Now showing items 28-47 of 56

  • Sodíkem chlazené rychlé reaktory 

   Author: Bednářová Alžběta; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spektrometrie neutronů integrálními detektory 

   Author: Krupička Tomáš; Supervisor: Tichý Miloš; Opponent: Marek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat základy problematiky spektrometrie neutronů. Jsou vysvětleny fyzikální principy využívaných reakcí a typy detektorů používané pro spektrometrii. Na základě uvedených principů ...
  • Spektrometrie sekundárního gama záření 

   Author: Sobaleu Mikita; Supervisor: Schulc Martin; Opponent: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat spektrometrii sekundárního gama (SG) záření na výzkumných pracovištích Centru výzkumu (CV) Řež. Nejdríve jsou vysvětleny nejdůležitější způsoby vzniku SG záření v důsledku interakcí ...
  • Stanovení absolutní aktivity koincidenční metodou 

   Author: Sladký Vítek; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Bednář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení koincidenční metody měření aktivity radionuklidů na Katedře jaderných reaktorů (KJR) na FJFI ČVUT v Praze. Nejprve je probrána teorie jaderných přeměn především formou emise gama ...
  • Stanovení emise neutronového zdroje 

   Author: Vácha Petr; Supervisor: Kolros Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-01)
  • Stanovení tepelného výkonu reaktoru výpočtem z bilancí na primární a sekundární straně 

   Author: Vespalec Radek; Supervisor: Šejda Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Studie možnosti využití Čerenkovova záření pro monitorování výkonu jaderného reaktoru 

   Author: Matějů Iveta; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium transportních experimentů s 252Cf zdrojem 

   Author: Hinterholzingerová Lucie; Supervisor: Losa Evžen; Opponent: Košťál Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem transportních experimentů s 252Cf zdrojem. Nejprve jsou stručně uvedeny různé zdroje neutronů, popsány neutronové interakce a charakterizovány detektory pomalých a rychlých neutronů. ...
  • Studium transportu neutronů s využitím neutronových generátorů 

   Author: Zmeškal Marek; Supervisor: Losa Evžen; Opponent: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Neutronové generátory jsou v posledních letech výhodnou alternativou k ostatním zdrojům neutronů a umožňují široké spektrum aplikací. V této práci jsou popsána technická řešení neutronových generátorů a jejich možná využití. ...
  • Studium vlivu složení paliva na neutronové charakteristiky aktivních zón rychlých reaktorů 

   Author: Janovič Jiří; Supervisor: Losa Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)
  • Studium vlivu teploty na difuzi neutronů ve vodním prostředí 

   Author: Šípek Miloslav; Supervisor: Rataj Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Subkanálová analýza proudění chladiva v aktivních zónách reaktorů VVER 

   Author: Caha Vojtěch; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Určení výkonu reaktoru na základě měření aktivity 16N 

   Author: Fáborský Dan; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na metody určování výkonu na jaderných zařízeních. V textu jsou popsány jak metody používané na energetických jaderných reaktorech tak metody aplikované na reaktorech výzkumných. Dále je popsáno ...
  • Únik primární-sekundární okruh v reaktorech VVER 

   Author: Hejný Jan; Supervisor: Macek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Validace systémů ochran a regulace 

   Author: Nejezchleb Michal; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce se zabývá požadavky na bezpečnostní a řídicí systémy výzkumný jaderných zařízení a jejich aplikaci na školní jaderný reaktor VR ? 1. Dále popisuje životní cyklus softwarových systémů důležitých z hlediska jaderné ...
  • Varné reaktory generace III. a III.+ 

   Author: Jančička Michal; Supervisor: Bílý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-01)
  • Vliv záření na elektronické prvky 

   Author: Bělohlávek Arnošt; Supervisor: Kropík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Vněreaktorová měření na reaktorech typu VVER 

   Author: Peltan Tomáš; Supervisor: Líman Jakub; Opponent: Frýbortová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Práce je zaměřena na možnosti detekce neutronů na energetických jaderných reaktorech, převážně typu VVER. Jsou zde popsány základní principy a konstrukce detektorů neutronů. Text dále obsahuje podrobný popis systému ...
  • Využití kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů 

   Author: Keltnerová Linda; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Mrtvá doba neutronových detektorů je jedním z faktorů způsobujících nelinearitu odezvy detektoru v impulsním režimu. Tato práce se zabývá využitím kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů. Stručně ...
  • Využití materiálů vhodných pro třírozměrný tisk v aplikacích v jaderných reaktorech nulového výkonu 

   Author: Bohuslav Tomáš; Supervisor: Huml Ondřej; Opponent: Mušálek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití technologií 3D tisku, při výrobě produktů, použitelných na experimentálních jaderných reaktorech. Na začátku práce je stručné shrnutí historie 3D tisku. V dalších částech ...