Now showing items 1-20 of 105

  • Způsoby řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

   Author: Richard Josef Kittrell; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Hriňa Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce obsahuje stručný přehled elektrických motorů a metod řízení motorů používaných k začátku roku 2022. Zároveň je obsažena současná klasifikace motorů s permanentními magnety, se zaměřením na synchronní motor s ...
  • Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 

   Author: Hedvika Chlumská; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tento dokument pojednává o řízení asynchronního motoru pomocí PLC skrze frekvenční měnič. Cílem této práce je vytvořit funkční program a příjemné uživatelské rozhraní pro PLC Unitronics Vision V350, který ovládá frekvenční ...
  • Návrh pohonu elektromobilu s reluktančním motorem 

   Author: Kryštof Vilímek; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Karlovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Primárním cílem tohoto dokumentu je prozkoumat vhodnost synchronních reluktančních motorů pro trakční použití v elektromobilech. Průzkum vhodnosti proběhne prostřednictvím návrhu nejdůležitějších komponent pohonu elektromobilu. ...
  • Běžící text pomocí kitu NUCLEO STM32F303RE 

   Author: Adam Štěpják; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Úkolem této bakalářské práce je vytvořit program, který pomocí jednoho sloupce šestnácti LED diod vytvoří čitelný text. Pás LED diod je připevněn na rotoru, který je poháněn pomocí malého stejnosměrného motoru. Program ...
  • Regulace pohonu se stejnosměrným motorem 

   Author: Daniel Justiz; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se věnuje praktickému sestavení a regulaci elektrického pohonu se stejnosměrným motorem. Pro řízení pohonu je použita vývojová deska s hradlovým polem a integrovaným mikroprocesorem. V práci jsou popsány jednotlivé ...
  • Synchronní reluktanční motor 

   Author: Jakub Rypan; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Fajtl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem reluktančních synchronních motorů (RSM). Cílem je přehledně shrnout dostupné informace ohledně těchto motorů. V rámci této práce je vysvětlen základní princip činnosti RSM, jsou ...
  • Model výtahu řízený PLC SIMATIC 

   Author: Jiří Marek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se věnuje oblasti automatizace a PLC programování. Předmětem práce je návrh řízení modelu čtyřpatrového výtahu řízeného pomocí PLC zařízení Siemens SIMATIC S7-1200 společně s návrhem obsluhy modelu výtahu pomocí ...
  • Rozhraní pro měření a zpracování informace z otáčkového a momentového čidla 

   Author: Petr Janoušek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce se zabývá vývojem jednotky pro zpracování signálů z kvadraturního senzoru a senzoru síly pro měření momentu a otáček motoru. Jednotka nabízí možnost tyto hodnoty zobrazit na sedmisegmentovém displeji nebo v analogové ...
  • Oživení pracoviště s měničem DCM a PLC SIMATIC 

   Author: Petr Zakopal; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Cílem této práce je realizovat pracoviště s měničem DCM ovládaným pomocí PLC a představit relevantní teorii k řešené problematice stejnosměrných cize buzených motorů, jejich řízení a základním schématům pro řízení těchto ...
  • Ovládání simulátoru výtahu pomocí PLC 

   Author: Jiřina Švambergová; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Syrůček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce obsahuje seznámení se s problematikou programování PLC od společnosti Siemens ve vývojovém prostředí SIMATIC TIA Portál (STEP 7, WinCC, Startdrive). Návrh jednoduchého logického řízení čtyřpodlažního výtahu a ...
  • Nastavení pohonu dynamometru pro různé regulační smyčky 

   Author: Tomáš Řehořek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se nejprve zabývá obecným popsáním stejnosměrného cize buzeného motoru a řízenými zdroji stejnosměrného napětí. Seznámíme se se zapojením měniče Sinamics DCM od firmy Siemens a se softwarem STARTER. ...
  • Realizace modelu kontroléru pro automatický záložní motorgenerátor 

   Author: Martin Maschita; Supervisor: Vydra Tomáš; Opponent: Kočárník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o použití a provedení motorgenerátorů jako záložních zdrojů elektrické energie. Druhá část práce popisuje koncept řízení záložního motorgenerátoru pomocí virtuálního kontroléru, jehož praktická ...
  • Studium elektropermanentního magnetu 

   Author: Mártonová Veronika; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o problematice elektropermanentního magnetu (EPM). Obsahuje teoretickou, výpočetní i experimentální část. Kapitoly teoretické části vysvětlují princip EPM, popisují jeho výhody a nevýhody, a ...
  • Model elektrického pohonu a dynamiky vozidla pro HIL testovací systém 

   Author: Štěrba Vojtěch; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Banzhaf Rafael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá problematikou modelování dynamiky vozidel, bateriového systému a testování řídících jednotek v rámce Hardware-in-the-Loop zapojení. V práci je popsáno stanoviště pro testování řídící jednotky výkonového ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro optimalizaci geometrie rotoru synchronního motoru 10 kW s permanentními magnety 

   Author: Dimitrov Jan; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Rafajdus Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vývojovým prostředím ANSYS Electronics a v tomto programu navrhnout synchronní motor s permanentními magnety o výkonu 10 kW. Pomocí simulací porovnat různé geometrie rotoru a ...
  • Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů 

   Author: Janík Filip; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ovládaniu prostredníctvom ...
  • Návrh a realizace řídicího systému CIP sanitační stanice na platformě PLC SIEMENS 

   Author: Kollmann Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Fořt Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením programu pro CIP sanitační stanici. Řízení stanice zajišťuje PLC od firmy SIEMENS SIMATIC S7-1500. Program je napsán v jazyce STL s využitím firemních knihoven firmy SIDAT. Dále ...
  • Realizace dekodéru kvadraturního signálu v hradlovém poli 

   Author: Janouch Marek; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Práce pojednává o různých typech čidel rychlosti a polohy rotoru točivého stroje. Jsou zde vysvětleny jejich principy funkce a využití. Dále je v práci popsána realizace rozhraní mezi inkrementálním čidlem a navrženou ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh synchronního motoru 10 kW s permanentními magnety 

   Author: Topor Kryštof; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Hrabovcová Valéria
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout synchronní stroj s permanentními magnety na rotoru s výkonem 10 kW, pracujícím v rozsahu otáček do 20 000 ot/min. Pro tento návrh má být použit software Ansys Electronics Desktop ...
  • Řízení BLDC motoru platformou STM -NUCLEO-IHM001 

   Author: Kuzma Kryštof; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou BLDC motorů a jejich řízení. Úvodem budou rozebrány jednotlivé vlastnosti BLDC motorů a jejich konstrukční prvky. Zmíněn zde bude matematický model motoru a jeho charakteristika. ...