Now showing items 1-20 of 100

  • Akumulátorová baterie pro elektrickou formuli 

   Author: Podhrázský Adam; Supervisor: Hlinovský Vít
  • Analýza a porovnání rozložení magnetického pole v třífázovém a vícefázovém asynchronním stroji 

   Author: Holý Tadeáš; Supervisor: Chomát Miroslav; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou 2D rozložení magnetického pole třífázového a pětifázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko o jmenovitém výkonu 1,5 kW. Problematika je řešena pomocí metody konečných prvků s ...
  • Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů 

   Author: Janík Filip; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ovládaniu prostredníctvom ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh synchronního motoru 10 kW s permanentními magnety 

   Author: Topor Kryštof; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Hrabovcová Valéria
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout synchronní stroj s permanentními magnety na rotoru s výkonem 10 kW, pracujícím v rozsahu otáček do 20 000 ot/min. Pro tento návrh má být použit software Ansys Electronics Desktop ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro optimalizaci geometrie rotoru synchronního motoru 10 kW s permanentními magnety 

   Author: Dimitrov Jan; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Rafajdus Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vývojovým prostředím ANSYS Electronics a v tomto programu navrhnout synchronní motor s permanentními magnety o výkonu 10 kW. Pomocí simulací porovnat různé geometrie rotoru a ...
  • Asynchronní motor napájený z 50 Hz a 60 Hz zdroje 

   Author: Hradečný Lukáš; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Voženílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatizace měření asynchronního motoru 

   Author: Dupal Stanislav; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této bakalářské práce je provést rozbor zkoušek prováděných na asynchronním motoru. Tyto zkoušky poté za pomocí výkonového analyzátoru Norma D4000 a programu vytvořeným v prostředí LabWindows vyzkoušet na motoru ...
  • Automatizace měření malých asynchronních motorů 

   Author: Stejskal Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce navazuje na bakalářskou práci Stanislava Dupala - Automatizace měření asynchronního motoru (2016). Jejím cílem je provést rozbor zkoušek prováděných na asynchronním motoru, následně zdokonalit automatizaci sběru ...
  • Automatizovaná linka řízená pomocí PLC 

   Author: Košík Michal; Supervisor: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezkartáčový stejnosměrný trakční motor 13 kW s permanentními magnety 

   Author: Plešinger Jaroslav; Supervisor: Buhr Karel
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout bezkartáčový stejnosměrný trakční motor 13 kW s permanentními magnety jako alternativu k asynchronnímu motoru stejného výkonu, provést simulaci funkce stroje, analyzovat vypočtená ...
  • Chytrá lavička 

   Author: Hájek Kryštof; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce chytrá lavička se zabývá jednotlivými kroky vývoje a výroby k vytvoření závěrečného úspěšného produktu chytré lavičky. Projekt chytrá lavička se vytvořil na základě programu Smart Prague. Práce se tak ...
  • Dálkové ovládání elektrického pohonu 

   Author: Dušek Josef; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Kobrle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Dimenzování pohonu lehkého elektromobilu s důrazem na autonomii jízdy 

   Author: Pecen Ondřej; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Kočárník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Elektrické autobusy v městské hromadné dopravě 

   Author: Sychra Šimon; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pivoňka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Elektromagnetické zapalování -historie, systém, měření, vinutí 

   Author: Urbánek Libor; Supervisor: Mňuk Pavel; Opponent: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektromagnetický ergonometr 

   Author: Zabloudil Rostislav; Supervisor: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektropohon pro malé domácí spotřebiče 

   Author: Šanda Dobroslav; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Fajtl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální ověření vlastností vozidla s nábojovými motory na nápravě 

   Author: Barcal Pavel; Supervisor: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Experimentální ověření výpočtu oteplení suchého transformátoru 

   Author: Pavluk Jan; Supervisor: Buhr Karel
   Cílem této práce je seznámení se s metodikami výpočtu oteplení, realizace oteplovací zkoušky suchého laboratorního transformátoru 3kVA a analýza naměřených dat. Vlastní oteplovací zkouška byla realizována v náhradním ...
  • Frekvenční měnič malého výkonu pro asynchronní motory 

   Author: Sixta Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů malého výkonu. Popsané řešení umožňuje řídit otáčky i moment asynchronních motorů, reverzaci směru otáčení s ...