• Akumulátorová baterie pro elektrickou formuli 

   Autor: Podhrázský Adam; Vedoucí práce: Hlinovský Vít
  • Analýza a porovnání rozložení magnetického pole v třífázovém a vícefázovém asynchronním stroji 

   Autor: Holý Tadeáš; Vedoucí práce: Chomát Miroslav; Oponent práce: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou 2D rozložení magnetického pole třífázového a pětifázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko o jmenovitém výkonu 1,5 kW. Problematika je řešena pomocí metody konečných prvků s ...
  • Asynchronní motor napájený z 50 Hz a 60 Hz zdroje 

   Autor: Hradečný Lukáš; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Voženílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatizace měření asynchronního motoru 

   Autor: Dupal Stanislav; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této bakalářské práce je provést rozbor zkoušek prováděných na asynchronním motoru. Tyto zkoušky poté za pomocí výkonového analyzátoru Norma D4000 a programu vytvořeným v prostředí LabWindows vyzkoušet na motoru ...
  • Automatizace měření malých asynchronních motorů 

   Autor: Stejskal Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce navazuje na bakalářskou práci Stanislava Dupala - Automatizace měření asynchronního motoru (2016). Jejím cílem je provést rozbor zkoušek prováděných na asynchronním motoru, následně zdokonalit automatizaci sběru ...
  • Automatizovaná linka řízená pomocí PLC 

   Autor: Košík Michal; Vedoucí práce: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezkartáčový stejnosměrný trakční motor 13 kW s permanentními magnety 

   Autor: Plešinger Jaroslav; Vedoucí práce: Buhr Karel
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout bezkartáčový stejnosměrný trakční motor 13 kW s permanentními magnety jako alternativu k asynchronnímu motoru stejného výkonu, provést simulaci funkce stroje, analyzovat vypočtená ...
  • Dálkové ovládání elektrického pohonu 

   Autor: Dušek Josef; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Kobrle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Dimenzování pohonu lehkého elektromobilu s důrazem na autonomii jízdy 

   Autor: Pecen Ondřej; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Kočárník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Elektrické autobusy v městské hromadné dopravě 

   Autor: Sychra Šimon; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Pivoňka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Elektromagnetické zapalování -historie, systém, měření, vinutí 

   Autor: Urbánek Libor; Vedoucí práce: Mňuk Pavel; Oponent práce: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektromagnetický ergonometr 

   Autor: Zabloudil Rostislav; Vedoucí práce: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektropohon pro malé domácí spotřebiče 

   Autor: Šanda Dobroslav; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Fajtl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální ověření vlastností vozidla s nábojovými motory na nápravě 

   Autor: Barcal Pavel; Vedoucí práce: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Experimentální ověření výpočtu oteplení suchého transformátoru 

   Autor: Pavluk Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel
   Cílem této práce je seznámení se s metodikami výpočtu oteplení, realizace oteplovací zkoušky suchého laboratorního transformátoru 3kVA a analýza naměřených dat. Vlastní oteplovací zkouška byla realizována v náhradním ...
  • Frekvenční měnič malého výkonu pro asynchronní motory 

   Autor: Sixta Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů malého výkonu. Popsané řešení umožňuje řídit otáčky i moment asynchronních motorů, reverzaci směru otáčení s ...
  • Identifikace parametrů asynchronního motoru pro náhradní schéma 

   Autor: Klinger Jakub; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Voženílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Induction Motor Protection Systems 

   Autor: Ibatullayev Aibek; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany asynchronních strojů. Obsahuje základní informace o asynchronních strojích, metodách ochrany a diagnostiky jejich poruch. V závěru práce jsou uvedeny praktické experimentální ...
  • Indukční lineární motor s děleným magnetickým obvodem 

   Autor: Lev Tomáš; Vedoucí práce: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Kmenová pásová pila 

   Autor: Horký Pavel; Vedoucí práce: Havlíček Radek; Oponent práce: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)