Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 93

  • Řízení krokového motoru pomocí platformy TI 

   Autor: Madara Daniel; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Brejcha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská se zabývá krokovými motory, jejich druhy, principem fungování a především řízením těchto motorů. Způsoby řízení jsou podrobně popsány z několika hledisek včetně grafického znázornění buzení fází během ...
  • Řízení stejnosměrného pohonu pomocí platformy TI 

   Autor: Hošek Tomáš; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na konkrétní použití experimentální vývojové destičky C2000 LaunchPad. Vývojový kit je použit pro řízení stejnosměrného motorku a světelných diod, které budou umístěny na rotující části ...
  • Tester baterií 

   Autor: Veselý Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V úvodu si představíme počátky elektrických článků. Po uvedení do historie vysvětlíme a popíšeme princip, na kterém funguje elektrický článek jako elektrochemický zdroj a jaké jsou jeho vlastnosti. V další kapitole začneme ...
  • Automatizace měření malých asynchronních motorů 

   Autor: Stejskal Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce navazuje na bakalářskou práci Stanislava Dupala - Automatizace měření asynchronního motoru (2016). Jejím cílem je provést rozbor zkoušek prováděných na asynchronním motoru, následně zdokonalit automatizaci sběru ...
  • Řízení BLDC motoru pomocí F28377M 

   Autor: Zelienka Kristián; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Témou tejto bakalárskej práce je štúdium BLDC motora a rozličných spôsobov jeho riadenia. Ďalej sa tu budeme zaoberať mikrokontrolérmi spoločnosti Texas Instruments a ich možnosťami využitia pri návrhu pohonu s BLDC motorom. ...
  • Frekvenční měnič malého výkonu pro asynchronní motory 

   Autor: Sixta Jan; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů malého výkonu. Popsané řešení umožňuje řídit otáčky i moment asynchronních motorů, reverzaci směru otáčení s ...
  • Využití, vlastnosti a regulace kogeneračních jednotek 

   Autor: Kowala Jan; Vedoucí práce: Šťastný Jiří; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá kogenerační výrobou, přehledem základních druhů kogeneračních jednotek, jejich výhodami a nevýhodami oproti oddělené výrobě a použitím v praxi. Druhá část je zaměřená na vysvětlení pojmu ...
  • Řízení otáček BLDC motorů pomocí kitu Arduino 

   Autor: Lipčák Ondřej; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce:
   Tato práce nabízí úvod do problematiky BLDC motorů. V první části jsou popsány jejich základní konstrukční směry. Je zde rovněž stručný rozbor jejich elektrických a mechanických vlastností. Další část se týká zejména ...
  • Perspektivy elektrického pohonu automobilů 

   Autor: Moravec Oto; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Žáček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Práce se snaží zachytit současnou situaci automobilového průmyslu a trhu se zaměřením na vozy s elektrickým pohonem. Diskutuje současný stav technologie a snaží se nastínit směr budoucího vývoje. Součástí práce je i rozvaha ...
  • Automatizace měření asynchronního motoru 

   Autor: Dupal Stanislav; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této bakalářské práce je provést rozbor zkoušek prováděných na asynchronním motoru. Tyto zkoušky poté za pomocí výkonového analyzátoru Norma D4000 a programu vytvořeným v prostředí LabWindows vyzkoušet na motoru ...
  • Analýza a porovnání rozložení magnetického pole v třífázovém a vícefázovém asynchronním stroji 

   Autor: Holý Tadeáš; Vedoucí práce: Chomát Miroslav; Oponent práce: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou 2D rozložení magnetického pole třífázového a pětifázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko o jmenovitém výkonu 1,5 kW. Problematika je řešena pomocí metody konečných prvků s ...
  • Porovnání stejnosměrného a asynchronního motoru pro pohon lanové dráhy 

   Autor: Šidlík Tomáš; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Nulíček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním stejnosměrného a synchronního motoru pro pohon lanové dráhy. Zaměřuje se na specifické vlastnosti obou tipů motorů a porovnává jejich použití. Následně pro lanovou dráhu Medvědín ...
  • Počítačová simulace stabilizace výkonu synchronních generátorů 

   Autor: Fišera Jan; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Šimek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku okolo synchronních generátoru a stabilizátorů výkonu. Nejdříve je věnována pozornost synchronním generátorům v obecnější rovině. Poté jsou popsány stabilizátory výkonu a ...
  • Bezkartáčový stejnosměrný trakční motor 13 kW s permanentními magnety 

   Autor: Plešinger Jaroslav; Vedoucí práce: Buhr Karel
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout bezkartáčový stejnosměrný trakční motor 13 kW s permanentními magnety jako alternativu k asynchronnímu motoru stejného výkonu, provést simulaci funkce stroje, analyzovat vypočtená ...
  • Návrh distribučního transfomátoru s amorfním magnetickým obvodem 

   Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel
   Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení s moderními typy řešení magnetického obvodu distribučního transformátoru a vinutí, se zaměřením na rozdíl mezi klasickým křemíkovým a amorfním materiálem. Dále v práci navrhuji, ...
  • Testovací přípravek základní desky zásuvného modulu tranzistorového půlmůstku pro univerzální měnič MoMenTiK 

   Autor: Koman Martin; Vedoucí práce: Flígl Stanislav; Oponent práce: Lazor Marek
   Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom, návrhom a návodom na použitie testovacieho prípravku základnej dosky zásuvného modulu tranzistorového polmostíka pre univerzálny menič MoMenTiK vyvíjaného na Katedre elektrických ...
  • Experimentální ověření výpočtu oteplení suchého transformátoru 

   Autor: Pavluk Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel
   Cílem této práce je seznámení se s metodikami výpočtu oteplení, realizace oteplovací zkoušky suchého laboratorního transformátoru 3kVA a analýza naměřených dat. Vlastní oteplovací zkouška byla realizována v náhradním ...
  • Řízení rychlosti asynchronního motoru 

   Autor: Znamínko Martin; Vedoucí práce: Hlinovský Vít
  • Symetrizační autotransformátor 

   Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou symetrizace odběru v distribuční soustavě. Na úvodních stránkách je popsána problematika symetrizace odběru elektrické energie, je zde vysvětleno, jak se chovají spotřebiče, ...
  • Akumulátorová baterie pro elektrickou formuli 

   Autor: Podhrázský Adam; Vedoucí práce: Hlinovský Vít