Now showing items 7-26 of 503

   Subject
   Absorpce, Odraz , Přímé pulzy, Odražené pulzy, Detekce pulzů [1]
   Actigraphy,Machine learning,Sleep monitoring,Sleep stages,Sleep-wake [1]
   active learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteriactive learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteria [1]
   Adaptivní přejíždění terénu, mobilní robotika, pásové vozidlo, flippery, robotická paže, dotykový průzkum, digitální výšková mapa, Robot Operating System [1]
   agglomerative, hybrid, active, hierarchical, clustering, k-means++, PCA, EEG [1]
   aglomeratívny, hybridný, actívny, hierarchický, zhlukovanie, k-means++, PCA, EEG [1]
   agregace 3D dat,detekce změn,3D mapa,LiDAR,autonomní automobil [1]
   Akcelerometry, stárnutí, denní aktivita, pád, chůze, monitorování [1]
   Aktigrafie,Strojové učení,Sledování spánku,Spánková stádia,Spánek-bdění [1]
   aktivní učení; strategie nejistoty; EEG; spánkové EEG; vyhodnocovací kritéria [1]
   analýza variability srdeční frekvence [1]
   Android,Braille,keyboard,assistive technology [1]
   Android,Braille,klávesnice,asisitivní technologie [1]
   annotated epileptic seizures, ictal signs, association rules, sequence patterns, SPADE, cSPADE [1]
   anotované epileptické záchvaty, iktální příznaky, asociační pravidla, sekvenční vzory, SPADE, cSPADE [1]
   architecture search [1]
   ARDS [1]
   artificial neural network [1]
   asistivní technologie, informační systém, kompenzační pomůcky, Ruby on Rails, PostgreSQL, MKF [1]
   Automatic Optical Inspection,AOI,Image processing,Printed circuit board,PCB,defect [1]