Now showing items 1-20 of 176

  Subject
  3-DOF,motion platform,Arduino,SolidWorks,MPU9250,servo,resistive touchscreen [1]
  3-DOF,pohyblivá plošina,Arduino,SolidWorks,MPU9250,servo,rezistívny dotykový displej [1]
  asynchronní motor [1]
  Asynchronní motor, Norma D4000, automatizace měření, LabWindows [1]
  Asynchronní motor, Norma D4000, automatizace měření, zkoušky, LabWindows?/CVI, Microsoft Excel [1]
  Asynchronní motor, ochranné relé, diagnostické metody. [1]
  Asynchronní stroj, pětifázový asynchronní stroj, vícefázový stroj, magnetické pole, metoda konečných prvků [1]
  Asynchronous motor, Norma D4000, automatization measuring, tests, LabWindows?/CVI, Microsoft Excel [1]
  automation [1]
  automatizace [1]
  Autotransformátor, transformátor, symetrizace, nesymetrie, symetrické složky, simulace, model, Maxwell 3D. [1]
  bachelor’s thesis [1]
  bakalářská práce [1]
  battery design [1]
  Bezkartáčový stejnosměrný motor s permanentními magnety, asynchronní motor, Maxwell3D, elektromagnetické pole, ČVUT, FEL [1]
  běžící text [1]
  BLDC motor, EC motor, bezkartáčový stejnosměrný motor, synchronní motor s permanentními magnety, elektronická komutace, třífázový napěťový střídač, Hallovy sondy, bezsenzorové řízení, Arduino Mega 2560 [1]
  BLDC motor, EC motor, brushless DC motor, synchronous motor with permanent magnets, electronic commutation, three phase voltage source inverter, Hall effect sensor, sensorless control, Arduino Mega 2560 [1]
  BLDC motor, EC motor, PMSM, microcontrollers, development board, sensorless regulation, C28x, 595-BOOSTXL-DRV8301 [1]
  BLDC motor, EC motor, PMSM, mikrokontrolér, vývojová doska, bezsenzorová regulácia, C28x, 595-BOOSTXL-DRV8301 [1]