Now showing items 1-20 of 262

  • 3D tisk metodou DMLS 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Štěpán Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Adaptivní regulace hlasitosti audio-systému automobilu 

   Author: Smékal Lukáš; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aktuátor s PVC gelem 

   Author: Šídlo Dominik; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Gel z měkčeného polyvinylchloridu (PVC) se díky své deformaci v elektrostatickém poli stal nadějným materiálem pro výrobu aktuátorů. Z vlastností takovýchto aktuátorů lze třeba jmenovat velkou deformaci, nízkou spotřebu ...
  • Akustický spínaný výkonový zesilovač 

   Author: Chvojka Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Husník Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analogový modulární hudební syntezátor s digitálním kontrolérem 

   Author: Jan Onderka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   V této práci jsou shrnuty často používané techniky pro konstrukci modulárních zvukových syntetizátorů. Je zhotoven modulární syntetizátor s digitálním sekvencerem a analogovými moduly navržený zejména pro účely demonstrace ...
  • Analyzátor plicních zvuků pro diagnostiku astmatu 

   Author: Antonín Zeman; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem analyzátoru, pomocí kterého bude možné diagnostikovat astma. Princip použité analýzy spočívá v detekci specifických šelestů ve zvukovém projevu plic. Na začátku práce jsou popsány ...
  • Analýza a návrh optické planární mnohavidové výkonové rozbočnice 

   Author: Neruda Miloš; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Burian Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza chování vstupů převodníků ADC v mikrořadičích STM32 

   Author: Zuzana Humplová; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Komárek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práca sa zaoberá analýzou vstupov analógovo-číslicových prevodníkov mikroradičov STM32 z hľadiska vstupných prúdov. Vstupné charakteristiky dostupných kanálov prevodníkov vybraných mikroradičov sú merané v zapojení s ...
  • Analýza termoelektrických článků pro napájení v biomedicíně 

   Author: Matěj Hašek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se věnuje problematice energy harvesting za pomoci termoelektrického principu. Zaměření je zejména na využití tohoto principu na sběr energie z povrchu lidského těla. Získávání elektrické energie pomocí tělesné ...
  • Analýza vlastností kaskády Peltierových článků 

   Author: Hendrych Marek; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   V předložené práci je popsán princip a návrh chlazení termoelektrickými články na základě Peltierova jevu, včetně teoretických podkladů, výpočtů i reálně naměřených hodnot. Důraz byl kladen na dosažení co nejnižších teplot ...
  • Analýza vlastností soustavy Peltierových článků 

   Author: Bednář Zdeněk; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V předložené práci jsou popsány základní principy termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je popsána funkce termoelektrických chladících článku na principu Peltierova jevu a jejich využití jako chladičů určených pro ...
  • Aplikace pro využití PS/2 vstupu a výstupu na LCD displej přípravku Spartan3E v jazyce VHDL 

   Author: Lukáš Liebzeit; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kir. Tato aplikace bude uchovávat v paměti znaky napsané na klávesnici. Klávesnice bude připojena přes PS/2 rozhraní. Znaky z paměti budou ...
  • Asistenční systém do automobilu 

   Author: Roubal Filip; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   Tento projekt se zabývá rozborem dostupných informací o asistenčních systémech používaných v automobilech. Popisem automobilových komunikačních sběrnic. Návrhem vhodného obvodového řešení parkovacího asistenčního systému ...
  • Automatická detekce a analýza elektrických zátěží v průmyslových řídicích I/O systémech 

   Author: Marek Novotný; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Eliáš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Cílem této práce bylo nalézt technické řešení pro automatickou detekci a spínání průmyslových aktuátorů a stanovení jejich parametrů odporu, indukčnosti a kapacity pomocí analýzy napěťových a proudových signálů. Studie ...
  • Automatický systém pro pěstování rostlin 

   Author: Čebiš Vladimír; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá alternativním řešením automatického systému pro pěstování zeleniny, ovoce či bylinek za pomoci autonomního systému v umělých podmínkách.
  • Automatizace systému nastavení vlhkosti v měřicí komoře 

   Author: Záveský Marek; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Autonomní jednotka pro sběr a odeslání senzorových dat s využitím napájení z energie okolí 

   Author: Kočí Michal; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Beneš Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím získávání elektrické energie z okolí k napájení autonomní jednotky pro sběr a přenos senzorových dat na sběrné místo. V této práci jsou popsány druhy komunikačních rozhraní a způsoby ...
  • Autonomní meteorologická stanice 

   Author: Šimon Pitro; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chytré meteorologické stanice. Úvodní část je věnována průzkumu trhu v oblasti domácích meteorologických stanic, přičemž jsou jednotlivé produkty zkoumány z mnoha hledisek zahrnujících ...
  • Autonomní napájecí zdroj pro aplikace IoT 

   Author: Čeněk Pěč; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Kůrka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cíl této bakalářské práce je vytvořit samostatnou jednotku, která by byla schopná napájet IoT uzel. Solární panely byly vybrány jako zdroj energie pro dobíjení akumulátorů ze všech zkoumanych možností. Pro správu energie ...
  • Autonomní robotický vysavač 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)