Now showing items 1-6 of 6

  • Návrh automatizace procesu kontroly kvality 

   Author: Martin Nečas; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Grečner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se zabývá automatizací rozměrové kontroly na souřadnicovém měřícím stroji (CMM) s využitím kolaborativního robota. Díky automatizaci rozměrové kontroly je možné ušetřit kapacitu zaměstnanců a také zvýšit ...
  • Návrh kolaborativního pracoviště 

   Author: František Horák; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Špalek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Úkolem této práce je navržení montážního pracoviště s využitím kolaborativního robota za cílem zlepšení ergonomičnosti a produktivity montážního procesu. Kolaborativní roboty jsou jedním z prosazujících se trendů v moderním ...
  • Návrh strategické implementace konceptu Průmysl 4.0 

   Author: Milan Zajíc; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kyncl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku implementace Průmyslu 4.0 do reálného provozu. Je zde představen koncept Průmysl 4.0. Je zde rozebrán keramický průmysl a jako jeho součást také žárovzdorný průmysl, hodnotící ...
  • Návrh systému plánování výroby pro výrobní systémy kombinující aditivní a konvenční technologie výroby 

   Author: Michal Kaňák; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Cílem předkládané diplomové práce je vytvoření simulačního modelu výrobního systému digitální továrny, který využívá aditivní technologie (DMLS 3D tisk) společně s konvenčními (omílání, CNC obrábění). Mezi hlavní výhody ...
  • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály 

   Author: Slaný Michal; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kellner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Cílem této diplomové práce je optimalizace výroby forem užité pro žárovzdorné vibrolité materiály na základě dat společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části diplomové práce je podle literární rešerše rozepsána teorie ...
  • Optimalizace výrobního systému 

   Author: Tereza Hlaváčová; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního systému v konkrétním výrobním středisku. Byla provedena analýza současného stavu ve výrobě a na základě výsledků z analýzy byla navrhnuta vhodná opatření k optimalizaci ...