Now showing items 1-20 of 223

  • Elektronický zabezpečovací systém pro rodinný dům 

   Author: Lukáš Pospíšil; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Práce shrnuje současný stav technologií elektronických zabezpečovacích systémů pro rodinné domy, včetně požárního zabezpečení a prvků chytré domácnosti. Po teoretické části následuje návrh a realizace modelu zabezpečovacího ...
  • Regulovatelný zdroj napětí pro napájení z palubní sítě motorových vozidel 

   Author: Petr Tomášek; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce má za cíl sestavit napájecí zdroj s intervalem vstupního a výstupního napětí 5 V – 30 V a také možnost dodat až 5 A. Funkce zvyšování i snižování napětí je dosaženo DC-DC měničem architektury ZETA. Místo realizace ...
  • Ramanova spektroskopie organických polovodičů 

   Author: Iakov Elistratov; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím Ramanova mikrospektrometru ke studiu molekulární struktury organického polovodiče polyanilinu. Teoretická část práce popisuje na základě dostupné literatury shrnutí základů Ramanova ...
  • Cyklická voltametrie pro senzorové aplikace 

   Author: Kamila Sedláková; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá elektrochemickou měřicí metodou cyklická voltametrie a principy využití pro senzorové aplikace. Popisuje základní elektrochemické procesy, které probíhají na elektrodách a v roztocích z ...
  • Senzorový systém pro řízení potravinářského procesu 

   Author: Antonín Bláha; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se zabývá návrhem zařízení řídící destilační proces ovocného kvasu. Jádrem tohoto zařízení je programovatelný logický automat (PLC), ke kterému jsou připojeny senzory sledující proces destilace. Práce se také zabývá ...
  • Zavlažovací systém s automatickým řízením 

   Author: Jakub Velich; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kaňok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce uvádí do problematiky automatických zavlažovacích systémů a poskytuje stručný přehled komerčních řešení. Dále jsou uvedeny stručně zdroje vody závlahy a jednotlivé komponenty nezbytné pro návrh automatického ...
  • Programovatelný logický kontrolér (PLC) a jeho zapojení do automatizovaného procesu 

   Author: Pavel Gregor; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce seznamuje s programovatelnými logickými kontroléry, jejich využití a výhody. Stručným výčtem instrukcí a vyřešením několika jednoduchých úloh jsou vysvětleny základy programování převážně v jazyku žebříkových ...
  • Elektronické zabezpečení rodinného domu 

   Author: Patrik Hlavatý; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kaňok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zaměřuje na popis současného stavu trhu v oblasti elektronického zabezpečení rodinných domů a bytů proti vniknutí nežádoucích osob, požáru a člověku nebezpečných plynů, se kterými se v domácnosti můžeme setkat. ...
  • Chlazení teplotní komory Peltierovými články 

   Author: Kryštof Smitka; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu a konstrukce chladicí komory s Peltierovými články. V práci jsou popsány základní fyzikální principy a jevy související s Peltierovým článkem, jenž byl při realizaci výroby chladicí ...
  • Studium vlastností optických vláken s dotací ionty erbia 

   Author: Marek Zikmund; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Šmejcký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Optická vlákna jsou v dnešních dobách rozšířeným způsobem přenosu informace v komunikační síti. Tato vlákna nahrazují metalické vedení kvůli větší přenosové rychlosti a nízkému elektromagnetickému rušení. Při komunikaci ...
  • Model manažmentu nabíjecího a vybíjecího procesu akumulátoru pro elektromobil 

   Author: Kryštof Keil; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu přípravku, který je schopen monitorovat parametry akumulátoru elektromobilu během používání s důrazem na tepelné poměry během rychlého nabíjení. Nejprve jsou porovnány jednotlivé ...
  • Tutoriál základů VHDL na Arduino kitu 

   Author: Daniel Krysa; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje vytvoření tutoriálu programovacího jazyka VHDL. Je zaměřena na studenty prvních ročníků. Jako platforma pro testování úkolů a programů byl použit kit Arduino MKR VIDOR 4000. Práce přibližuje ...
  • Teplotně a vlhkostně stabilizovaná komora pro líheň mravenců 

   Author: Jakub Koller; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se soustředí na vývoj prototypu pro amatérské i profesní chovatele mravenců. Konkrétně jde o inkubační a hibernační zařízení, které sníží počet ztrát královen mravenců při chovu a prodlouží jim života schopnost. ...
  • Vývoj aplikace pro simulaci léčby srdeční arytmie 

   Author: Eva Turňová; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Táto bakalárska práca je zameraná na simuláciu liečby srdcových arytmií. Popisuje základnú fyziológiu srdca, srdcových arytmií a možností liečby pomocou implantovateľných zariadení. Súčasťou práce je aj vlastná aplikácia ...
  • Harmonický RC oscilátor elektricky laděný v širokém rozsahu 

   Author: David Roubal; Supervisor: Foit Julius; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci RC oscilátoru, který je možné přelaďovat ve velkém rozsahu. V teoretické části se věnuje možným způsobům ladění kmitočtu a stabilizace amplitudy. Dále je popsáno několik zapojení ...
  • Statistické modely šíření PMx částic 

   Author: Andrej Vnuk; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Hlavnou témou tejto práce je znečistenie ovzdušia, metódy jeho merania a štatistické modely, ktoré môžu byť použité pri jeho predpovedaní. Prvá kapitola je venovaná identifikácii kľúčových znečisťujúcich látok a ich vplyvov ...
  • UV-VIS spektrofotometr pro analýzu tekutin 

   Author: Georgii Dudashvili; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá realizací UV-VIS spektrofotometru pro analýzu tekutin pomoci zařízení STS-UV Microspectrometer jako detektoru. Abychom toto zařízení mohli postavit, museli jsme se seznámit s problematikou ...
  • Přípravek pro porovnání vlastností zdrojů typu SEPIC a ZETA 

   Author: Petr Krýda; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá napájecími zdroji typu SEPIC a ZETA. V práci jsou navrženy a realizovány dva přípravky, které umožňují demonstrovat a porovnávat vlastnosti obou typů zdrojů. Dále je provedeno ověřovací měření ...
  • Meteostanice s předpovědí počasí 

   Author: Petr Trejbal; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací domácí meteostanice založené na mikrokontrolérové desce ESP-WROOP-32. Meteostanice je rozdělena na dvě samostatné části. Základní stanice je prostřednictvím bezdrátového ...
  • Návrh monitorovacího systému Li-Ion baterie 

   Author: Tomáš Nekvapil; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem této práce je navrhnout a vyrobit systém pro monitorování Li-Ion baterie, která plní funkci záložního zdroje pro napájení elektroniky ve vozidle elektrické formule týmu eForce FEE Prague Formula. K její realizaci ...