundárního gama (SG) záření na výzkumných pracovištích Centru výzkumu (CV) Řež. Nejdríve jsou vysvětleny nejdůležitější způsoby vzniku SG záření v důsledku interakcí ...
  • Stanovení absolutní aktivity koincidenční metodou 

   Author: Sladký Vítek; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Bednář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení koincidenční metody měření aktivity radionuklidů na Katedře jaderných reaktorů (KJR) na FJFI ČVUT v Praze. Nejprve je probrána teorie jaderných přeměn především formou emise gama ...
  • Stanovení emise neutronového zdroje 

   Author: Vácha Petr; Supervisor: Kolros Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-01)
  • Stanovení tepelného výkonu reaktoru výpočtem z bilancí na primární a sekundární straně 

   Author: Vespalec Radek; Supervisor: Šejda Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Studie možnosti využití Čerenkovova záření pro monitorování výkonu jaderného reaktoru 

   Author: Matějů Iveta; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium transportních experimentů s 252Cf zdrojem 

   Author: Hinterholzingerová Lucie; Supervisor: Losa Evžen; Opponent: Košťál Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem transportních experimentů s 252Cf zdrojem. Nejprve jsou stručně uvedeny různé zdroje neutronů, popsány neutronové interakce a charakterizovány detektory pomalých a rychlých neutronů. ...
  • Studium transportu neutronů s využitím neutronových generátorů 

   Author: Zmeškal Marek; Supervisor: Losa Evžen; Opponent: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Neutronové generátory jsou v posledních letech výhodnou alternativou k ostatním zdrojům neutronů a umožňují široké spektrum aplikací. V této práci jsou popsána technická řešení neutronových generátorů a jejich možná využití. ...
  • Studium vlivu složení paliva na neutronové charakteristiky aktivních zón rychlých reaktorů 

   Author: Janovič Jiří; Supervisor: Losa Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)
  • Studium vlivu teploty na difuzi neutronů ve vodním prostředí 

   Author: Šípek Miloslav; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)