Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 186

  • Senzorový systém pro řízení a regulaci 

   Autor: Vilím Petr; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá problematikou elektronických řídících systémů se senzory určených pro interakci s uživatelem. V teoretické části se zabývá historickým vývojem typů senzorů, jejich vlastnostmi a základními principy ...
  • Automatický systém pro pěstování rostlin 

   Autor: Čebiš Vladimír; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá alternativním řešením automatického systému pro pěstování zeleniny, ovoce či bylinek za pomoci autonomního systému v umělých podmínkách.
  • Termoelektrický generátor 

   Autor: Kazák David; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá generováním elektrické energie pomocí termoelektrických generátorů založených na Seebeckově jevu. Cílem bylo vytvořit model termoelektrického generátoru, změřit a zanalyzovat jeho vlastnosti a navrhnout ...
  • Invertorová svářecí stanice řízená mikrokontrolérem 

   Autor: Pokorný Jan; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Smutný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je prozkoumat problematiku svářecích agregátů z pohledu jejich funkce, navrhnout koncept invertorové svářecí stanice řízené mikrokontrolérem a vyrobit funkční prototyp.
  • Model vzducholodi na elektrický solární pohon 

   Autor: Němeček Jan; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a konstrukci modelu malé řiditelné vzducholodě se solárním dobíjením akumulátoru a vodíkovým plněním balónu. Pro výrobu vodíku byl vytvořen elektrolyzér vody s řídicí jednotkou. ...
  • Výukový přípravek pro měření sériových sběrnic mikrokontroléru 

   Autor: Vomočil Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Beránek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí výukového přípravku na měření sériových sběrnic pro střední školy s elektrotechnickým zaměřením.
  • Model řízení přenosu energie ze solárního panelu do soustavy spotřebičů solárního letadla 

   Autor: Čurda Martin; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cíl práce je navrhnout funkční přípravek, zařizující přenos energie z předložených solárních panelů, s hledáním bodu maximálního výkonu, realizovaný pomocí měniče typu SEPIC. Funkce měniče má být řízena z mikrokontroléru, ...
  • Autonomní jednotka pro sběr a odeslání senzorových dat s využitím napájení z energie okolí 

   Autor: Kočí Michal; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Beneš Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím získávání elektrické energie z okolí k napájení autonomní jednotky pro sběr a přenos senzorových dat na sběrné místo. V této práci jsou popsány druhy komunikačních rozhraní a způsoby ...
  • Palubní deska a řídicí jednotka elektrické formule ČVUT FSE.07 

   Autor: Hainc Petr; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cíl této práce je navrhnout a vyrobit řídicí jednotku ECU-Front a palubní desku pro vozidlo kategorie Formula Student Electric. K její realizaci bylo nezbytné vytvořit schémata zapojení a navrhnout desky plošných spojů ...
  • Napájecí zdroj se SEPIC koncepcí 

   Autor: Jirčák Ondřej; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Jelínek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   V předložené práci je popsáno dělení a použití DC-DC měničů. Zaměřuje se především na spínaný zdroj se SEPIC koncepcí. Tento typ spínaného zdroje je prakticky realizován dvěma způsoby. První varianta realizovaná pomocí ...
  • Program pro demonstraci vlastností optických prvků na základu geometrické optiky 

   Autor: Veselý Luboš; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Janout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Hlavním cílem práce je vytvoření prostředí pro návrh a vyšetřování vlastností optických soustav. V předložené práci je popsáno vytváření jednotlivých optický prvků, jejich umísťování do soustavy a následně vyhodnocování ...
  • Jednoduchý zabezpečovací systém vytvořený z přípravku Nexys 

   Autor: Pražáková Viktorie; Vedoucí práce: Lafata Pavel; Oponent práce: Pravda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem VHDL modulu pro zabezpečovací systém, který je realizován na přípravku Nexys 3. V první polovině práce je teoretická část, která přibližuje pohled na jednotlivé komponenty, se kterými ...
  • Hybridní systém domácí automatizace 

   Autor: Fuxa Michal; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentních elektroinstalací a analyzuje situaci na trhu. Hlavním cílem práce je návrh a realizace vlastního řešení. V první části je vysvětlen pojem inteligentní elektroinstalace ...
  • Porovnání účinností Peltierových článků v jednotlivých režimech činnosti 

   Autor: Adolf Matěj; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Žalud Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předložená práce se zabývá termoelektrickými články, vysvětluje základní principy jejich funkce a popisuje nezbytnou teorii popisující jevy s nimi spojené. V druhé části dále popisuje reálné články, popisuje rozdíly mezi ...
  • Modul čištění domácí pasterizační jednotky 

   Autor: Urban Martin; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cíl bakalářské práce je na základě zkušeností a závěrů uvedených v práci "Domácí pasterizační jednotka NG"[2] vybrat vhodný způsob pro čištění celého zařízení, udělat teoretický návrh mechanické, elektronické i programové ...
  • Fúze dat v demonstrátoru zpracování družicových signálů a 'opportunity ' signálů 

   Autor: Povolný Jan; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zaměřuje na fúzi dat o poloze a pohybu z různých zdrojů. Jednak jde o fúzi více zdrojů měření polohy, např. z více GNSS systémů, nebo využití takzvaných "opportunity" signálů, které nejsou primárně určeny pro ...
  • Přenosná teplotní komora pro automobil 

   Autor: Morcinek Tomáš; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací teplotní komory. Chlazení je řešeno pomocí dvojíce Peltierových článků. Pro zobrazení teploty je komora o velikosti cca 2 dm3 doplněna teploměrem. Systém lze napájet z ...
  • Studium vlastností polymerních materiálů pro fotonické aplikace 

   Autor: Šťastný Martin; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Kalousková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá studiem polymerních materiálů, jejich teplotní odolností a s tím spojenou možností použití pro teplotně odolné optické planární vlnovody. V práci jsou obsaženy materiály pro fotonické aplikace, ...
  • Zdroje záření na bázi organických materiálů 

   Autor: Murárik Martin; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá základními principy, postupy výroby a výrobou elektroluminis-cenčních organických diod (OLED) a přináší poznatky získané při jejich výrobě v laboratořích ČVUT FEL. Podle výrobního postupu od společnosti ...
  • Časový normál pro centralizovanou správu elektronických hodin 

   Autor: Pilík Martin; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Práce se zabývá návrhem a následnou realizací centrální hodinové ústředny, která po zisku časového normálu vzdáleně řídí elektronické hodiny. Pro co možná nejširší možnosti aplikací jsou k zisku časového normálu využity ...