Now showing items 176-195 of 222

  • Senzor pro měření teploty a vlhkosti s využitím bezdrátové technologie bluetooth 

   Author: Málek Ondřej; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Senzor stavu vodní hladiny připojený k bezdrátové síti Wifi 

   Author: Burget Jan; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Senzorový a napájecí systém Quadrokoptéry 

   Author: Urban Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Johan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Senzorový systém modelu solárního letadla 

   Author: Čermák Filip; Supervisor: Jirásek Lubor
  • Senzorový systém pro monitorování bezpečného pohybu osob 

   Author: Jeník Petr; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Bouřa Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Senzorový systém pro řízení a regulaci 

   Author: Vilím Petr; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá problematikou elektronických řídících systémů se senzory určených pro interakci s uživatelem. V teoretické části se zabývá historickým vývojem typů senzorů, jejich vlastnostmi a základními principy ...
  • Senzorový systém pro řízení potravinářského procesu 

   Author: Antonín Bláha; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se zabývá návrhem zařízení řídící destilační proces ovocného kvasu. Jádrem tohoto zařízení je programovatelný logický automat (PLC), ke kterému jsou připojeny senzory sledující proces destilace. Práce se také zabývá ...
  • Signály systémů eLORAN, Čajky a ev. LTE jako 'opportunity' signals 

   Author: Rečka Juraj; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá možností příjmů signálů systémů Loran, Čajka a DRM za účelem určování polohy. V softwaru MatLab jsou navrženy algoritmy pro příjem a analýzu těchto signálů (a i signálů LTE). Příjem byl realizován ...
  • Sledovač slunce 

   Author: Soukup Jan; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snižující kvazirezonanční měnič 

   Author: Sedláček Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Koutenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Snímání profilu terénu autonomním robotem 

   Author: Saska Ludvík; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Cílem této práce je realizace autonomního robota pro snímání profilu terénu. První část této práce se věnuje popisem senzorů pro měření vzdálenosti a zvlnění terénu. Následuje výběr vhodného a cenově dostupného řešení. ...
  • Solarní zdroj pro model elektromobilu 

   Author: Jurtík Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Speciální optická vlákna pro aplikace ve střední infračervené oblasti 

   Author: Šedivý Pavel; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá optickými vlákny určenými pro střední infračervenou oblast. Úkolem je vybrat určitá vlákna z vhodných optických materiálů, zaměřit se na jejich výrobu a využití. Následným změřením a simulací zjistit ...
  • Spínaný zdroj na principu měniče SEPIC 

   Author: Kožešník Lukáš; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Statistické modely šíření PMx částic 

   Author: Andrej Vnuk; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Hlavnou témou tejto práce je znečistenie ovzdušia, metódy jeho merania a štatistické modely, ktoré môžu byť použité pri jeho predpovedaní. Prvá kapitola je venovaná identifikácii kľúčových znečisťujúcich látok a ich vplyvov ...
  • Studium možnosti přípravy optických struktur pomocí technologie 3D tisku 

   Author: Dlouhý Jakub; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací, výrobou a měřením planárních mnohavidových optických struktur. Struktury jsou připravovány pomocí 3D tisku a jsou určeny k připojení k velkoprůměrovým polymerním vláknům ...
  • Studium vlastností optických vláken s dotací ionty erbia 

   Author: Marek Zikmund; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Šmejcký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Optická vlákna jsou v dnešních dobách rozšířeným způsobem přenosu informace v komunikační síti. Tato vlákna nahrazují metalické vedení kvůli větší přenosové rychlosti a nízkému elektromagnetickému rušení. Při komunikaci ...
  • Studium vlastností polymerních materiálů pro fotonické aplikace 

   Author: Šťastný Martin; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Kalousková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá studiem polymerních materiálů, jejich teplotní odolností a s tím spojenou možností použití pro teplotně odolné optické planární vlnovody. V práci jsou obsaženy materiály pro fotonické aplikace, ...
  • Systém pro ovládání vjezdových vrat 

   Author: Stejskal Jan; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Horčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Šachové hodiny se vzdálenou správou 

   Author: Lukáš Doležel; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací šachových hodin s možností řízení přes bezdrátové rozhraní Wi-Fi. Dále se tato práce zabývá vyzkoušením daného návrhu v praxi, který splňuje šachová pravidla. Realizace je provedena ...