Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 139

  • Příprava organických a tištěných elektronických součástek 

   Autor: Povolný Vojtěch; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii využít, dále pak je ...
  • Hybridní baskytarový zesilovač 

   Autor: Kudelásek David; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Hospodka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce pojednává o stavbě hybridního baskytarového zesilovače (tj. kombinujícího elektronky a tranzistory). Namísto popisu návrhu a konstrukce se zaměřím na obecný přístup k této problematice a možnosti, ...
  • Snímání profilu terénu autonomním robotem 

   Autor: Saska Ludvík; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Cílem této práce je realizace autonomního robota pro snímání profilu terénu. První část této práce se věnuje popisem senzorů pro měření vzdálenosti a zvlnění terénu. Následuje výběr vhodného a cenově dostupného řešení. ...
  • Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů 

   Autor: Bíba Ladislav; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně postavena nad snímaný ...
  • Optická kontrola LP desky 

   Autor: Demjan Jakub; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit automatizovaný systém optické detekce vad dlouhohrajících gramofonových desek. Je zde rozebíráno, jakým způsobem a za jakých podmínek lze provést optickou kontrolu desky a následné ...
  • Analýza vlastností soustavy Peltierových článků 

   Autor: Bednář Zdeněk; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V předložené práci jsou popsány základní principy termoelektrických jevů a jejich využití. Dále je popsána funkce termoelektrických chladících článku na principu Peltierova jevu a jejich využití jako chladičů určených pro ...
  • Návrh instalace pro inteligentní budovy 

   Autor: Pelant Jiří; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Volf Jaromír
   Tato práce se zabývá problematikou inteligentních budov. Diskutuje základní rozdíly mezi běžnou a inteligentní instalací, její výhody a nevýhody. Podstatná část je věnována běžně používaným sběrnicovým systémům KNX / EIB ...
  • Vícekanálový přenosný detektor plynů s infračerveným senzorem 

   Autor: Jirsa Jakub; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Macháč Petr
   Cílem této práce je realizovat přenosný detektor plynů. Abychom mohli zařízení postavit, musíme se seznámit s fyzikálními principy spektroskopie, vzniku elektromagnetického záření a způsobů jeho detekce. Na základě těchto ...
  • Řídicí jednotka modelu solárního letadla 

   Autor: Půta Adam; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stabilizace dálkově ovládaného modelu solárního letounu a příčinami vzniku nestability během řízení. Dále má za úkol navrhnout vhodný komunikační subsystém pro příjem ...
  • Digitální generátor tvarových funkcí 

   Autor: Bureš Michal; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Vítek Stanislav
   Práce pojednává o návrhu generátoru tvarových kmitů řízeného mikrokontrolerem. Zařízení umožňuje generovat 3 harmonické průběhy. A to sinusový průběh, obdélníkový a pilový. Lze regulovat výsledné napětí, frekvenci a offset. ...
  • Napájecí systém modelu solárního letadla 

   Autor: Vávra Jiří; Vedoucí práce: Jirásek Lubor
  • Senzorový systém modelu solárního letadla 

   Autor: Čermák Filip; Vedoucí práce: Jirásek Lubor
  • Řídicí obvod souřadnicové vrtačky 

   Autor: Paločko Jiří; Vedoucí práce: Teplý Tomáš
  • Bezdrátová sluchátka 

   Autor: Fábera Jan; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Puričer Pavel
  • Optické planární polymerní vlnovody realizované na deskách plošných spojů 

   Autor: Brychta Jan; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Lyutakov Oleksiy
   Cílem bakalářské práce je návrh a výroba polymerních optických vlnovodů, které bude možno realizovat na deskách plošných spojů, pro přenos dat mezi elektrooptickými moduly a návrh vlnovodné spirály o rozměrech realizovatelných ...
  • Inerciální měřicí jednotka s bezdrátovým přenosem dat 

   Autor: Skolil Vít; Vedoucí práce: Kulha Pavel; Oponent práce: Bouřa Adam
  • Použití signálů DVB-T pro určování polohy 

   Autor: Karásek Rostislav; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Kolář Jaroslav
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním signálu DVB-T za účelem využití jako navigační systém na principu TDoA metody. Systém bude využit v multi konstelačním navigačním systému vyvíjeném v rámci grantu No. TE01020186.
  • Návrh a realizace spínaného audio zesilovače 

   Autor: Buryánec Lukáš; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Brothánek Marek
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem hlavních principů činnosti a vlastností výkonových spínaných audio zesilovačů, respektive zesilovačů ve třídě D. V teoretické části jsou popsány jednotlivé bloky zesilovačů. V ...
  • Multibodové měření vzdušné teploty a vlhkosti pro účely inteligentního spínání regulace kvality prostředí. 

   Autor: Fojtíček Petr; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Kulha Pavel
  • Univerzální komunikační jednotka pro embedded zařízení 

   Autor: Malý Jan; Vedoucí práce: Teplý Tomáš; Oponent práce: Vítek Stanislav
   Bakalářská práce popisuje návrh a realizaci univerzální komunikační jednotky pro oblast embedded zařízení umožňující řídicímu systému ovládat jednu nebo několik samostatných periferií. Výsledné řešení umožňuje nejen ovládat ...