Now showing items 21-40 of 285

  • Bezdrátový systém pro monitorování radiace v urychlovačích částic 

   Author: Martin Cejp; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Práce se zabývá realizací systému monitorování radiace v urychlovačích částic, založeného na senzorické jednotce s provozem na baterie a bezdrátovou komunikací. Pro měření radiace je použit dozimetr s plovoucím hradlem ...
  • Náhrada CAN bezdrátovou komunikační technologií 

   Author: Denys Chereda; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krupanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Hlavním cílem této práce je výzkum, vývoj a testování řešení, které nahrazuje komunikaci CAN v klastru řadičů generátorů a je obecně vhodné i pro jinou komunikaci mezi stroji tak, aby nebyly nutné žádné změny v již ...
  • Kalibrace systému White Rabbit 

   Author: Šárka Květoňová; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   V práci je diskutována problematika kalibrace systémů White Rabbit. Byl proveden teoretický rozbor přenosu přesného času a frekvence pomocí optických vláken pomocí technologii White Rabbit. Též došlo k navržení a implementaci ...
  • Predikce chování fotovoltaických systémů na konci jejich životnosti 

   Author: Lenka Schröpferová; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Simek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce popisuje a analyzuje výskyt poruch FVE v čase na území ČR. Zvolený problém je analyzován několika studiemi a následně vlastním výzkumem složeným z dotazníkového šetření a provedených měření na několika FVE. ...
  • Řízení teplovzdušného vytápění průmyslové haly pomocí protokolu Modbus 

   Author: David Turický; Supervisor: Ledvinka Bořivoj; Opponent: Vodička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem této práce je navrhnout systém pro ovládání teplovzdušných plynových jednotek MONZUN po sériové lince RS-485. Řízení jednotek v průmyslové hale probíhá pomocí protokolu Modbus a je realizované volně programovatelným ...
  • Pilotní projekt BIM dle Datového standardu stavebnictví se zaměřením na energetickou optimalizaci provozu budovy 

   Author: Ondřej Vítek; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Rudovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato práce se zabývá vytvořením informačního 3D modelu budovy Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) v aplikaci Autodesk Revit. Pojednává o modelování architektonického řešení stavby i řešení technických ...
  • Návrh a výpočet skládaného výměníku plate & bar 

   Author: Dominik Buben; Supervisor: Brož Jiří; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem práce je navrhnout a popsat vztahy pro výpočet výměníku plate & bar, které budou umožňovat určit geometrii výměníku na základě zadaných vstupních požadavků zákazníka. Na základě zpracovaných funkčních závislostí bude ...
  • Simulace vlivu uživatelského chování na spotřebu energie v rodinném domě 

   Author: Pavla Hudcová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Neuberger Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit počítačový model spotřeby energie elektrických spotřebičů v domácnosti na základě uživatelského chování, a to jak během všedního dne, tak o víkendu. Jako simulační nástroj byl zvolen ...
  • Energetická náročnost budovy střední školy 

   Author: Lucie Kašpárková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na snižování spotřeby primární neobnovitelné energie a vyšší míru využívání obnovitelných zdrojů energie pro školní budovy v České republice. Práce obsahuje návrh fotovoltaického systému, ...
  • Mobilní aplikace pro ovládání IDS/IPS bezpečnostní sondy SonIoT 

   Author: Michaela Jurková; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Švub Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá vývojem a testováním mobilní aplikace na platformě Android sloužící pro správu IDS/IPS bezpečnostní sondy SonIoT. Aplikace umožňuje zabezpečenou komunikaci se sondou pomocí SSH, včetně autentizace ...
  • Pokročilé metody detekce automobilů s využitím měření magnetického pole 

   Author: Michaela Brejchová; Supervisor: Novotný David; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem této práce je upravit stávající prototyp magnetického senzoru pro detekci obsazenosti parkovacího místa automobilem. Změny se týkají hardwaru, ale především detekčního algoritmu. Za tímto účelem je vyzkoušeno několik ...
  • Digitální vzorkovací osciloskop s mikrořadičem pro výukové účely 

   Author: Tadeáš Pilař; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwarově definovaného digitálního osciloskopu s funkcí vzorkování v ekvivalentním čase na mikrokontroléru STM32. K realizaci všech funkcí jsou využity interní periferie ...
  • Programové vybavení pro analýzu komunikace v síti Automotive Ethernet 

   Author: Aleš Novotný; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Černovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem této práce je implementovat systém, který interpretuje pakety z 100/1000BASE-T1 Automotive Ethernetu za pomocí běžného osobního počítače připojenému k převodníku médií z Automotive Ethernetu na běžný Ethernet. Především ...
  • Detektor vad pomocí vířivých proudů 

   Author: Ondřej Fidra; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   V této práci je diskutována problematika nedestruktivního testování kovových předmětů pomocí vířivých proudů. Práce podrobněji popisuje celkový návrh i s výrobou bezdrátového zařízení s běžným mikrokontrolérem a s grafickým ...
  • Systém pro měření Curieho teploty magnetických materiálů 

   Author: Petr Kůrka; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí systému pro měření Curieho teploty feromagnetických materiálů, využívaných v magnetických senzorech. Metodou pro určení Curieho teploty je sledování poklesu indukčnosti ...
  • Aplikace strojového učení v integračním testování metodou Model-Based Testing 

   Author: Jakub Klíma; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami procházení sítě časovaných automatů. Úkolem je obohatit stávající metody o prvky strojového učení. Cílem této diplomové práce je implementovat takovou metodu, která bude procházet ...
  • Časově synchronizovaný datalogger a grafické rozhraní pro geomagnetické observatoře 

   Author: Lukáš Pavelka; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Kubík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce popisuje vývoj časově synchronnı́ho dataloggeru pro geomagnetické obser-vatoře a softwaru pro záznam, zpracovánı́ a zobrazenı́ geomagnetických dat. Vytvořený datalogger je založen na počı́tači Raspberry Pi a ...
  • Rozvrhování na jednom stroji s minimalizací váženého počtu zpožděných úloh pro silně korelované instance 

   Author: Lukáš Hejl; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   V této práci se zaměřujeme na silně korelované instance problému minimalizace váženého součtu zpožděných úloh s termínem dokončení, které jsou zpracovávané jedním strojem. Pro tyto instance představujeme vylepšení algoritmu ...
  • Systém zálohovaného napájení atomových hodin 

   Author: David Šibrava; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro zálohováné napájení atomových hodin a pro monitorování stavu použitých akumulátorů. Zařízení zkonstruované jako součást práce rovněž umožňuje detekci výpadků napájení. Stavy systému ...
  • Návrh a výpočet skládaného výměníku „plate & bar“ 

   Author: Dominik Buben; Supervisor: Brož Jiří; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem práce je navrhnout a popsat vztahy pro výpočet výměníku „plate & bar“, které budou umožňovat určit geometrii výměníku na základě zadaných vstupních požadavků zákazníka. Na základě zpracovaných funkčních závislostí ...