Now showing items 1-20 of 121

  • Regulace elektrického pohonu mikrokontrolérem 

   Author: Marek Vláčil; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Rosová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Cílem této práce je realizovat funkční elektrický pohon se stejnosměrným motorem s použitím mikrokontroléru od společnosti Texas Instruments TMS320F28335. V úvodu je proveden popis moderního mikrokontroléru TMS320F28335, ...
  • Modely synchronních reluktančních motorů 

   Author: Michal Jerie; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce se věnuje přehlednému rozdělení synchronních reluktančních motorů a prezentování vhodných matematických modelů k jejich simulaci. První dvě kapitoly se zabývají rešerší týkající se principu fungování reluktančních ...
  • Skalární řízení asynchronního motoru 

   Author: David Samec; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Kanaloš Norbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato bakalářská práce obsahuje stručný popis asynchronního motoru a jeho matematického modelu. Na základě toho je popsáno frekvenční řízení a jsou uvedeny některé konkrétní metody řízení asynchronního motoru napájeného z ...
  • Řízení rychlosti synchronního motoru s permanentními magnety 

   Author: Ondřej Šimšík; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Janouch Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce se věnuje vybraným pokročilejším metodám řízení synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM). V první části se práce zabývá principem a konstrukcí PMSM. Dále se zaměřuje na rešerši metod řízení a možných ...
  • Spouštění synchronních motorů s permanentními magnety 

   Author: Martin Sikora; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Pražan Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce obsahuje přehled konstrukcí synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM) se zaměřením na způsoby uložení permanentních magnetů. Dále je obsažen přehled běžně využívaných metod rozběhů PMSM. Nakonec jsou ...
  • Řízení šesti servo-pohonů modelu průmyslového robota 

   Author: Petr Hartig; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Bakalářská práce na téma řízení průmyslového robota je velice zajímavé a rozsáhlé. Je to z toho důvodu, že v práci za pomoci průmyslových robotů je velký potenciál a budoucnost. Tato bakalářská práce je zaměřena především ...
  • Zprovoznění pracoviště se SynRM motorem a S120 

   Author: John Francis Horabin; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce se zabývá sestavením funkčního pracoviště s frekvenčním měničem řady S120, synchronním reluktančním motorem, PLC a HMI panelem k realizaci otáčkového a momentového řízení motoru včetně ovládání a vizualizace. ...
  • Řízení modelu navíječky pomocí PLC 

   Author: Tomáš Věříš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce pojednává o využití programovatelných logických automatů neboli zkráceně PLC v systémech s elektrickými pohony. Předmětem práce je seznámení se s programováním PLC a řízením měničů. Práce řeší zprovoznění úlohy ...
  • Návrh solárního nabíječe s GaN tranzistory 

   Author: Aleš Maršík; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Hruška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem solárního nabíječe pro použití v obytném voze. Cílem této práce je navrhnout měnič s vysokou účinností o výkonu přibližně 1,5 kW. Práce je zaměřena na volbu vhodné topologie nabíječe pomocí ...
  • Střihačka kabelů řízená systémem ARDUINO 

   Author: Lukáš Hlavatý; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací automatizované střihačky kabelů, která je řízena mikrokontrolerem Arduino. Střihačka kabelů je vybavena krokovými motory, které zajišťují plynulý a přesný pohyb vodiče při stříhání. ...
  • Modulační strategie pro asynchronní motor s vektorovým řízením 

   Author: Nadezhda Diumina; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Košťál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na modulační strategie pro asynchronní motor s vektorovým řízením. Simulace pomocí programu MATLAB Simulink byly využity k prozkoumání třech modulačních strategií – SPWM, SVPWM a DPWM. ...
  • Převod vizualizace z WinCC Comfort do WinCC Unified 

   Author: Ondřej Sešín; Supervisor: Jonáš Karel; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tento dokument pojednává o vizualizacích pro HMI panely od firmy Siemens. Rozebírá tvorbu vizualizace v prostředí WinCC Comfort a WinCC Unified a zároveň rozebírá rozdíly mezi nimi.
  • Řízení frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 pomocí PLC Unitronics 

   Author: Josef Luxa; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pivoňka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce se zabývá frekvenčním řízením třífázového asynchronního motoru s regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a programovatelného logického automatu. Práce začíná úvodem do problematiky a popisem použitých zařízení, ...
  • Model chytré domácnosti 

   Author: Josef Šimek; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Práce se věnuje návrhu systému, pro sledování a ovládání základních para- metrů a prvků standardního komfortu domácnosti. Teoretická část se věnuje technologiím a jejich principům, které by bylo možné aplikovat. Rozbor ře- ...
  • Řízení pohonu výtahu pomocí PLC 

   Author: Josef Veselý; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
   Hlavním účelem této bakalářská práce je seznámit se s programovatelným logickým automatem firmy Siemens a prostředím TIA portal. Výsledným produktem této bakalářské práce je program umožňující logické řízení modelu výtahu ...
  • Modelování synchronního reluktančního motoru 

   Author: Christopher Gao; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Fajtl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-31)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit se s různými typy konstrukčních provedení rotorů synchronních reluktančních motorů (RSM), zhotovení modelů strojů a provedení vhodných simulací. V rámci této práce jsou ve vývojářském ...
  • Způsoby řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

   Author: Richard Josef Kittrell; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Hriňa Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce obsahuje stručný přehled elektrických motorů a metod řízení motorů používaných k začátku roku 2022. Zároveň je obsažena současná klasifikace motorů s permanentními magnety, se zaměřením na synchronní motor s ...
  • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

   Author: Hedvika Chlumská; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tento dokument pojednává o řízení asynchronního motoru pomocí PLC skrze frekvenční měnič. Cílem této práce je vytvořit funkční program a příjemné uživatelské rozhraní pro PLC Unitronics Vision V350, který ovládá frekvenční ...
  • Návrh pohonu elektromobilu s reluktančním motorem 

   Author: Kryštof Vilímek; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Karlovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Primárním cílem tohoto dokumentu je prozkoumat vhodnost synchronních reluktančních motorů pro trakční použití v elektromobilech. Průzkum vhodnosti proběhne prostřednictvím návrhu nejdůležitějších komponent pohonu elektromobilu. ...
  • Běžící text pomocí kitu NUCLEO STM32F303RE 

   Author: Adam Štěpják; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Úkolem této bakalářské práce je vytvořit program, který pomocí jednoho sloupce šestnácti LED diod vytvoří čitelný text. Pás LED diod je připevněn na rotoru, který je poháněn pomocí malého stejnosměrného motoru. Program ...