Now showing items 1-20 of 95

  • Nastavení pohonu dynamometru pro různé regulační smyčky 

   Author: Tomáš Řehořek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se nejprve zabývá obecným popsáním stejnosměrného cize buzeného motoru a řízenými zdroji stejnosměrného napětí. Seznámíme se se zapojením měniče Sinamics DCM od firmy Siemens a se softwarem STARTER. ...
  • Realizace modelu kontroléru pro automatický záložní motorgenerátor 

   Author: Martin Maschita; Supervisor: Vydra Tomáš; Opponent: Kočárník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o použití a provedení motorgenerátorů jako záložních zdrojů elektrické energie. Druhá část práce popisuje koncept řízení záložního motorgenerátoru pomocí virtuálního kontroléru, jehož praktická ...
  • Studium elektropermanentního magnetu 

   Author: Mártonová Veronika; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o problematice elektropermanentního magnetu (EPM). Obsahuje teoretickou, výpočetní i experimentální část. Kapitoly teoretické části vysvětlují princip EPM, popisují jeho výhody a nevýhody, a ...
  • Návrh a realizace řídicího systému CIP sanitační stanice na platformě PLC SIEMENS 

   Author: Kollmann Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Fořt Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením programu pro CIP sanitační stanici. Řízení stanice zajišťuje PLC od firmy SIEMENS SIMATIC S7-1500. Program je napsán v jazyce STL s využitím firemních knihoven firmy SIDAT. Dále ...
  • Návrh systému pro správu baterií (BMS) pro elektrickou formuli 

   Author: Mánek Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pech František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je ukázat návrh akumulátorového boxu pro sedmou generaci studentské elektrické formule a poté pro tento akumulátorový box navrhnout kompletní battery management systém, který bude měřit napětí všech článků ...
  • Model elektrického pohonu a dynamiky vozidla pro HIL testovací systém 

   Author: Štěrba Vojtěch; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Banzhaf Rafael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá problematikou modelování dynamiky vozidel, bateriového systému a testování řídících jednotek v rámce Hardware-in-the-Loop zapojení. V práci je popsáno stanoviště pro testování řídící jednotky výkonového ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh synchronního motoru 10 kW s permanentními magnety 

   Author: Topor Kryštof; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Hrabovcová Valéria
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout synchronní stroj s permanentními magnety na rotoru s výkonem 10 kW, pracujícím v rozsahu otáček do 20 000 ot/min. Pro tento návrh má být použit software Ansys Electronics Desktop ...
  • Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů 

   Author: Janík Filip; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ovládaniu prostredníctvom ...
  • Realizace dekodéru kvadraturního signálu v hradlovém poli 

   Author: Janouch Marek; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Práce pojednává o různých typech čidel rychlosti a polohy rotoru točivého stroje. Jsou zde vysvětleny jejich principy funkce a využití. Dále je v práci popsána realizace rozhraní mezi inkrementálním čidlem a navrženou ...
  • Řízení BLDC motoru platformou STM -NUCLEO-IHM001 

   Author: Kuzma Kryštof; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou BLDC motorů a jejich řízení. Úvodem budou rozebrány jednotlivé vlastnosti BLDC motorů a jejich konstrukční prvky. Zmíněn zde bude matematický model motoru a jeho charakteristika. ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro optimalizaci geometrie rotoru synchronního motoru 10 kW s permanentními magnety 

   Author: Dimitrov Jan; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Rafajdus Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vývojovým prostředím ANSYS Electronics a v tomto programu navrhnout synchronní motor s permanentními magnety o výkonu 10 kW. Pomocí simulací porovnat různé geometrie rotoru a ...
  • Návrh moderní síťové nabíječky elektromobilu s vysokou hustotou výkonu 

   Author: Nürnberger Vladislav Walter; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Jirsa Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem práce je návrh moderní síťové nabíječky elektromobilu. Práce se zabývá volbou topologie nabíječky, návrhem obvodového schématu a návrhem desky plošných spojů. Uvažovaný výkon nabíječky je 3 kW z jednofázové sítě 230 ...
  • Základy lineárních motorů 

   Author: Hriňa Róbert; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Nemčok Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá delením lineárnych motorov podľa rôznych kritérií, princípom ich fungovania a problémami spojenými s týmto druhom motorov. V práci je obsiahnutý stručný popis jednotlivých typov lineárnych ...
  • Chytrá lavička 

   Author: Hájek Kryštof; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce chytrá lavička se zabývá jednotlivými kroky vývoje a výroby k vytvoření závěrečného úspěšného produktu chytré lavičky. Projekt chytrá lavička se vytvořil na základě programu Smart Prague. Práce se tak ...
  • Návrh regulovaného zdroje 1-30V / 2A 

   Author: Dolenský Tomáš; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pivoňka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá stručným popisem jednotlivých nejčastěji používaných zapojení jednotlivých částí napájecích zdrojů, jejich porovnáním a dále návrhem konkrétního univerzálního regulovaného zdroje. V jednotlivých ...
  • Malá větrná elektrárna feasibility study 

   Author: Šterberová Lenka; Supervisor: Karhan Marek; Opponent: Košťál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je co nejkomplexněji analyzovat malou větrnou elektrárnu. Nejprve se práce zaměřuje na popis výroby elektrické energie a současné možnosti jejího využití. Dalším bodem je detailní popis malé ...
  • Řízení plošiny s 3 stupni volnosti 

   Author: Melichárek Adam; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom pohyblivej plošiny s tromi stupňami voľnosti, ktorá bude schopná samostatne nastavovať svoju polohu pomocou akcelerometra a balansovať guľôčku pomocou dotykového displeja umiesteného ...
  • Perspektivy elektrického pohonu automobilů 

   Author: Moravec Oto; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce popisuje současnou situaci v automobilovém sektoru se zaměřením na elektrický pohon. Nejdříve diskutuje stav automobilového průmyslu a motivaci pro zavádění elektrických pohonů. Poté jsou probrány možné architektury ...
  • Induction Motor Protection Systems 

   Author: Ibatullayev Aibek; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany asynchronních strojů. Obsahuje základní informace o asynchronních strojích, metodách ochrany a diagnostiky jejich poruch. V závěru práce jsou uvedeny praktické experimentální ...
  • Prvky silové části energetického internetu 

   Author: Smolík Petr; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce popisuje problematikou energetického internetu s důrazem kladeným na jeho hlavní součást, jíž je energetický router. Dále se zabývá požadavky kladenými na energetický router a technologiemi s ním ...