Zobrazují se záznamy 1-20 z 106

   Klíčové slovo
   ADM formalism,geometry 3+1,gravitational dynamics,hamiltonian,variational principle [1]
   ADM formalismus,geometrie 3+1,gravitační dynamika,hamiltonovský,variační princip [1]
   Alzheimerova choroba, analýza EEG, FFT, Cepstrum [1]
   ATLAS,dijets,jet substructure [1]
   ATLAS,dvou jetové události,jetová substruktura [1]
   B-fyzika, ATLAS, LHC, fitování, nebinovaná věrohodnostní funkce [1]
   B-physics, ATLAS, LHC, fitting, unbinned likelihood [1]
   boundary conditions,diffusion-driven instability,reaction-diffusion equations,spectrum of the Laplace operator,Turing model [1]
   bounded domains,Dirichlet Laplacian,musical theory,spectral geometry,upper bounds for the first eigenvalue [1]
   bovine serum albumin,tubulin,microtubules,electric properties [1]
   bórová neutronová záchytová terapie, aktivační fólie, termoluminiscenční [1]
   calculus of variations,capacitor,fluid dynamics,Hardy´s inequalities,quantum waveguide [1]
   calibration, logarithmic amplifier, neutron chamber, current regime, VEE [1]
   Clifford group,inner automorphism,normalizer,unitary operator,Weyl-Heisenberg group [1]
   Cliffordova grupa,normalizátor,unitární operátor,vnitřní automorfismus,Weylova-Heisenbergova grupa [1]
   COMPASS, exchange turbulence, fluctuations, L-mode, radial profiles, tokamak [1]
   COMPASS, fluktuace, L-mód, radiální profil, tokamak, výměnná turbulence [1]
   conformal symmetry,effective action,quantum theory of gravity,Weyl's gravity,zeta-function regularization [1]
   cut-and-project množiny,diskrétní množiny,kvazikrystal,pětičetná symetrie,soběpodobnost [1]
   cut-and-project sets,discrete sets,five-fold symmetry,quasicrystal,self-similiarity [1]