Now showing items 127-146 of 150

  • Studium vlastností horké a studené jaderné hmoty na experimentu STAR 

   Author: Kubát Jakub; Supervisor: Rusňáková Olga; Opponent: Kopečná Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
   Relativistický srážeč těžkých iontů (RHIC) v americké Brookhavenské národní laboratoři (BNL) je navržen pro srážení těžkých iontů při velmi vysokých energiích. To umožňuje pomocí detektorů, jako je například STAR, studovat ...
  • Studium vlastností jaderné hmoty pomocí těžkých kvarků 

   Author: Pacík Vojtěch; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Federič Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Jedním ze směrů současného vývoje částicové fyziky je studium nového stavu velmi horké a husté silně interagující jaderné hmoty, kdy gluony a kvarky, za normálních podmínek pevně svázané uvnitř hadronů, tvoří směs označovanou ...
  • Supersymetrie, superprostory, klasifikace superalgeber 

   Author: Hoza Petr; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Symetrie diferenciálních rovnic a kvalitativní chování difuze 

   Author: Tichý Michal; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   V práci se nejprve seznámíme se symetriemi obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu a ukážeme si, jak je možné jich využít k nalezení řešení těchto rovnic. Poté tuto metodu rozšíříme na obyčejné diferenciální rovnice ...
  • Symetrie superintegrabilních systémů 

   Author: Kubů Ondřej; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
   V této práci zkoumám vztah mezi bodovými a d theta-symetriemi a integrály pohybu (IP) v Lagrangeově i Hamiltonově formalismu klasické mechaniky. K tomu účelu využívám formulaci klasické mechaniky využívající Cartanovu ...
  • Teorie a současné aplikace Z-pinče 

   Author: Munzar Vojtěch; Supervisor: Klír Daniel; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Tato práce v teoretické části podává rešerši základní teorie a aplikace Z-pinčů a plazmatických fokusů. Důraz byl kladen na popis principu a dynamiky plazmatického fokusu. V experimentální části byla určena přibližná hodnota ...
  • Teorie grup a kvantové počítání 

   Author: Bartoňová Pavla; Supervisor: Tolar Jiří; Opponent: Pelantová Edita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   V této práci se budeme zabývat Weylovými-Heisenbergovými grupami a Cliffordovými grupami pro jeden qudit. Zavedeme Cliffordovu grupu jako podgrupu normalizátoru Weylovy-Heisenbergovy grupy v grupě unitárních operátorů a ...
  • Tomografie měkkého rentgenového záření pro řízení tokamaku v reálném čase 

   Author: Löffelmann Viktor; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie 

   Author: Kováč Juraj; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Slavík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predstavíme koncept difúziou poháňanej nestability. Budeme sa zaoberať vplyvom geometrie a špecificky okrajových podmienok na vlastné čísla Laplaceovho operátora. Porovnáme riešenie Turingových rovníc a príslušné vlastné ...
  • Twirlingové operace v kvantových algoritmech 

   Author: Kysela Jaroslav; Supervisor: Novotný Jaroslav; Opponent: Alber Gernot
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Typy E-funkcí Weylových grup a jejich vlastnosti 

   Author: Juránek Michal; Supervisor: Hrivnák Jiří; Opponent: Pošta Severin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Urychlování elektronů v poli bouřkového oblaku 

   Author: Zemanová Hana; Supervisor: Břeň David; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-04)
  • Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice 

   Author: Šmejkal Jan; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato práce si klade za cíl poskytnout vhled do metod tvarové optimalizace. Tři problémy, jeden z elektrostatiky, druhý z kvantové mechaniky a třetí z dynamiky kontinua jsou uvažovány. Představíme objem zachovávající ...
  • Vedení tepla v divertorové desce tokamaku ITER 

   Author: Wolff Alexander; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Dejarnac Renaud
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Virtuální model tokamaku GOLEM s reálným fyzikálním jádrem 

   Author: Matušů Martin; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Termojaderná fúze je potenciálním zdrojem energie na další staletí. Pro její dosažení je třeba napodobit podmínky v centru Slunce. Za těchto podmínek je však všechna hmota v plazmatickém skupenství. K vytvoření prostředí ...
  • Vlastnosti jetů v procesech na urychlovači LHC 

   Author: Sedláček Ondřej; Supervisor: Taševský Marek; Opponent: Černý Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Jety jsou nedílnou součástí mnoha analýz experimentálních dat vysokoenergetických srážek leptonů, hadronů i jader. Difrakční procesy tvoří významnou část celkového účinného průřezu vysokoenergetických neelastických ...
  • Vybuzení gigantické dipólové rezonance femtosekundovými pulzy gama záření 

   Author: Celbová Lucie; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Šmíd Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Interakcí intenzivního laserového impulzu s plazmatem, vznikají velmi silná elektrická pole, která přesahují hodnotu 100GeV/m. Tohoto extrémního gradientu se využívá k urychlování elektronů, které tak mohou získat vysoké ...
  • Vysokoteplotní vakuové zařízení 

   Author: Cihlář Michal; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem jevů, které doprovázejí dosahovaní vysokých teplot ve vakuu a návrhem jednoduché vakuové pece. Nejprve jsou popsány různé způsoby předávání tepla a jejich závislost na tlaku. Následně ...
  • Využití rychlé Fourierovy transformace při diagnostice Alzheimerovy choroby z EEG 

   Author: Kopecká Nikol; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Tran Quang Van
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této práce byla diagnostika Alzheimerovy choroby na základě EEG signálu pacientů. Neinvazivní charakter a jednoduchost EEG by umožnilo snadné vyšetření rizikových skupin obyvatelstva. Včasná identifikace a započetí ...
  • Vývoj laserového urychlovače elektronů pro ultrarychlou spektroskopii 

   Author: Lenka Hronová; Supervisor: Falk Kateřina; Opponent: Kozlová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Bakalářská práce je věnována využití betatronového záření elektronů urychlených na plazmové vlně ke studiu ultrarychlých dynamických procesů. V první části práce je zpracována teorie šíření laseru prostředím, urychlování ...