Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 161

  • Navigační jednotka využívající senzory s vysokým rozlišením 

   Autor: Bachan Patrik; Vedoucí práce: Šipoš Martin; Oponent práce: Bílý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektroniky pro inerciální navigační jednotku se senzory s vysokým rozlišením. Cílem práce je nahrazení předchozí elektroniky pro dosažení vyšší přesnosti a vyššího výpočetního ...
  • Generátor řídicího napětí pro tester odolnosti 

   Autor: Blažek Radovan; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Jung Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem arbitrárního generátoru napětí ovládaného z PC pro generování neomezeně dlouhých průběhů. Nejdříve je vysvětlený účel takového zařízení a na to navazuje popis jednotlivých funkčních součástí ...
  • Číslicově řízený spínaný zdroj pro napájení výkonových LED 

   Autor: Nosek Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá teorií napájecích proudových zdrojů v elektronice. V úvodu práce je základní porovnání lineárních a spínaných zdrojů z hlediska funkce a elektrických parametrů. Dále v práci jsou zejména popisovány ...
  • Aktuátor s PVC gelem 

   Autor: Šídlo Dominik; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Gel z měkčeného polyvinylchloridu (PVC) se díky své deformaci v elektrostatickém poli stal nadějným materiálem pro výrobu aktuátorů. Z vlastností takovýchto aktuátorů lze třeba jmenovat velkou deformaci, nízkou spotřebu ...
  • Návrh jednotky sběru dat pro na stabilizační podložku ve fyzioterapeutické aplikaci 

   Autor: Jarolímek Viktor; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce pojednává o procesu návrhu, vývoji a testování nové sběrné jednotky pro stabilizační a balanční plošinu, která bude použitá ve fyzioterapii. Práce popisuje schémata a proces jejich návrhu, spolu s ...
  • Návrh modulu SQM4 

   Autor: Hanuš Pavel; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Kubizňák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce popisuje návrh modulu SQM4, který má mnoho použití v průmyslovém odvětví. Modul obsahuje dva mikrokontroléry, DDR paměť a další komunikační rozhraní. Mimo jiné komunikuje přes dva bezdrátové standardy BT ...
  • Návrh elektronického inteligentního zabezpečení rodinného domu 

   Autor: Urban Jan; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zaměřuje na rozbor současného stavu řešení inteligentního zabezpečení rodinných domů s koncentrací na základní požadavky k zabezpečení proti vniknutí nežádoucích osob, požáru a k zajištění jiných nejčastěji ...
  • Model piezoelektrického generátoru 

   Autor: Lánský Michal; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá získáváním elektrické energie pomocí piezomateriálů. V první částí je popsána teorie piezoelektrického jevu a současný stav tohoto odvětví. Druhá část řeší praktický návrh piezo-generátoru z dostupných ...
  • Návrh a realizace střídače napětí s harmonickým průběhem na výstupu 

   Autor: Ruffer Josef; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Kuča Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací DC/AC střídače napětí s harmonickým průběhem výstupního napětí. Navržený střídač je určen především pro místa, kde není k dispozici síťové napětí 230VAC pro napájení ...
  • Intersticiální mikrovlnný aplikátor pro hypertemii na bázi šroubovicového dipólu 

   Autor: Kantová Michaela; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Vrbová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh, simulace, realizace a ověření parametrů mikrovlnného intersticiálního aplikátoru na bázi šroubovicovém dipólu určeného pro hypertermii. Aplikátor je vyroben z koaxiálního kabelu RG-178. ...
  • Řízení inteligentní domácnosti s One-Wire sběrnicí s parazitním napájením 

   Autor: Voříšek Michael; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem mé práce "HEULO HS" bylo vytvořit systém, který by zajistil spolehlivou real-time synchronizaci reálných věcí s internetem. Hlavní konkurenční výhodou je plná kompatibilita s NATem, real-time odezva a předpokládaná ...
  • Řídicí jednotka pro ovládání tří bipolárních krokových motorů 

   Autor: Hejný Václav; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá krokovými motory, možnostmi jejich řízení a popisem navržené a realizované řídicí jednotky pro řízení tří bipolárních krokových motorů. Pro řízení motorů jsou využity integrované drivery ...
  • Regulace parametrů prostředí v domácnosti 

   Autor: Zmatlík Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout modulární systém pro regulaci prostředí v běžné domácnosti. Hlavní důraz je kladen na ověření proveditelnosti a použitelnosti několika klíčových konceptů. Systém se bude skládat z jedné obslužné ...
  • Ovládání zařízení na LIN prostřednictvím sítě GSM 

   Autor: Vrkoslav Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout modul, který pomocí GSM sítě dokáže ovládat nezávislé topení na LIN sběrnici. Navrhl jsem kompletní zapojení desky plošných spojů a popsal problematiku, kterou jsem řešil.
  • Analýza vlastností kaskády Peltierových článků 

   Autor: Hendrych Marek; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   V předložené práci je popsán princip a návrh chlazení termoelektrickými články na základě Peltierova jevu, včetně teoretických podkladů, výpočtů i reálně naměřených hodnot. Důraz byl kladen na dosažení co nejnižších teplot ...
  • Speciální optická vlákna pro aplikace ve střední infračervené oblasti 

   Autor: Šedivý Pavel; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá optickými vlákny určenými pro střední infračervenou oblast. Úkolem je vybrat určitá vlákna z vhodných optických materiálů, zaměřit se na jejich výrobu a využití. Následným změřením a simulací zjistit ...
  • Dvoukanálový DDS generátor signálů pro audio aplikace 

   Autor: Kroulík Lukáš; Vedoucí práce: Pokorný Martin; Oponent práce: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pro měření parametrů audio zařízení je potřeba harmonický signál s velmi malým zkreslením. Tato práce se zabývá návrhem signálového generátoru, který tento požadavek splňuje. Přístroj využívá princip přímé digitální syntézy, ...
  • Signály systémů eLORAN, Čajky a ev. LTE jako 'opportunity' signals 

   Autor: Rečka Juraj; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá možností příjmů signálů systémů Loran, Čajka a DRM za účelem určování polohy. V softwaru MatLab jsou navrženy algoritmy pro příjem a analýzu těchto signálů (a i signálů LTE). Příjem byl realizován ...
  • Teplotní komora s Peltierovými články 

   Autor: Kaňok Martin; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V předložené práci jsou popsány základní principy polovodičů, termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je vysvětlena funkce tepelného čerpadla na principu Peltierova jevu pro odvod tepla. Práce se věnuje především ...
  • Návrh měřicího modulu systému PAPAGO 

   Autor: Kaňák Josef; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Roubíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V předložené bakalářské práci je popsán navržený a prakticky realizovaný měřící modul systému PAPAGO firmy Papouch s.r.o. pro měření tlaku a mechanického namáhání prostřednictvím měření změn napětí na střídavě buzeném ...