Now showing items 1-20 of 80

  • Adaptivní systémy řízení řezného procesu 

   Author: Křiklán Michal; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na adaptivní systémy řízení řezného procesu. Popisuje základní rozdělení těchto systémů, nároky na obráběcí stroje a měřící techniku. Dále se zabývá jednotlivými možnostmi a druhy ...
  • Analýza alternativních materiálů pro FDM technologie 

   Author: Táborský Martin; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   V úvodu tato práce popisuje obecné postupy provázející celý proces výroby v 3D tisku, dále se zaměřuje na konkrétní problematiky technologie FDM.
  • Analýza použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM 

   Author: Petřík Milan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM. V úvodní části je uveden vliv upnutí součásti při kontrole kvality na souřadnicové měřicí technice. Následuje rozbor postupu ...
  • Analýza příčin neshod vzniklých v rámci prototypového vývoje a jejich důsledků 

   Author: Kazda Tomáš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Karel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   V této práci je rozebrán do detailu životní cyklus výrobku včetně softwarových nástrojů a nástrojů kvality pro eliminaci vzniku neshod. V praktické části jsou zmíněny rozdíly mezi běžným strojírenským výrobkem a prototypem ...
  • Analýza software pro souřadnicový měřicí stroj 

   Author: Patrný Jiří; Supervisor: Chmelík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace reverzního inženýrství v oblastech s vysokými požadavky na přesnost 

   Author: Hrbková Eliška; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Snímací postupy používané v reverzním inženýrstvím se liší mnoha parametry. Pro správnou volbu vhodné snímací metody a rekonstrukce je proto nutné detailně znát jak limity používaných kontaktních a bezkontaktních metod ...
  • Dynamika řezného procesu při frézování 

   Author: Baloun Pavel; Supervisor: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Filtrace při měření 

   Author: Losman Jakub; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Hlavní charakteristiky a zkušební metody pro výrobky vyráběné aditivními technologiemi 

   Author: Dyntar Ondřej; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice aditivních technologií. Zabývá se jejich současným stavem, včetně popisu jednotlivých metod a také uvádí nové moderní vývojové trendy. Dále popisuje hlavní charakteristiky a ...
  • Hodnocení technologie bezhrotého broušení 

   Author: Podlipný Jiří; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   První část diplomové práce popisuje základní princip funkce bezhrotého broušení a jeho využití pro zkoumanou technologii pístní tyče zadního tlumiče osobního automobilu. Následuje rešerše současných technologických postupů ...
  • Integrita povrchu po dokončovacích zpevňovacích operacích 

   Author: Vondrák Tomáš; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena komplexně na kvalitu povrchové vrstvy. Detailněji jsou zpracována drsnost povrchu, zbytková napětí, mikrotvrdost a metalografie. Dále jsou zpracovány zpevňovací technologie Shot peening a Laser ...
  • Komplexní kontrola kvality geometrických specifikací produktu s využitím CMM 

   Author: Homoláč Václav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na kontrolu kvality geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky. V úvodní části je uveden základní soubor geometrických tolerancí s popisem souřadnicových měřicích ...
  • Krátkodobé zkoušky opotřebení nástroje 

   Author: Mervart Jan; Supervisor: Koutný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalita povrchové vrstvy obráběných povrchů 

   Author: Řemínek Matěj; Supervisor: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalita povrchové vrstvy po obrábění těžkoobrobitelných a titanových slitin 

   Author: Vítovec David; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-13)
   Cílem diplomové práce je vyhodnocení kvality zámků lopatek, vyráběných technologií vytavitelného modelu na základě parametrů integrity povrchu. Dále posouzení vlivu metody opracování součásti (elektroerozivní drátové řezání, ...
  • Management rizika z hlediska systému managementu kvality (QMS) 

   Author: Bušek Vojtěch; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V této diplomové práci vypracované v rámci oboru Výrobní a materiálové inženýrství jsou vysvětleny základní pojmy managementu rizik a rizik inovačního procesu. Jedna ze stěžejních částí této práce se zabývá jednotlivými ...
  • Metodika optimalizace bez kapalinového obrábění materiálů 

   Author: Erdinger Filip; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Tato diplomová práce je zaměřena na metodiku optimalizace bez kapalinového obrábění pláště tlumiče. Cílem práce je optimalizovat obráběcí proces dané součásti s požadavky na dodržení či zkrácení výrobního taktu s ohledem ...
  • Metody řízení kvality podle požadavku IATF ISO/TS 16949 revize 2016 

   Author: Fellnerová Veronika; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Cílem této diplomové práce bylo porovnání požadavků standardů pro řízení kvality v automobilovém průmyslu ISO/TS a IATF a dále návrh praktických řešení implementace těchto požadavků na systém managementu kvality ve společnosti ...
  • Monitorování procesu vrtání 

   Author: Pernikl Jan; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Cílem této diplomové práce je popsat problematiku monitorování procesu vrtání děr malých průměrů. V teoretické části práce je popsána potřeba nasazení monitorovacích technik v praxi a jejich výhody. Dále práce obsahuje ...
  • Možnost nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality nýtovacího nářadí 

   Author: Milota Kamil; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena především na vyhodnocení systému kontroly a používaných měřidel. Obsahem této diplomové práce je popis procesu měření, jeho variability a rozbor charakteristik používaných pro její popis. ...