Now showing items 1-1 of 1

    • Moderní metody analýzy akustické propustnosti vrstev 

      Author: Nguyen Huu Chanh; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Vacek Vítězslav
      Tato diplomová práce se zabývá analýzou metod používaných pro měření akustické absorpce a propustnosti vrstev, a dále se zabývá návrhem a implementací těchto metod v programu MATLAB pro odhad přenosu na základě akustické ...