Now showing items 139-158 of 222

  • Palubní deska a řídicí jednotka elektrické formule ČVUT FSE.07 

   Author: Hainc Petr; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cíl této práce je navrhnout a vyrobit řídicí jednotku ECU-Front a palubní desku pro vozidlo kategorie Formula Student Electric. K její realizaci bylo nezbytné vytvořit schémata zapojení a navrhnout desky plošných spojů ...
  • Piezoelektrický mikroaktuátor 

   Author: Mitev Dimitar; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pohonná jednotka BLDC motoru 

   Author: Wünsche David; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání a popis moderních procesorů 

   Author: Smrkovský Petr; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Georgiev Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání účinností Peltierových článků v jednotlivých režimech činnosti 

   Author: Adolf Matěj; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Žalud Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předložená práce se zabývá termoelektrickými články, vysvětluje základní principy jejich funkce a popisuje nezbytnou teorii popisující jevy s nimi spojené. V druhé části dále popisuje reálné články, popisuje rozdíly mezi ...
  • Porovnání vlastností Al chladičů a chladičů s tepelnými trubicemi 

   Author: Štěpánek Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Radvan Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Použití signálů DVB-T pro určování polohy 

   Author: Karásek Rostislav; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním signálu DVB-T za účelem využití jako navigační systém na principu TDoA metody. Systém bude využit v multi konstelačním navigačním systému vyvíjeném v rámci grantu No. TE01020186.
  • Program pro demonstraci vlastností optických prvků na základu geometrické optiky 

   Author: Veselý Luboš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Janout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Hlavním cílem práce je vytvoření prostředí pro návrh a vyšetřování vlastností optických soustav. V předložené práci je popsáno vytváření jednotlivých optický prvků, jejich umísťování do soustavy a následně vyhodnocování ...
  • Program pro demonstraci vlastností optických prvků na základu geometrické optiky 

   Author: Veselý Luboš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Janout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Hlavním cílem práce je vytvoření prostředí pro návrh a vyšetřování vlastností optických soustav. V předložené práci je popsáno vytváření jednotlivých optický prvků, jejich umísťování do soustavy a následně vyhodnocování ...
  • Programovatelný logický kontrolér (PLC) a jeho zapojení do automatizovaného procesu 

   Author: Pavel Gregor; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce seznamuje s programovatelnými logickými kontroléry, jejich využití a výhody. Stručným výčtem instrukcí a vyřešením několika jednoduchých úloh jsou vysvětleny základy programování převážně v jazyku žebříkových ...
  • Přenosná teplotní komora pro automobil 

   Author: Morcinek Tomáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací teplotní komory. Chlazení je řešeno pomocí dvojíce Peltierových článků. Pro zobrazení teploty je komora o velikosti cca 2 dm3 doplněna teploměrem. Systém lze napájet z ...
  • Přesné měření posuvu pomocí interferometru 

   Author: Mach Jiří; Supervisor: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Příprava organických a tištěných elektronických součástek 

   Author: Povolný Vojtěch; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii využít, dále pak je ...
  • Přípravek pro demonstraci funkce resonančního zdroje se sériovou sítí 

   Author: Pavlíček Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přípravek pro demonstraci funkce resonančního zdroje se sítí LCC 

   Author: Bém Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přípravek pro demonstraci funkce rezonančního zdroje se sítí LLC 

   Author: Prokop Filip; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Krejčiřík Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přípravek pro demonstraci funkce zdroje typu SEPIC 

   Author: Jelínek Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Krejčiřík Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přípravek pro demonstrování rekuperace energie 

   Author: Chroust Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přípravek pro měření parametrů solárního článku 

   Author: Škvor Ondřej; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Formánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přípravek pro porovnání vlastností zdrojů typu SEPIC a ZETA 

   Author: Petr Krýda; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá napájecími zdroji typu SEPIC a ZETA. V práci jsou navrženy a realizovány dva přípravky, které umožňují demonstrovat a porovnávat vlastnosti obou typů zdrojů. Dále je provedeno ověřovací měření ...