Now showing items 1-20 of 261

  • Návrh a konstrukce potenciostatu pro elektrochemická měření 

   Author: Michal Svoboda; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci jednoduchého mikrokontrolerem řízeného potenciostatu použitelného pro základní elektrochemické měření roztoků voltametrickou metodou v tříelektrodovém zapojení. Potenciostat je ...
  • Elektronický hustoměr kapalin 

   Author: Pavel Jirkovský; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Vomočil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá metodami měření hustoty kapalin a hodnocením jejich použitelnosti v potravinářském průmyslu. Po zhodnocení byla vybrána metoda využívající k měření vztlakové hustoměry s plovákem pro realizaci vlastního ...
  • Studium vlastností optických polymerních materiálů a možnosti sterilizace pomocí gama záření 

   Author: Siegfried De Beuckelaer; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Chlupatý Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá měřením vlastností optických polymerních materiálů pro aplikace integrované optiky a biofotoniky. Byly měřeny vlastnosti následujících polymerních materiálů: cyklický olefinový kopolymer TOPAS, epoxidové ...
  • Digitální vzorkovací osciloskop na bázi SoC – řídicí a zobrazovací část 

   Author: Josef Čada; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a realizaci řídicí a zobrazovací části digitálního osciloskopu a přidruženého signálového generátoru na desce Zybo Z7-20 s využitím čipu Zynq 7000. Práce byla realizována ve ...
  • Ukládání elektrické energie generované fotovoltaickými zdroji 

   Author: Vít Škoda; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Bakalářská práce se věnuje mechanickým úložištím energií, které využívají gravitace a potenciální energii v tíhovém poli. V teoretické části jsou vyčteny možné koncepty provedení, stávající i nové projekty. Je také uveden ...
  • Návrh elektroinstalace bytového domu s fotovoltaickými panely 

   Author: Michal Douša; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Černý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Práce se zabývá komplexním návrhem silnoproudé elektroinstalace pro novostavbu bytového domu. Pro společné prostory jsou vybrány klíčové spotřebiče, přičemž je popsán jejich způsob práce, potřebný výkon, přívodní vedení a ...
  • Kontrolérem řízená teplotní komora s Peltierovými články 

   Author: Jan Tumpach; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato bakalářská práce zahrnuje návrh a realizaci tepelné komory, ovládací elektroniky, včetně navrhnuté řídicí desky pro mikrokontrolér ESP32. Práce byla vypracována jako lehká a cenová konkurence k draze dostupným tepelným ...
  • Odsávací a filtrační zařízení 

   Author: Tomáš Poupě; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídicí desky pro jednotku, která slouží pro odsávání a filtraci vzduchu při práci v uzavřeném prostoru při sváření, broušení, nebo pájení. Návrh se skládá z návrhu obvodového ...
  • Inteligentní brána pro IoT 

   Author: Vojtěch Vosáhlo; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Kroulík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá návrhem brány umožňující překlad mezi IoT a IP sítí. Nastiňuje základní myšlenku Internetu Věcí a popisuje jeho prvky a používané komunikační standardy. Dále se zaměřuje na návrh vlastního zařízení od ...
  • Elektronická zátěž a zesilovač 

   Author: Jakub Luci; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zaměřuje na problematiku tranzistorových zesilovačů a proudových elektronických zátěží pro testování integrovaných obvodů. Jsou zde detailně rozebírány základní zapojení tranzistorových zesilovačů a elektronických ...
  • Digitální vzorkovací osciloskop na bázi SoC – signálová část 

   Author: Michal Navrátil; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá vytvořením analogové části a vzorkovacího mechanizmu pro digitální osciloskop založený na desce ZYBO-Z7-20. Jedná se o jednu ze dvou prací popisující realizaci tohoto osciloskopu ...
  • Programovatelná klávesnice 

   Author: Šimon Honsů; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací programovatelné klávesnice neboli macropadu, jejímž účelem je zefektivnění každodenní práce na počítači. V první řadě je proveden průzkum trhu, který představuje několik komerčně ...
  • Přípravek na měření parametrů kondenzátorů 

   Author: Martin Masáček; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Práce se zabývá návrhem funkčního vzorku vektor voltmetru pro měření kapacity kondenzátorů v rozmezí 1 nF až 100 nF a měření ztrátového činitele. Vektor voltmetr pracuje na frekvencích 1 kHz a 10 kHz. V práci jsou podrobně ...
  • Dobíjení záložní 12V baterie z 12V palubní sítě automobilu 

   Author: Tomáš Do; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kaňok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Práce se zabývá analýzou a návrhem elektronického zapojení pro dobíjení záložních baterií z 12 V palubní sítě osobního automobilu. Cílem práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní vzorek zapojení s možností regulace ...
  • Aplikace pro využití PS/2 vstupu a výstupu na LCD displej přípravku Spartan3E v jazyce VHDL 

   Author: Lukáš Liebzeit; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kir. Tato aplikace bude uchovávat v paměti znaky napsané na klávesnici. Klávesnice bude připojena přes PS/2 rozhraní. Znaky z paměti budou ...
  • Měnič s hlídáním bodu přenosu maximálního výkonu ze solárního panelu 

   Author: Adam Krátký; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Vomočil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato práce se věnuje návrhu MPPT měniče určeného k maximalizaci výkonu dodávaného PV panely do nabíjeného akumulátoru, sestavením jeho prototypu, naprogramováním řídícího firmware a následným otestováním funkčnosti. Jedná ...
  • Emulátor řídicí jednotky TCP 350 

   Author: Martin Moravec; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Pavel Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato práce popisuje návrh, realizaci a testování elektronického zařízení, které částečně emuluje chování řídicí elektronické jednotky TCP 350 používané pro ovládání turbomolekulárních vývěv. V práci je uveden postup návrhu, ...
  • Mobilní stanice kontroly kvality ovzduší v domácnosti 

   Author: Josef Holman; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   V této práci autor shrnuje problematiku monitorování kvality ovzduší v domácnosti. Na základě jeho průzkumu autor porovnává současná komerční řešení a navrhuje prototyp vlastního senzoru založeném na čipu ESP32 a sadě ...
  • RFID časomíra 

   Author: Tomáš Hrdina; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Chvojka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Práce se zabývá bezkontaktním měřením času s využitím v atletických trénincích. V textu jsou popsány již dostupné způsoby měření času. Dále se věnuji mému zpracování bezdrátové časomíry s využitím RFID technologie umožňující ...
  • Autonomní meteorologická stanice 

   Author: Šimon Pitro; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chytré meteorologické stanice. Úvodní část je věnována průzkumu trhu v oblasti domácích meteorologických stanic, přičemž jsou jednotlivé produkty zkoumány z mnoha hledisek zahrnujících ...