Now showing items 107-126 of 150

  • Simulace odezvy polovodičových pixelových detektorů 

   Author: Vaculčiak Matěj; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   Předmětem práce je simulace detektoru kosmického ionizujícího záření SXRM a v něm použitého detekčního čipu SpacePix s následnou analýzou získaných dat a návrhy optimalizace detekčního uspořádání komponent. Primární oblastí ...
  • Složení kosmického záření extrémně vysokých energií 

   Author: Schäfer Martin; Supervisor: Trávníček Petr; Opponent: Prouza Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Spektra hřebenových grafů 

   Author: Timr Štěpán; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Tater Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže materiálů budoucích reaktorů pro inerciální fúzi 

   Author: Zuzana Kuglerová; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje radiační zátěži materiálů uvažovaných pro konstrukci reaktorů pro inerciální fúzi. V obecné části popisuje očekávané radiační zatížení vnitřní stěny, uvádí přehled vlastností uvažovaných ...
  • Stanovení luminozity v experimentu ALICE 

   Author: Půček Jan; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium efektů při nesplnění podmínky faktorizovatelnosti svazku v průběhu VdM skenu. V úvodu této práce byly vysvětleny srážky na urychlovačích a byly přidány detaily o CERNu i experimentu ...
  • Strojové učení pro jetovou fyziku 

   Author: Georgij Ponimatkin; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Moderní metody strojového učení značným způsobem ovlivnily obor počítačového vidění, jehož cílem je naučit stroje chápat informaci proudící z vizuálních zdrojů (obrázky, videa atd.). Ukazuje se, že tyto metodiky nacházejí ...
  • Struktura nukleonu v termodynamickém přiblížení 

   Author: Ferencz Lukáš; Supervisor: Závada Petr; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie dopředného elektromagnetického kalorimetru pro experiment ALICE 

   Author: Lavička Roman; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Bielčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR 

   Author: Lidrych Jindřich; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Eyyubova Gyulnara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Vysokoenergetické srážky těžkých iontů jsou klíčem ke studiu jaderné hmoty za extrémních podmínek.
  • Studium jetů těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Kramárik Lukáš; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Kvarkovo-gluónová plazma je stavom horúcej a hustej jadrovej hmoty, ktorého existencia sa predpokladá tesne po veľkom tresku a môže vznikať pri zrážkach ťažkých jadier. Takéto zrážky sa študujú na urýchľovačoch v BNL a v ...
  • Studium kvarkonií na urychlovači LHC pomocí detektoru ATLAS 

   Author: Novotný Radek; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Kvaronium je vázaná stav těžkého kvarku a příslušného antikvarku stejné vůně. Jakožto nejjednodušší systémem svázaný silnou interakcí, slouží ke studiu vlastností této síly. Jedním ze zástupců kvarkonií je charmonium ...
  • Studium počáteční fáze výboje v tokamacích 

   Author: Veverka Jakub; Supervisor: Stöckel Jan; Opponent: Mlynář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Počáteční fáze výboje je nejdůležitější částí experimentu, která rozhoduje o jeho úspěchu či neúspěchu. Efektivní generace plazmatu v zařízeních typu tokamak může záviset na mnoha parametrech, například tlaku pracovního ...
  • Studium počáteční fáze výboje v tokamacích 

   Author: Veverka Jakub; Supervisor: Stöckel Jan; Opponent: Mlynář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Počáteční fáze výboje je nejdůležitější částí experimentu, která rozhoduje o jeho úspěchu či neúspěchu. Efektivní generace plazmatu v zařízeních typu tokamak může záviset na mnoha parametrech, například tlaku pracovního ...
  • Studium produkce jetů na urychlovači RHIC 

   Author: Kocmánek Martin; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
   Veľa súčasných experimentov časticovej fyziky sa zameriava na výskum novej formy silne interagujúceho média nazvaného kvark-gluónová plazma (QGP). Kvark-gluónová plazma je veľmi horúca a hustá jadrová hmota pozostávajúca ...
  • Studium produkce těžkých kvarků pomocí ATLAS na LHC 

   Author: Sedláčková Markéta; Supervisor: Vrba Václav; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Studium stability vzájemného zpoždění mezi dvěma laserovými impulzy pro realizaci dvoubublinového injektoru elektronového svazku 

   Author: David Grund; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Kozlová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem laserových-plazmových urychlovačů (LPU). V první kapitole je rozebrán především vznik a vlastnosti laserem buzených plazmových vln a nejvýznamnější konfigurace LPU. Druhá kapitola ...
  • Studium tepelných toků plazmatu na vnitřní stěnu tokamaku COMPASS 

   Author: Grof Matyáš; Supervisor: Vondráček Petr; Opponent: Böhm Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Termografie je jedním z odvětví výzkumu termojaderné fúze v současnosti. S technologickým pokrokem, který umožnil výrobu dostatečně výkonných infrakamer, se začala termografie na tokamacích rozvíjet. Jedná se o mladý obor. ...
  • Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC 

   Author: Agafonova Veronika; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Jádro-jaderné srážky při energiích dosažitelných na urychlovači RHIC v BNL v USA jsou ideálním prostředím ke studiu jaderné hmoty v extrémních podmínkách vysokých teplot a hustot energií. Jednou z nejdůležitějších sond ...
  • Studium tvrdých procesů v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Šaur Miroslav; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Rusňáková Olga
   Vysokoenergetickými srážkami těžkých iontů na urychlovačích LHC a RHIC lze dosáhnout hustého a horkého jaderného média složeného z volných kvarků a gluonů, takzvaného kvark-gluonového plazmatu (QGP). Jednou z metod studia ...
  • Studium vlastností Bs mezonu na experimentu ATLAS na LHC 

   Author: Nguyen Zbyněk; Supervisor: Jakoubek Tomáš; Opponent: Gallus Petr
   Bs meson je vázaný stav b antikvarku a s kvarku. Vzhledem k tomu, že slabá interakce je schopna měnit vůni kvarků, je Bs meson schopen spontánní přeměny na svou antičástici barBs. Tento proces se ukazuje jako fyzikálně ...