Zobrazují se záznamy 1-20 z 50

   Klíčové slovo
   Alzheimerova choroba, analýza EEG, FFT, Cepstrum [1]
   B-fyzika, ATLAS, LHC, fitování, nebinovaná věrohodnostní funkce [1]
   B-physics, ATLAS, LHC, fitting, unbinned likelihood [1]
   bórová neutronová záchytová terapie, aktivační fólie, termoluminiscenční [1]
   calibration, logarithmic amplifier, neutron chamber, current regime, VEE [1]
   COMPASS, exchange turbulence, fluctuations, L-mode, radial profiles, tokamak [1]
   COMPASS, fluktuace, L-mód, radiální profil, tokamak, výměnná turbulence [1]
   Debyeova dĺžka, tokamak, Iónový nasýtený prúd, Langmuirova sonda, Machova sonda. [1]
   Dirichlet Laplacian, nodal lines, numerical approximation [1]
   Dirichletův laplacián, nodální čáry, numerické přiblížení [1]
   ekonofyzika, stochastické procesy, zobecněná statistika, fraktální geometrie, oceňování opcí, neextensivní statistická mechanika [1]
   electromagnetic calorimetry, scintillator, FoCal, Geant4, simulations [1]
   elektromagnetická kalorimetrie, scintilátor, FoCal, Geant4, simulace [1]
   fraktály, multifraktály, Brownův pohyb, It?ův integrál, Black?Scholesova formule, Hurstův exponent [1]
   Generace vysokých harmonických frekvencí, aproximace silného pole, tříkrokový model, attosekundové impulzy, intenzivní laser, zdroje vysokoenergetického záření, aproximace sedlového bodu [1]
   J/psí, kvarkonia, ATLAS, LHC, Standardní Model, nepřímá produkce [1]
   jádro-jaderné srážky, kvark-gluonové plazma, tvrdé procesy, tvrdé sondy, partonové distribuční funkce, projekt AFTER. [1]
   kalibrace, logaritmický zesilovač, neutronová komora, proudový režim, VEE [1]
   Korelační femtoskopie, kvark-gluonové plazma, srážky těžkých iontů, STAR detektor, blast wave model. [1]
   Křemíkové polovodičové detektory, Medipix, klastry [1]