Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 84

  • Návrh moderní síťové nabíječky elektromobilu s vysokou hustotou výkonu 

   Autor: Nürnberger Vladislav Walter; Vedoucí práce: Skarolek Pavel; Oponent práce: Jirsa Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem práce je návrh moderní síťové nabíječky elektromobilu. Práce se zabývá volbou topologie nabíječky, návrhem obvodového schématu a návrhem desky plošných spojů. Uvažovaný výkon nabíječky je 3 kW z jednofázové sítě 230 ...
  • Základy lineárních motorů 

   Autor: Hriňa Róbert; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Nemčok Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá delením lineárnych motorov podľa rôznych kritérií, princípom ich fungovania a problémami spojenými s týmto druhom motorov. V práci je obsiahnutý stručný popis jednotlivých typov lineárnych ...
  • Chytrá lavička 

   Autor: Hájek Kryštof; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce chytrá lavička se zabývá jednotlivými kroky vývoje a výroby k vytvoření závěrečného úspěšného produktu chytré lavičky. Projekt chytrá lavička se vytvořil na základě programu Smart Prague. Práce se tak ...
  • Návrh regulovaného zdroje 1-30V / 2A 

   Autor: Dolenský Tomáš; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Pivoňka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá stručným popisem jednotlivých nejčastěji používaných zapojení jednotlivých částí napájecích zdrojů, jejich porovnáním a dále návrhem konkrétního univerzálního regulovaného zdroje. V jednotlivých ...
  • Malá větrná elektrárna feasibility study 

   Autor: Šterberová Lenka; Vedoucí práce: Karhan Marek; Oponent práce: Košťál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je co nejkomplexněji analyzovat malou větrnou elektrárnu. Nejprve se práce zaměřuje na popis výroby elektrické energie a současné možnosti jejího využití. Dalším bodem je detailní popis malé ...
  • Řízení plošiny s 3 stupni volnosti 

   Autor: Melichárek Adam; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Karlovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom pohyblivej plošiny s tromi stupňami voľnosti, ktorá bude schopná samostatne nastavovať svoju polohu pomocou akcelerometra a balansovať guľôčku pomocou dotykového displeja umiesteného ...
  • Perspektivy elektrického pohonu automobilů 

   Autor: Moravec Oto; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce popisuje současnou situaci v automobilovém sektoru se zaměřením na elektrický pohon. Nejdříve diskutuje stav automobilového průmyslu a motivaci pro zavádění elektrických pohonů. Poté jsou probrány možné architektury ...
  • Induction Motor Protection Systems 

   Autor: Ibatullayev Aibek; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany asynchronních strojů. Obsahuje základní informace o asynchronních strojích, metodách ochrany a diagnostiky jejich poruch. V závěru práce jsou uvedeny praktické experimentální ...
  • Prvky silové části energetického internetu 

   Autor: Smolík Petr; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce popisuje problematikou energetického internetu s důrazem kladeným na jeho hlavní součást, jíž je energetický router. Dále se zabývá požadavky kladenými na energetický router a technologiemi s ním ...
  • Kompenzace mrtvých dob v napěťovém střídači 

   Autor: Skořepa Martin; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Pražan Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předkládaná práce pojednává o problematice mrtvých dob, jejich vlivu na výstupní napětí v napěťovém střídači a jejich kompenzaci. Na toto téma byla provedena rešerše. Z nalezených metod kompenzace byly dále vybrány čtyři, ...
  • Řízení frekvenčního měniče ATV320 po komunikační sběrnici CANopen z PLC 

   Autor: Markvart Jan; Vedoucí práce: Havlíček Radek; Oponent práce: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením frekvenčního měniče ATV320 od firmy Schneider Electric po komunikační sběrnici CANopen z PLC. Cílem této práce je popsat konkrétní typ frekvenčního měniče ATV320U07M2C, jakým způsobem ...
  • Řízení krokového motoru pomocí platformy TI 

   Autor: Madara Daniel; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Brejcha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská se zabývá krokovými motory, jejich druhy, principem fungování a především řízením těchto motorů. Způsoby řízení jsou podrobně popsány z několika hledisek včetně grafického znázornění buzení fází během ...
  • Řízení stejnosměrného pohonu pomocí platformy TI 

   Autor: Hošek Tomáš; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na konkrétní použití experimentální vývojové destičky C2000 LaunchPad. Vývojový kit je použit pro řízení stejnosměrného motorku a světelných diod, které budou umístěny na rotující části ...
  • Tester baterií 

   Autor: Veselý Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V úvodu si představíme počátky elektrických článků. Po uvedení do historie vysvětlíme a popíšeme princip, na kterém funguje elektrický článek jako elektrochemický zdroj a jaké jsou jeho vlastnosti. V další kapitole začneme ...
  • Automatizace měření malých asynchronních motorů 

   Autor: Stejskal Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce navazuje na bakalářskou práci Stanislava Dupala - Automatizace měření asynchronního motoru (2016). Jejím cílem je provést rozbor zkoušek prováděných na asynchronním motoru, následně zdokonalit automatizaci sběru ...
  • Řízení BLDC motoru pomocí F28377M 

   Autor: Zelienka Kristián; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Témou tejto bakalárskej práce je štúdium BLDC motora a rozličných spôsobov jeho riadenia. Ďalej sa tu budeme zaoberať mikrokontrolérmi spoločnosti Texas Instruments a ich možnosťami využitia pri návrhu pohonu s BLDC motorom. ...
  • Frekvenční měnič malého výkonu pro asynchronní motory 

   Autor: Sixta Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů malého výkonu. Popsané řešení umožňuje řídit otáčky i moment asynchronních motorů, reverzaci směru otáčení s ...
  • Využití, vlastnosti a regulace kogeneračních jednotek 

   Autor: Kowala Jan; Vedoucí práce: Šťastný Jiří; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá kogenerační výrobou, přehledem základních druhů kogeneračních jednotek, jejich výhodami a nevýhodami oproti oddělené výrobě a použitím v praxi. Druhá část je zaměřená na vysvětlení pojmu ...
  • Řízení otáček BLDC motorů pomocí kitu Arduino 

   Autor: Lipčák Ondřej; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce:
   Tato práce nabízí úvod do problematiky BLDC motorů. V první části jsou popsány jejich základní konstrukční směry. Je zde rovněž stručný rozbor jejich elektrických a mechanických vlastností. Další část se týká zejména ...
  • Perspektivy elektrického pohonu automobilů 

   Autor: Moravec Oto; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Žáček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Práce se snaží zachytit současnou situaci automobilového průmyslu a trhu se zaměřením na vozy s elektrickým pohonem. Diskutuje současný stav technologie a snaží se nastínit směr budoucího vývoje. Součástí práce je i rozvaha ...