• Anizotropie příčného toku v ultrarelativistických jaderných srážkách 

   Autor: Kopečná Renata; Vedoucí práce: Tomášik Boris; Oponent práce: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Kvark-gluonové plazma (QGP) je nedávno objevená forma hmoty, v níž jsou kvarky a gluony asymptoticky volné. Původně se předpokládalo, že se QGP bude chovat jako plyn, nicméně výsledky naznačují, že QGP je kapalinou. Naším ...
  • Aplikace celulárních automatů při popisu fyzikálních a biologických komplexních systémů 

   Autor: Batysta František; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace ekonofyziky v kvantitativním finančnictví 

   Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Cílem ekonofyziky je popsat a předvídat chování finančních trhů. V prvních kapitolách představíme nejpotřebnější matematické nástroje k popisu finačních trhů respektive dynamických systemů obecně - stochastický počet, ...
  • Báze reprezentací Lieových algeber 

   Autor: Kotrbatý Jan; Vedoucí práce: Pošta Severin; Oponent práce: Fuksa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   V této práci se zabýváme konstrukcí Chevalleyovy báze prosté Lieovy algebry. Vyřešení tohoto problému je prvním krokem komplexnější úlohy konstrukce bází pro reprezentace prostých Lieových algeber. V první části práce ...
  • Bodové symetrie Poisson-Lie T-duálních sigma modelů 

   Autor: Janák Martin; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Autor: Leitl Bořek; Vedoucí práce: Svoboda Vojtěch; Oponent práce: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Autor: Leitl Bořek; Vedoucí práce: Svoboda Vojtěch; Oponent práce: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Charakteristika laserového svazku generovaného impulsním silnoproudým kapilárním výbojem 

   Autor: Kaufman Jan; Vedoucí práce: Schmidt Jiří; Oponent práce: Prukner Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Charakterizace fluktuací okrajového plazmatu tokamaku COMPASS 

   Autor: Jiráková Kateřina; Vedoucí práce: Seidl Jakub; Oponent práce: Vondráček Petr
   Tato práce se zabývá popisem okrajového plazmatu tokamaku COMPASS. V první části je čtenáři poskytnut základní teoretický vhled do charakterizace plazmatu s důrazem na turbulentní mechanismy transportu. Poté jsou představeny ...
  • Charakterizace vlastností polovodičových detektorů 

   Autor: Vlková Kateřina; Vedoucí práce: Čarná Mária; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-06)
   Tato bakalářská práce se věnuje radiačnímu poškození v křemíkových polovodičových detektorech, které jsou složeny ze senzoru a vyčítacího čipu. V praktické části byly proměřeny charakteristiky testovacích struktur vyčítacího ...
  • Charakterizace vlastností polovodičových detektorů 

   Autor: Vlková Kateřina; Vedoucí práce: Čarná Mária; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato bakalářská práce se věnuje radiačnímu poškození v křemíkových polovodičových detektorech, které jsou složeny ze senzoru a vyčítacího čipu. V praktické části byly proměřeny charakteristiky testovacích struktur vyčítacího ...
  • Dekonvoluce dat z aktivační sondy jako metoda ke stanovení energií ionizujícího záření v tokamacích 

   Autor: Ficker Ondřej; Vedoucí práce: Mlynář Jan; Oponent práce: Ďuran Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Diagnostika tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu - kalibrace 

   Autor: Šos Miroslav; Vedoucí práce: Böhm Petr; Oponent práce: Ďuran Ivan
   Spolehlivý diagnostický systém je základem každého výzkumného experimentálního zařízení. Jeho zajištění vyžaduje provedení precizní kalibrace. Tato práce byla provedena za účelem obohacení kalibračního procesu diagnostiky ...
  • Diskretní kvantové procházky a kvantová informace 

   Autor: Mareš Jan; Vedoucí práce: Jex Igor; Oponent práce: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Dopředný elektromagnetický kalorimetr pro experiment ALICE 

   Autor: Sasínek Jan; Vedoucí práce: Petráček Vojtěch; Oponent práce: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dvourozměrné Lieovské grupy a jejich Poissonovy závorky 

   Autor: Semorádová Iveta; Vedoucí práce: Hlavatý Ladislav; Oponent práce: Vysoký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Existence a hledání Higgsova bosonu při vysokoenergetických srážkách hadronů 

   Autor: Hoc Pavel; Vedoucí práce: Šimák Vladislav; Oponent práce: Petráček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Extra dimenze v částicové fyzice 

   Autor: Lochman Jan; Vedoucí práce: Hubáček Zdeněk; Oponent práce: Augsten Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Fokusace svazku positronia v experimentu AEGIS 

   Autor: Chlouba Karel; Vedoucí práce: Petráček Vojtěch; Oponent práce: Pachr Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fyzika těžkých kvarků na experimentu STAR 

   Autor: Kukral Ota; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)