News

Bachelor Theses - 13134

Recently added

Now showing items 1-20 of 212

  • Tutoriál základů VHDL na Arduino kitu 

   Author: Daniel Krysa; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje vytvoření tutoriálu programovacího jazyka VHDL. Je zaměřena na studenty prvních ročníků. Jako platforma pro testování úkolů a programů byl použit kit Arduino MKR VIDOR 4000. Práce přibližuje ...
  • Statistické modely šíření PMx částic 

   Author: Andrej Vnuk; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Hlavnou témou tejto práce je znečistenie ovzdušia, metódy jeho merania a štatistické modely, ktoré môžu byť použité pri jeho predpovedaní. Prvá kapitola je venovaná identifikácii kľúčových znečisťujúcich látok a ich vplyvov ...
  • Meteostanice s předpovědí počasí 

   Author: Petr Trejbal; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací domácí meteostanice založené na mikrokontrolérové desce ESP-WROOP-32. Meteostanice je rozdělena na dvě samostatné části. Základní stanice je prostřednictvím bezdrátového ...
  • Vývoj aplikace pro simulaci léčby srdeční arytmie 

   Author: Eva Turňová; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Táto bakalárska práca je zameraná na simuláciu liečby srdcových arytmií. Popisuje základnú fyziológiu srdca, srdcových arytmií a možností liečby pomocou implantovateľných zariadení. Súčasťou práce je aj vlastná aplikácia ...
  • UV-VIS spektrofotometr pro analýzu tekutin 

   Author: Georgii Dudashvili; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá realizací UV-VIS spektrofotometru pro analýzu tekutin pomoci zařízení STS-UV Microspectrometer jako detektoru. Abychom toto zařízení mohli postavit, museli jsme se seznámit s problematikou ...
  • Teplotně a vlhkostně stabilizovaná komora pro líheň mravenců 

   Author: Jakub Koller; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se soustředí na vývoj prototypu pro amatérské i profesní chovatele mravenců. Konkrétně jde o inkubační a hibernační zařízení, které sníží počet ztrát královen mravenců při chovu a prodlouží jim života schopnost. ...
  • Přípravek pro porovnání vlastností zdrojů typu SEPIC a ZETA 

   Author: Petr Krýda; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá napájecími zdroji typu SEPIC a ZETA. V práci jsou navrženy a realizovány dva přípravky, které umožňují demonstrovat a porovnávat vlastnosti obou typů zdrojů. Dále je provedeno ověřovací měření ...
  • Harmonický RC oscilátor elektricky laděný v širokém rozsahu 

   Author: David Roubal; Supervisor: Foit Julius; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci RC oscilátoru, který je možné přelaďovat ve velkém rozsahu. V teoretické části se věnuje možným způsobům ladění kmitočtu a stabilizace amplitudy. Dále je popsáno několik zapojení ...
  • Charakterizace antiferomagnetických materiálů 

   Author: Petr Voborník; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se věnuje antiferomagnetickým látkám, které jsou potenciálně využitelné v elektronických součástkách budoucnosti. Práce podrobně popisuje výrobu a měřenı́ vzorku, který je tvořen ...
  • Návrh monitorovacího systému Li-Ion baterie 

   Author: Tomáš Nekvapil; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem této práce je navrhnout a vyrobit systém pro monitorování Li-Ion baterie, která plní funkci záložního zdroje pro napájení elektroniky ve vozidle elektrické formule týmu eForce FEE Prague Formula. K její realizaci ...
  • Návrh nové generace komunikačního modulu pro automobily 

   Author: Marek Janský; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Kašpárek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh nové generace komunikačního modulu pro multimediální automotive jednotku. V práci je popsán projekt BBCU, jeho součásti, technologie LTE a její současný stav v ČR. Dále je v ní ...
  • Analyzátor plicních zvuků pro diagnostiku astmatu 

   Author: Antonín Zeman; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem analyzátoru, pomocí kterého bude možné diagnostikovat astma. Princip použité analýzy spočívá v detekci specifických šelestů ve zvukovém projevu plic. Na začátku práce jsou popsány ...
  • Šachové hodiny se vzdálenou správou 

   Author: Lukáš Doležel; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací šachových hodin s možností řízení přes bezdrátové rozhraní Wi-Fi. Dále se tato práce zabývá vyzkoušením daného návrhu v praxi, který splňuje šachová pravidla. Realizace je provedena ...
  • DC-DC měnič pro maximální efektivitu využití energie akumulované v superkondenzátoru 

   Author: David Touš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Skočný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V této práci je popsána teorie, zapojení a vlastnosti DC/DC měničů včetně měničů pracujících s velmi nízkým vstupním napětím. Praktickou částí této práce je návrh, realizace a testování DC/DC měniče napětí schopného pracovat ...
  • DC-DC měnič pro elektromobil 

   Author: Ondřej Šereda; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Bakalářské práce se zaměřuje na návrh DC/DC měniče pro eForce FEE Prague Formula elektrickou formuli s parametry pro z 400-600 V na 24 V při výstupním výkonu 500 W. V práci jsou rozebrány možné topologie vhodných měničů a ...
  • Tištěné elektronické struktury 

   Author: Radek Sochor; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Yatskiv Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V této práci se zabývám shrnutím technologií tisku elektronických struktur a tisku vzorků tranzistoru. První část je věnována možnostem tisku elektroniky. Detailně se zabývám inkjet tiskem, kterým jsou následně implementovány ...
  • Hybridní tištěná elektronika na flexibilních substrátech 

   Author: Milan Chvalina; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se věnuje podstatě hybridní flexibilní elektroniky, jejím aplikacím a porovnává její výhody a nevýhody s elektronikou na pevném substrátu pomocí demonstrativního výrobku.
  • Autonomní napájecí zdroj pro aplikace IoT 

   Author: Čeněk Pěč; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Kůrka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cíl této bakalářské práce je vytvořit samostatnou jednotku, která by byla schopná napájet IoT uzel. Solární panely byly vybrány jako zdroj energie pro dobíjení akumulátorů ze všech zkoumanych možností. Pro správu energie ...
  • Tištěné RC a RLC obvody 

   Author: Dalibor Dobeš; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá tiskem pasivních elektronických součástek pomocí inkjet technologie na ohebnou PET fólii. Po teoretickém úvodu a seznámením se s touto technologií bylo natištěno několik typů jednotlivých součástek, a ...
  • Měřicí systém pro měření momentu síly BLDC motorků s využitím optických metod 

   Author: Salfická Petra; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Vavrouš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Práce se zabývá měřením kroutícího momentu bezkartáčových motorů známých pod zkratkou BLDC. Již v úvodu je popsána konstrukce stroje a princip jeho činnosti. Vlastnosti zmíněných motorů jsou porovnány s vlastnostmi ...