Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 168

  • Zdroje záření na bázi organických materiálů 

   Autor: Murárik Martin; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá základními principy, postupy výroby a výrobou elektroluminis-cenčních organických diod (OLED) a přináší poznatky získané při jejich výrobě v laboratořích ČVUT FEL. Podle výrobního postupu od společnosti ...
  • Časový normál pro centralizovanou správu elektronických hodin 

   Autor: Pilík Martin; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Práce se zabývá návrhem a následnou realizací centrální hodinové ústředny, která po zisku časového normálu vzdáleně řídí elektronické hodiny. Pro co možná nejširší možnosti aplikací jsou k zisku časového normálu využity ...
  • Studium možnosti přípravy optických struktur pomocí technologie 3D tisku 

   Autor: Dlouhý Jakub; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací, výrobou a měřením planárních mnohavidových optických struktur. Struktury jsou připravovány pomocí 3D tisku a jsou určeny k připojení k velkoprůměrovým polymerním vláknům ...
  • Zdroj VN pro model iontového motoru 

   Autor: Kreisinger Jan; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým popisem funkce iontových motorů využívajících elektrostatické pole k dosažení tahu a praktickým návrhem zdroje napětí schopného napájet jednoduchý model iontového motoru. První ...
  • Modelové výpočty pro klinickou léčbu hypertermií 

   Autor: Turický David; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Vojáčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je vytvoření reálného 3D modelu části lidského těla s maligním nádorem složeného z CT snímků, či MRI snímků, a jeho následná simulace v simulátoru elektromagnetického pole. Tento model se skládá z několika ...
  • Výzkum uhlíkových nanostruktur 

   Autor: Miasoiedov Bogdan; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Výborný Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Úspěšné experimenty provedené skupinou z univerzity v Manchesteru v roce 2004 stimulovaly velké množství výzkumných prací zabývajících se grafénem. Tento material má pozoruhodné vlastnosti, které jsou v práci stručně ...
  • Řízený násobič s tranzistory MOSFET 

   Autor: Křečan Radomír; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Cílem práce je prostudovat možné výhody a nevýhody napěťového násobiče realizovaného pomocí tranzistorů MOSFET a porovnání našich poznatků s dobře známým násobičem diodovým. První část je věnována obecnému popisu a dává ...
  • Návrh jednotky sběru dat pro na stabilizační podložku ve fyzioterapeutické aplikaci 

   Autor: Jarolímek Viktor; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce pojednává o procesu návrhu, vývoji a testování nové sběrné jednotky pro stabilizační a balanční plošinu, která bude použitá ve fyzioterapii. Práce popisuje schémata a proces jejich návrhu, spolu s ...
  • Číslicově řízený spínaný zdroj pro napájení výkonových LED 

   Autor: Nosek Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá teorií napájecích proudových zdrojů v elektronice. V úvodu práce je základní porovnání lineárních a spínaných zdrojů z hlediska funkce a elektrických parametrů. Dále v práci jsou zejména popisovány ...
  • Inteligentní charakterizační nabíjecí stanice 

   Autor: Konečný Miroslav; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Smutný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo zhodnotit dosavadní trh s možnými principy nabíjení akumulátorů a na základě tohoto posouzení navrhnout a vyrobit vhodný prototyp inteligentní charakterizační nabíjecí stanice. Tato práce je rozdělena ...
  • Návrh modulu SQM4 

   Autor: Hanuš Pavel; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Kubizňák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce popisuje návrh modulu SQM4, který má mnoho použití v průmyslovém odvětví. Modul obsahuje dva mikrokontroléry, DDR paměť a další komunikační rozhraní. Mimo jiné komunikuje přes dva bezdrátové standardy BT ...
  • Regulace parametrů prostředí v domácnosti 

   Autor: Zmatlík Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout modulární systém pro regulaci prostředí v běžné domácnosti. Hlavní důraz je kladen na ověření proveditelnosti a použitelnosti několika klíčových konceptů. Systém se bude skládat z jedné obslužné ...
  • Návrh a realizace střídače napětí s harmonickým průběhem na výstupu 

   Autor: Ruffer Josef; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Kuča Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací DC/AC střídače napětí s harmonickým průběhem výstupního napětí. Navržený střídač je určen především pro místa, kde není k dispozici síťové napětí 230VAC pro napájení ...
  • Návrh elektronického inteligentního zabezpečení rodinného domu 

   Autor: Urban Jan; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zaměřuje na rozbor současného stavu řešení inteligentního zabezpečení rodinných domů s koncentrací na základní požadavky k zabezpečení proti vniknutí nežádoucích osob, požáru a k zajištění jiných nejčastěji ...
  • Aktuátor s PVC gelem 

   Autor: Šídlo Dominik; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Gel z měkčeného polyvinylchloridu (PVC) se díky své deformaci v elektrostatickém poli stal nadějným materiálem pro výrobu aktuátorů. Z vlastností takovýchto aktuátorů lze třeba jmenovat velkou deformaci, nízkou spotřebu ...
  • Dvoukanálový DDS generátor signálů pro audio aplikace 

   Autor: Kroulík Lukáš; Vedoucí práce: Pokorný Martin; Oponent práce: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pro měření parametrů audio zařízení je potřeba harmonický signál s velmi malým zkreslením. Tato práce se zabývá návrhem signálového generátoru, který tento požadavek splňuje. Přístroj využívá princip přímé digitální syntézy, ...
  • Signály systémů eLORAN, Čajky a ev. LTE jako 'opportunity' signals 

   Autor: Rečka Juraj; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá možností příjmů signálů systémů Loran, Čajka a DRM za účelem určování polohy. V softwaru MatLab jsou navrženy algoritmy pro příjem a analýzu těchto signálů (a i signálů LTE). Příjem byl realizován ...
  • Teplotní komora s Peltierovými články 

   Autor: Kaňok Martin; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V předložené práci jsou popsány základní principy polovodičů, termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je vysvětlena funkce tepelného čerpadla na principu Peltierova jevu pro odvod tepla. Práce se věnuje především ...
  • Intersticiální mikrovlnný aplikátor pro hypertemii na bázi šroubovicového dipólu 

   Autor: Kantová Michaela; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Vrbová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh, simulace, realizace a ověření parametrů mikrovlnného intersticiálního aplikátoru na bázi šroubovicovém dipólu určeného pro hypertermii. Aplikátor je vyroben z koaxiálního kabelu RG-178. ...
  • Řídicí jednotka pro ovládání tří bipolárních krokových motorů 

   Autor: Hejný Václav; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá krokovými motory, možnostmi jejich řízení a popisem navržené a realizované řídicí jednotky pro řízení tří bipolárních krokových motorů. Pro řízení motorů jsou využity integrované drivery ...