Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 168

  • Modelové výpočty pro klinickou léčbu hypertermií 

   Autor: Turický David; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Vojáčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je vytvoření reálného 3D modelu části lidského těla s maligním nádorem složeného z CT snímků, či MRI snímků, a jeho následná simulace v simulátoru elektromagnetického pole. Tento model se skládá z několika ...
  • Studium možnosti přípravy optických struktur pomocí technologie 3D tisku 

   Autor: Dlouhý Jakub; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací, výrobou a měřením planárních mnohavidových optických struktur. Struktury jsou připravovány pomocí 3D tisku a jsou určeny k připojení k velkoprůměrovým polymerním vláknům ...
  • Zdroj VN pro model iontového motoru 

   Autor: Kreisinger Jan; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým popisem funkce iontových motorů využívajících elektrostatické pole k dosažení tahu a praktickým návrhem zdroje napětí schopného napájet jednoduchý model iontového motoru. První ...
  • Zdroje záření na bázi organických materiálů 

   Autor: Murárik Martin; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá základními principy, postupy výroby a výrobou elektroluminis-cenčních organických diod (OLED) a přináší poznatky získané při jejich výrobě v laboratořích ČVUT FEL. Podle výrobního postupu od společnosti ...
  • Časový normál pro centralizovanou správu elektronických hodin 

   Autor: Pilík Martin; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Práce se zabývá návrhem a následnou realizací centrální hodinové ústředny, která po zisku časového normálu vzdáleně řídí elektronické hodiny. Pro co možná nejširší možnosti aplikací jsou k zisku časového normálu využity ...
  • Výzkum uhlíkových nanostruktur 

   Autor: Miasoiedov Bogdan; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Výborný Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Úspěšné experimenty provedené skupinou z univerzity v Manchesteru v roce 2004 stimulovaly velké množství výzkumných prací zabývajících se grafénem. Tento material má pozoruhodné vlastnosti, které jsou v práci stručně ...
  • Řízený násobič s tranzistory MOSFET 

   Autor: Křečan Radomír; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Cílem práce je prostudovat možné výhody a nevýhody napěťového násobiče realizovaného pomocí tranzistorů MOSFET a porovnání našich poznatků s dobře známým násobičem diodovým. První část je věnována obecnému popisu a dává ...
  • Návrh elektronického inteligentního zabezpečení rodinného domu 

   Autor: Urban Jan; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zaměřuje na rozbor současného stavu řešení inteligentního zabezpečení rodinných domů s koncentrací na základní požadavky k zabezpečení proti vniknutí nežádoucích osob, požáru a k zajištění jiných nejčastěji ...
  • Regulace parametrů prostředí v domácnosti 

   Autor: Zmatlík Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout modulární systém pro regulaci prostředí v běžné domácnosti. Hlavní důraz je kladen na ověření proveditelnosti a použitelnosti několika klíčových konceptů. Systém se bude skládat z jedné obslužné ...
  • Ovládání zařízení na LIN prostřednictvím sítě GSM 

   Autor: Vrkoslav Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout modul, který pomocí GSM sítě dokáže ovládat nezávislé topení na LIN sběrnici. Navrhl jsem kompletní zapojení desky plošných spojů a popsal problematiku, kterou jsem řešil.
  • Návrh jednotky sběru dat pro na stabilizační podložku ve fyzioterapeutické aplikaci 

   Autor: Jarolímek Viktor; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce pojednává o procesu návrhu, vývoji a testování nové sběrné jednotky pro stabilizační a balanční plošinu, která bude použitá ve fyzioterapii. Práce popisuje schémata a proces jejich návrhu, spolu s ...
  • Návrh a realizace střídače napětí s harmonickým průběhem na výstupu 

   Autor: Ruffer Josef; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Kuča Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací DC/AC střídače napětí s harmonickým průběhem výstupního napětí. Navržený střídač je určen především pro místa, kde není k dispozici síťové napětí 230VAC pro napájení ...
  • Model piezoelektrického generátoru 

   Autor: Lánský Michal; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá získáváním elektrické energie pomocí piezomateriálů. V první částí je popsána teorie piezoelektrického jevu a současný stav tohoto odvětví. Druhá část řeší praktický návrh piezo-generátoru z dostupných ...
  • Analýza vlastností kaskády Peltierových článků 

   Autor: Hendrych Marek; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   V předložené práci je popsán princip a návrh chlazení termoelektrickými články na základě Peltierova jevu, včetně teoretických podkladů, výpočtů i reálně naměřených hodnot. Důraz byl kladen na dosažení co nejnižších teplot ...
  • Signály systémů eLORAN, Čajky a ev. LTE jako 'opportunity' signals 

   Autor: Rečka Juraj; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá možností příjmů signálů systémů Loran, Čajka a DRM za účelem určování polohy. V softwaru MatLab jsou navrženy algoritmy pro příjem a analýzu těchto signálů (a i signálů LTE). Příjem byl realizován ...
  • Teplotní komora s Peltierovými články 

   Autor: Kaňok Martin; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V předložené práci jsou popsány základní principy polovodičů, termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je vysvětlena funkce tepelného čerpadla na principu Peltierova jevu pro odvod tepla. Práce se věnuje především ...
  • Speciální optická vlákna pro aplikace ve střední infračervené oblasti 

   Autor: Šedivý Pavel; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá optickými vlákny určenými pro střední infračervenou oblast. Úkolem je vybrat určitá vlákna z vhodných optických materiálů, zaměřit se na jejich výrobu a využití. Následným změřením a simulací zjistit ...
  • Číslicově řízený spínaný zdroj pro napájení výkonových LED 

   Autor: Nosek Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá teorií napájecích proudových zdrojů v elektronice. V úvodu práce je základní porovnání lineárních a spínaných zdrojů z hlediska funkce a elektrických parametrů. Dále v práci jsou zejména popisovány ...
  • Elektronická zátěž do 40 A 

   Autor: Polášek Petr; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   V této práci je popsán návrh a konstrukce elektronické zátěže určené pro testování napájecích zdrojů do napětí 100 V a proudu 40 A. Tato zátěž pracuje v režimu konstantního proudu, který je procesorově řízen tak, aby se ...
  • Inteligentní charakterizační nabíjecí stanice 

   Autor: Konečný Miroslav; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Smutný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo zhodnotit dosavadní trh s možnými principy nabíjení akumulátorů a na základě tohoto posouzení navrhnout a vyrobit vhodný prototyp inteligentní charakterizační nabíjecí stanice. Tato práce je rozdělena ...