Now showing items 1-20 of 29

  • Algoritmy a využití fúze multispektrálních obrazových dat 

   Author: Jana Kolmašová; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Chvátal Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se věnuje implementaci metod fúze obrazu multispektrálních dat. Popisuje předzpracování obrazu, registraci a fúzi dat metodami PCA, DWT a LaP. Následně tyto metody porovnává jak pomocí metrik kvality obrazové fúze ...
  • Algoritmy pro zpracování stereoskopického obrazu v multimediální technice 

   Author: Sedlák Pavel; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analýza metod vyvážení bílé 

   Author: Diviš Jiří; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Asistenční pomůcka pro seniory 

   Author: Tesař Radek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   Tato diplomová práce se zabývá asistenčními pomůckami pro seniory. Na základě dotazování byla vyvinuta aplikace pro cenově dostupné telefony, která připomíná uživateli léky, které užívá. Také poskytuje možnost další osobě ...
  • Automatická produkce videozáznamu přednášky 

   Author: Suchomel Tomáš; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   V dnešní době internetu je mnoho přednášek, prezentací, konferencí či nejrůznějších diskuzí zaznamenáváno a dále poskytováno k možnosti opakovaného shlédnutí širokou veřejností. Poptávka po pořízení profesionálního záznamu ...
  • Bezdrátový systém na monitorování hluku a predikci ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

   Author: Toman Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá systémem pro měření hluku a predikcí ekvivalentní hladiny akustického tlaku pomocí sítě cenově dostupných zkalibrovaných bezdrátových senzorů. Cílem práce je návrh a experimentální ověření ...
  • Bezpečnostní kamerové systémy 

   Author: Hoško Jaromír; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Skala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnostní kamerový systém 

   Author: Václavík Marek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Bezpečnostní kamery se zvýšeným rozlišením 

   Author: Chvála Martin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Chytrá bezpečnostní kamera s IoT konektivitou 

   Author: Michael Fejtek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této práce je nahlédnout do obsáhlého světa umělé inteligence a principů s ní spojené. V první kapitole se seznámíme se spletitou matematickou, fyzikální, technologickou ale i filosofickou historií umělé inteligence. ...
  • Distribuovaný kamerový systém pro správu parkovacích míst 

   Author: Melničuk Petr; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Šopov Boril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá distribuovaným kamerovým systémem pro správu parkovacích míst. Cílem práce je návrh a implementace všech částí systému počínaje inteligentními kamerovými moduly a konče algoritmy, které jsou ...
  • Elektronická náhrada hlasivek s proměnnou výškou tónu 

   Author: Kaloč Ondřej; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Justovací modul kmitočtového filtru 

   Author: Král Václav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Cílem práce bylo navrhnout a realizovat justovací modul pro kmitočtový filtr. Justovací modul byl rozdělen na dvě části. Část ovládání justovacího modulu umožňuje vyhodnocení vstupu z periferií a PC a zajišťuje požadované ...
  • Kamerový systém pro monitorování uzavřeného prostoru 

   Author: Hruška Vlastimil; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konfigurace stereoskopického systému 

   Author: Vozák Dominik; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kódování obrazu založené na analýze očních pohybů 

   Author: Slavkovský Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody doplňování chybějících dat ve videosekvencích 

   Author: Anastasia Kozitsyna; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá studiem metod doplňování chybějících dat v obraze a videosekvencích. Teoretická část je věnována podrobnému rozboru těchto algoritmů a obsahuje popis jak dílčích principů, tak konkrétních řešení. ...
  • Metody konverze 2D videa na 3D stereoskopické 

   Author: Röhrich David; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody korekce barev a vyvážení bílé 

   Author: Fikr Jaroslav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami korekce barev a vyvážení bílé. V první části pojednává o základních pojmech obrazové techniky, seznamuje s různými přístupy k vyvážení barev v obraze a poskytuje teoretický základ k ...
  • Monitorovací jednotka pro historické vozy 

   Author: Fabián Petr; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce shrnuje způsoby monitorování provozních parametrů současných vozidel, zejména podle standardu OBD II. Náplní praktické části je návrh malé monitorovací jednotky na platformě Arduino, která bude umístěna ve voze ...