Now showing items 1-20 of 90

   Subject
   3-DOF,motion platform,Arduino,SolidWorks,MPU9250,servo,resistive touchscreen [1]
   3-DOF,pohyblivá plošina,Arduino,SolidWorks,MPU9250,servo,rezistívny dotykový displej [1]
   Asynchronní motor, Norma D4000, automatizace měření, LabWindows [1]
   Asynchronní motor, Norma D4000, automatizace měření, zkoušky, LabWindows?/CVI, Microsoft Excel [1]
   Asynchronní motor, ochranné relé, diagnostické metody. [1]
   Asynchronní stroj, pětifázový asynchronní stroj, vícefázový stroj, magnetické pole, metoda konečných prvků [1]
   Asynchronous motor, Norma D4000, automatization measuring, tests, LabWindows?/CVI, Microsoft Excel [1]
   Autotransformátor, transformátor, symetrizace, nesymetrie, symetrické složky, simulace, model, Maxwell 3D. [1]
   Bezkartáčový stejnosměrný motor s permanentními magnety, asynchronní motor, Maxwell3D, elektromagnetické pole, ČVUT, FEL [1]
   BLDC motor, EC motor, bezkartáčový stejnosměrný motor, synchronní motor s permanentními magnety, elektronická komutace, třífázový napěťový střídač, Hallovy sondy, bezsenzorové řízení, Arduino Mega 2560 [1]
   BLDC motor, EC motor, brushless DC motor, synchronous motor with permanent magnets, electronic commutation, three phase voltage source inverter, Hall effect sensor, sensorless control, Arduino Mega 2560 [1]
   BLDC motor, EC motor, PMSM, microcontrollers, development board, sensorless regulation, C28x, 595-BOOSTXL-DRV8301 [1]
   BLDC motor, EC motor, PMSM, mikrokontrolér, vývojová doska, bezsenzorová regulácia, C28x, 595-BOOSTXL-DRV8301 [1]
   BLDC,bezkartáčový stejnosměrný motor,komutace,rotor,stator,Six-step komutace,PWM modulace,pulsně šířková modulace,bezsenzorové řízení,Hallovy sondy,BEMF,zpětné elektromotorické napětí driver,ST Microelectronics,STM32F302R8,IHM07M1,IHM001,software [1]
   BLDC,brushless direct current motor,comutation,rotor,stator,Six-step comutation,PWM modulation,pulse width modulation,sensorless driving,Hall sensors,BEMF,back electromotive force driver,ST Microelectronics,STM32F302R8,IHM07M1,IHM001,software [1]
   BMS,Baterie,Akumulátor,Formula Student,FSE [1]
   BMS,Battery,Accumulator,Formula Student,FSE [1]
   C2000? LaunchPad, Code Composer, deska plošných spojů, Formica 4.40 Layout, řízení pohonu, stejnosměrný motor, světelná dioda [1]
   C2000? LaunchPad, Code Composer, PCB, Formica 4.40 Layout, control of drive, DC motor, light emitting diode [1]
   cableway, DC motor, synchronous motor, investment [1]