Now showing items 124-143 of 230

   Subject
   Morozov principle [1]
   Morozovova metoda [1]
   Motion Capture,artefakty,filtrace,šum,Butterworthův filtr,Čebyševův filtr typu 2,Hampel filtr,grafické rozhraní [1]
   Motion Capture,Artifacts,Filtration,Noise,Butterworth filter,Chebyshev type 2 filter,Hampel filter,Graphical interface [1]
   MSSIM, objektivní hodnocení kvality, MATLAB, ROI, znakový jazyk, videosekvence, obrazová komprese [1]
   multimedia content,stream,streaming,image processing,UHD,spherical video,FFmepg [1]
   multimediální obsah,stream,streaming,zpracování obrazu,UHD,sférické video,FFmpeg [1]
   NAH [1]
   NB-IoT [1]
   Near-field acoustic holography [1]
   Nelineární optika, Stimulovaný Brillouinův rozptyl, Stimulovaný Ramanův rozptyl, Auto-modulace fáze, Křížová modulace fáze, Čtyřvlnné směšování, Kerrův jev [1]
   Nelineární zkreslení, nelineární systémy v sérii, Hammersteinův model, akustická měření, swept-sine, MATLAB [1]
   network [1]
   network,transfer,generations,mobile network,measurment,data,train sets,mobile data transfer speed,mobile device,network architecture,locations,Czech Republic,trafficnetwork,traffic [1]
   Neural network [1]
   Neuronové sítě [1]
   New types of learning spaces,room acoustics,reverberation time,intelligibillity [1]
   Nonlinear distortion, nonlinear systems in series, Hammerstein model, acoustic measurement, swept-sine, MATLAB [1]
   Nonlinear optics, Nonlinear effect, Stimulated Brillouin Scattering, Stimulated Raman Scattering, Kerr effect, Self-Phase Modulation, Four Wave Mixing, Cross-Phase Modulation [1]
   nové typy výukových prostorů,prostorová akustika,doba dozvuku,srozumitelnost [1]