Now showing items 12-31 of 56

  • Měření výkonu a rychlosti změny výkonu v ovládacím zařízení VR-1 

   Author: Šunka Michal; Supervisor: Kropík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelování proudění chladiva v aktivní zóně reaktoru pomocí CFD 

   Author: Povolný Antonín; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Modely a analýzy chování kontejnmentu a hermetických boxů při haváriích s únikem chladiva 

   Author: Kecek Adam; Supervisor: Macek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Možnosti experimentálního určení kinetických parametrů reaktoru VR-1 

   Author: Hřib Jan; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možnosti metodiky burnup credit pro posouzení kritičnosti ukládacích obalových souborů 

   Author: Matoušková Jana; Supervisor: Huml Ondřej; Opponent: Havlůj František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Tato bakalářská práce stručně shrnuje základní poznatky o problematice ukládacích obalových souborů, o metodice Burn-up credit a o výpočetním kódu Serpent. Dále se tato práce zaměřuje na výpočet podkritičnosti modelu UOS ...
  • Možnosti monitorování rozložení výkonu v jaderných reaktorech se zaměřením na tlakovodní reaktory 

   Author: Jíška Pavel; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Lovecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Vnitroreaktorová měření se podílejí na stanovení výkonové distribuce v aktivní zóně jaderného reaktoru, jejíž znalost je vyžadována principem ochrany do hloubky. Na začátku mé práce je popsána typická výkonová distribuce ...
  • Možnosti využití paliva typu MOX v lehkovodních reaktorech 

   Author: Polák Adam; Supervisor: Heraltová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oscilační experimenty na výzkumných jaderných reaktorech 

   Author: Žák Milan; Supervisor: Kolros Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ozařovací experimenty na reaktoru VR-1 

   Author: Bednář Vojtěch; Supervisor: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Plynem chlazené rychlé reaktory 

   Author: Navrátil Jan; Supervisor: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Prahové reakce rychlých neutronů v poli urychlovačem řízeného neutronového generátoru NG-2 

   Author: Thomas Dominik; Supervisor: Štefánik Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Problematika lidského faktoru v jaderné energetice 

   Author: Beneš Martin; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Provoz tlakovodních reaktorů v 18měsíčních palivových kampaních 

   Author: Brázdová Klára; Supervisor: Sklenka Ľubomír; Opponent: Burket Daneš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalarska prace popisuje zakladni fyzikalni podstatu vyuziti jaderneho paliva v tlakovodnich reaktorech, jeho vymeny a navrhu novych palivovych vsazek. Zaroven mapuje soucasnou situaci ve vymene paliva ve svete se ...
  • Přestup tepla v zakrizové oblasti 

   Author: Cuhra Martin; Supervisor: Čížek Jiří; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozpad rozvodné sítě a jeho vliv na jaderné elektrárny 

   Author: Nývlt Sebastian; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Zýbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Tématem této práce je studium dopadu rozpadu rozvodné sítě (blackoutu) na jaderné elektrárny. Rozpad rozvodné sítě je havarijní stav, při němž rozvodná síť není schopna řádně plnit svoji funkci, dochází zpravidla k ...
  • Řízení axiálního rozložení výkonu v tlakovodních reaktorech 

   Author: Böhm Marek; Supervisor: Durďák Zdenek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Sodíkem chlazené rychlé reaktory 

   Author: Bednářová Alžběta; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spektrometrie neutronů integrálními detektory 

   Author: Krupička Tomáš; Supervisor: Tichý Miloš; Opponent: Marek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat základy problematiky spektrometrie neutronů. Jsou vysvětleny fyzikální principy využívaných reakcí a typy detektorů používané pro spektrometrii. Na základě uvedených principů ...
  • Spektrometrie sekundárního gama záření 

   Author: Sobaleu Mikita; Supervisor: Schulc Martin; Opponent: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat spektrometrii sekundárního gama (SG) záření na výzkumných pracovištích Centru výzkumu (CV) Řež. Nejdríve jsou vysvětleny nejdůležitější způsoby vzniku SG záření v důsledku interakcí ...
  • Stanovení absolutní aktivity koincidenční metodou 

   Author: Sladký Vítek; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Bednář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení koincidenční metody měření aktivity radionuklidů na Katedře jaderných reaktorů (KJR) na FJFI ČVUT v Praze. Nejprve je probrána teorie jaderných přeměn především formou emise gama ...