Now showing items 1-20 of 225

  • 3D tisk flexibilních materiálů metodou FDM 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Neišl Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Hlavním tématem této diplomové práce je tisk flexibilního filamentu metodou FDM. Konkrétně se věnuje specifikům spojeným s tiskem tohoto materiálu a vlivu výplně testovaného tělesa na výslednou tvrdost produktu. Práce je ...
  • 3D tisk segmentu pro rám jízdního kola 

   Author: Jan Kraus; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se zabývá zavedením aditivních technologií do výroby jízdního kola. V teoretické části práce je popsána historie vývoje jízdních kol a materiálů používaných na jejich stavbu. Dále práce popisuje principy ...
  • Adaptivní systémy řízení řezného procesu 

   Author: Křiklán Michal; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na adaptivní systémy řízení řezného procesu. Popisuje základní rozdělení těchto systémů, nároky na obráběcí stroje a měřící techniku. Dále se zabývá jednotlivými možnostmi a druhy ...
  • Aditivní výroba odlehčených struktur 

   Author: Ladislav Krejzek; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a výroba různých typů odlehčených struktur metodou DMLS a porovnání s topologicky optimalizovanou konstrukcí, při zkoušce tříbodovým ohybem. První polovina diplomové práce je věnována ...
  • Akcelerované žíhání tenkostěnných nerezových profilů 

   Author: Růžena Malá; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Attl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce pojednává o problematice deformačního zpevnění tenkostěnných nerezových profilů a o možnostech jejich tepelného zpracování pro zmenšení deformačního zpevnění. Cílem práce je pomocí technologických zkoušek ...
  • Analýza alternativních materiálů pro FDM technologie 

   Author: Táborský Martin; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   V úvodu tato práce popisuje obecné postupy provázející celý proces výroby v 3D tisku, dále se zaměřuje na konkrétní problematiky technologie FDM.
  • Analýza časové náročnosti odbavení zakázek mezioperační kontroly v sériové výrobě 

   Author: Jan Eichler; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předložená diplomová práce je zaměřena na kontrolu kvality a případné možnosti její automatizace. Práce se zaměřuje na proces dodání dílů k rozměrové kontrole ve specializované laboratoři, popisuje a shrnuje doporučení, ...
  • Analýza dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému v oblasti vývoje produktu 

   Author: Lukáš Nevstával; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Tureček Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému ve firmě Škoda Auto, a to v oblasti vývoje. V první části pokládá nezbytný teoretický základ. V druhé části proběhla analýza ...
  • Analýza imerzních ultrazvukových sond 

   Author: Jan Procházka; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Salač Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Diplomová práce se zabývá analýzou ultrazvukových sond pro automatické zkoušení plochých CFRP desek v imersním prostředí. V teoretické části je ultrazvuková metoda zasazena do systému nedestruktivního zkoušení, rozebrána ...
  • Analýza mechanických vlastností 3D tištěné maraging oceli 

   Author: Václav Hořký; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Smola Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá základním rozdělením aditivních technologií, podrobným popisem technologie DMLS (LPBF) a kritickou rešerší vědeckých publikacích. V praktické části jsou analyzovány mechanické ...
  • Analýza porozity s využitím výpočetní tomografie 

   Author: Dominik Smutný; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočetní tomografií a jejím využitím v rámci kontroly porozity. Technikou výpočetní tomografie je možné provádět nedestruktivní zkoušení vnitřních vad měřených objektů pomocí jejich naskenování ...
  • Analýza použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM 

   Author: Petřík Milan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM. V úvodní části je uveden vliv upnutí součásti při kontrole kvality na souřadnicové měřicí technice. Následuje rozbor postupu ...
  • Analýza příčin neshod vzniklých v rámci prototypového vývoje a jejich důsledků 

   Author: Kazda Tomáš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Karel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   V této práci je rozebrán do detailu životní cyklus výrobku včetně softwarových nástrojů a nástrojů kvality pro eliminaci vzniku neshod. V praktické části jsou zmíněny rozdíly mezi běžným strojírenským výrobkem a prototypem ...
  • Analýza software pro souřadnicový měřicí stroj 

   Author: Patrný Jiří; Supervisor: Chmelík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace inovativních způsobů výroby při reverzním inženýrství 

   Author: Petr Machač; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Chmelař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Práce se zaměřuje na technologie využitelné při reverzním inženýrství. Skládá se z rešeršní a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na způsoby získávání dat a jak tato data upravovat. Práce se také věnuje aditivním ...
  • Aplikace reverzního inženýrství v oblastech s vysokými požadavky na přesnost 

   Author: Hrbková Eliška; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Snímací postupy používané v reverzním inženýrstvím se liší mnoha parametry. Pro správnou volbu vhodné snímací metody a rekonstrukce je proto nutné detailně znát jak limity používaných kontaktních a bezkontaktních metod ...
  • Automatizace procesu montáže 

   Author: Lukáš Minka; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vít Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá automatizací montážních procesů a také návrhem poloautomatické montážní linky pro firmu Tremis s.r.o., což je zadavatel této práce. Teoretická část popisuje montáž, její dělení a možnosti ...
  • Automatizace procesu obrábění 

   Author: Jan Šibík; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Klovrza Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá automatizací v procesu obrábění ve firmě Lavat a.s. Začátek práce je věnován obecnému popisu automatizace, od historie až po současnost. Dále jsou zde popsány různé typy automatizace vhodné ...
  • Automatizace zakládání polotovaru do obráběcího stroje 

   Author: Jiří Falc; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kotouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatizace zakládání polotovaru do obráběcího stroje ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. V teoretické části je představena problematika výrobního systému, automatizace, průmyslových ...
  • Čištění PVD povlaků laserem 

   Author: Hana Šrejmová; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá nalezením vhodných parametrů nastavení laserového zařízení k vyčištění PVD povlaků. K porovnání se využijí lasery IPG, OMRON a PERLA C. Práce popisuje druhy laserů a laserové technologie.