Now showing items 1-20 of 244

  • Mobilní stanice kontroly kvality ovzduší v domácnosti 

   Author: Josef Holman; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   V této práci autor shrnuje problematiku monitorování kvality ovzduší v domácnosti. Na základě jeho průzkumu autor porovnává současná komerční řešení a navrhuje prototyp vlastního senzoru založeném na čipu ESP32 a sadě ...
  • RFID časomíra 

   Author: Tomáš Hrdina; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Chvojka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Práce se zabývá bezkontaktním měřením času s využitím v atletických trénincích. V textu jsou popsány již dostupné způsoby měření času. Dále se věnuji mému zpracování bezdrátové časomíry s využitím RFID technologie umožňující ...
  • Autonomní meteorologická stanice 

   Author: Šimon Pitro; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chytré meteorologické stanice. Úvodní část je věnována průzkumu trhu v oblasti domácích meteorologických stanic, přičemž jsou jednotlivé produkty zkoumány z mnoha hledisek zahrnujících ...
  • Internetový obchod evropského zboží pro vietnamský trh 

   Author: Quang Vinh Bach; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat e-commerce možnosti na vietnamském trhu, navrhnout a vytvořit prototyp takového internetového obchodu a webové aplikace, které budou uživatelům vietnamského trhu nabízet vybrané ...
  • Inteligentní rodinný dům 

   Author: Milan Půta; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Musil Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá ukázkou využití inteligentního domu. V první části práce jsou objasněny možné metody realizací a využití inteligentních domů. Na které navazuje praktická část. Tato bakalářská práce je rozdělena ...
  • Analýza termoelektrických článků pro napájení v biomedicíně 

   Author: Matěj Hašek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se věnuje problematice energy harvesting za pomoci termoelektrického principu. Zaměření je zejména na využití tohoto principu na sběr energie z povrchu lidského těla. Získávání elektrické energie pomocí tělesné ...
  • Řízení teploty Peltierovými články 

   Author: Tomáš Píša; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá problematikou řízení teploty s využitím Peltierových článků. Nejprve je uveden teoretický rozbor včetně rešerše současného stavu systémů řízení teploty s Peltierovými články. Následně je podrobně popsán ...
  • Návrh bezdrátového senzorového uzlu s možností napájení pomocí energie z okolí 

   Author: Alexandr Gregor; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Pelant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového senzorového uzlu pro sběr dat uvnitř fóliovníků a skleníků, s možností využít energie z okolního prostředí pro prodloužení životnosti zařízení. Je popsáno, jakými způsoby lze energii ...
  • Inteligentní dům - elektronické zabezpečení 

   Author: Martin Švarc; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   V práci je popsaná funkce profesionálních komerčních elektronických zabezpečovacích systémů rodinných domů a jejich jednotlivých komponentů. Dále je v práci popsaná realizace elektronického zabezpečovacího systému pomocí ...
  • Optimalizace snímání EMG signálu pro účely ovládání zařízení 

   Author: Martin Peka; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Čermák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce se zabývá problematikou snímání elektromyografického signálu, spojenou zejména s elektrodami a obvodovými strukturami pro analogové nebo číslicové zpracování signálu. Je měřen rozdíl při použití obvodu aktivní země, ...
  • Přípravek pro mechanické testy flexibilních plošných spojů 

   Author: Martin Edl; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro testování flexibilních plošných spojů. Účelem tohoto zařízení je charkterizovat flexibilní plošné spoje vytištěné stříbrným inkoustem na PET substrátu a srovnat je s ...
  • Analýza chování vstupů převodníků ADC v mikrořadičích STM32 

   Author: Zuzana Humplová; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Komárek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práca sa zaoberá analýzou vstupov analógovo-číslicových prevodníkov mikroradičov STM32 z hľadiska vstupných prúdov. Vstupné charakteristiky dostupných kanálov prevodníkov vybraných mikroradičov sú merané v zapojení s ...
  • Návrh základní desky pro odsolovací zařízení 

   Author: Kryštof Pešek; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Svoboda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj základní desky odsolovacího zařízení. Deska nahrazuje aktuálně používanou řídící jednotku. Hlavním cílem projektu je snížit výrobní náklady a přidat další funkce. Výrobní proces je řízen ...
  • Návrh sběrné jednotky pro bezdrátové senzorové uzly s možností prodloužení jejich dosahu 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Setnička Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací sběrné jednotky pro bezdrátové senzorové uzly s možností prodloužení dosahu přenosu dat. Jednotka byla navržena tak, aby pro bezdrátový přenos dat používala stejný ...
  • Testovací stanice pro akumulátory 

   Author: Rubin Hao; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   U typu baterie je role baterie relativně velká, akumulace elektrické energie, sama o sobě je přeměna chemické energie. Záporná část je naplněna olověnou deskou s houbou a pozitivní částí je olověná deska. K realizaci ...
  • Analogový modulární hudební syntezátor s digitálním kontrolérem 

   Author: Jan Onderka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   V této práci jsou shrnuty často používané techniky pro konstrukci modulárních zvukových syntetizátorů. Je zhotoven modulární syntetizátor s digitálním sekvencerem a analogovými moduly navržený zejména pro účely demonstrace ...
  • Modul rozhraní mezi leteckým simulátorem a ovládacím panelem 

   Author: Andrey Nosov; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce je zaměřena na návrh modulu rozhraní mezi leteckým simulátorem a ovládacím panelem letadla, složeného z vlastnoručně vyrobených ovládacích prvků ultralehkých a lehkých letounů. V teoretické části se práce věnuje ...
  • Výroba optických struktur pomocí laserové litografie 

   Author: Jana Zimanová; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Táto bakalárska práca je zameraná na optimalizáciu technologického postupu pre realizáciu jednovidových optických planárnych vlnovodov. V prvej časti sú popísané fundamentálne fyzikálne javy potrebné pre šírenie svetla v ...
  • Studium vlastností optických vláken vystavených gama záření 

   Author: Lenka Benková; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Šístek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu záření gama na útlum jednovidových optických vláken. Zkoumány byly tři typy jednovidových optických vláken (G.652.D, G.657.A1/II a G.657.A1) délky 50 m. Tato optická vlákna ...
  • Polymerní mnohavidové optické kanálkové vlnovody a jejich výroba novými technologiemi 

   Author: Matej Latečka; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá výrobou optických kanálkových vlnovodů pomocí nových technologických postupů. První část práce se věnuje additní technologii, při které jsou pomocí 3D tisku vytvořeny formy pro výrobu optických ...