Now showing items 73-92 of 222

  • Kompaktní zabezpečovací zařízení do malých objektů s GSM modulem 

   Author: Šedina Martin; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Konstrukce a pohonný systém Quadrokoptéry 

   Author: Stehlíková Veronika; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Johan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Meteostanice s předpovědí počasí 

   Author: Petr Trejbal; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací domácí meteostanice založené na mikrokontrolérové desce ESP-WROOP-32. Meteostanice je rozdělena na dvě samostatné části. Základní stanice je prostřednictvím bezdrátového ...
  • Měření na hybridní integrované laserové diodě 

   Author: Pankrác Tomáš; Supervisor: Jeřábek Vítězslav; Opponent: Kuchár Anton
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření vodivostních a rezonančních senzorů plynů 

   Author: Nemazal Jan; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měřicí systém pro měření momentu síly BLDC motorků s využitím optických metod 

   Author: Salfická Petra; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Vavrouš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Práce se zabývá měřením kroutícího momentu bezkartáčových motorů známých pod zkratkou BLDC. Již v úvodu je popsána konstrukce stroje a princip jeho činnosti. Vlastnosti zmíněných motorů jsou porovnány s vlastnostmi ...
  • Mikrofonní předzesilovač s efekty 

   Author: Bosák Filip; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mikroprocesorové řízení svářecího agregátu 

   Author: Valek Jiří; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Svítok Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Model manažmentu nabíjecího a vybíjecího procesu akumulátoru pro elektromobil 

   Author: Kryštof Keil; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu přípravku, který je schopen monitorovat parametry akumulátoru elektromobilu během používání s důrazem na tepelné poměry během rychlého nabíjení. Nejprve jsou porovnány jednotlivé ...
  • Model piezoelektrického generátoru 

   Author: Lánský Michal; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá získáváním elektrické energie pomocí piezomateriálů. V první částí je popsána teorie piezoelektrického jevu a současný stav tohoto odvětví. Druhá část řeší praktický návrh piezo-generátoru z dostupných ...
  • Model řízení přenosu energie ze solárního panelu do soustavy spotřebičů solárního letadla 

   Author: Čurda Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cíl práce je navrhnout funkční přípravek, zařizující přenos energie z předložených solárních panelů, s hledáním bodu maximálního výkonu, realizovaný pomocí měniče typu SEPIC. Funkce měniče má být řízena z mikrokontroléru, ...
  • Model technologického procesu řízený pomocí PLC 

   Author: Kopecký Ivo; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: David Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou automatizovaného technologického procesu pro míchání barev. Systém je ovládán HMI panelem TURCK VT250 s PLC funkcemi a sběrnicí TURCK BL67. Řídicí program je vytvořen ve vývojovém ...
  • Model vzducholodi na elektrický solární pohon 

   Author: Němeček Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a konstrukci modelu malé řiditelné vzducholodě se solárním dobíjením akumulátoru a vodíkovým plněním balónu. Pro výrobu vodíku byl vytvořen elektrolyzér vody s řídicí jednotkou. ...
  • Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů 

   Author: Bíba Ladislav; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně postavena nad snímaný ...
  • Modelové výpočty pro klinickou léčbu hypertermií 

   Author: Turický David; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vojáčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je vytvoření reálného 3D modelu části lidského těla s maligním nádorem složeného z CT snímků, či MRI snímků, a jeho následná simulace v simulátoru elektromagnetického pole. Tento model se skládá z několika ...
  • Modifikace 3D tiskárny RepRap 

   Author: Průša Michal; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   Obsah této bakalářské práce je důkladný rozbor jednoho z odvětví modifikací opensource 3D tiskáren RepRap, konkrétně přestavby tiskárny Prusa i2 na optický řezací stroj pro členění různých materiálů a usnadnění domácí ...
  • Modul čištění domácí pasterizační jednotky 

   Author: Urban Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cíl bakalářské práce je na základě zkušeností a závěrů uvedených v práci "Domácí pasterizační jednotka NG"[2] vybrat vhodný způsob pro čištění celého zařízení, udělat teoretický návrh mechanické, elektronické i programové ...
  • Monitorování pohybu akcelerometrem 

   Author: Richter Jakub; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nabíjecí stanice 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)