Now showing items 1-20 of 171

  • 3D tisk segmentu pro rám jízdního kola 

   Author: Jan Kraus; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se zabývá zavedením aditivních technologií do výroby jízdního kola. V teoretické části práce je popsána historie vývoje jízdních kol a materiálů používaných na jejich stavbu. Dále práce popisuje principy ...
  • Adaptivní systémy řízení řezného procesu 

   Author: Křiklán Michal; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na adaptivní systémy řízení řezného procesu. Popisuje základní rozdělení těchto systémů, nároky na obráběcí stroje a měřící techniku. Dále se zabývá jednotlivými možnostmi a druhy ...
  • Aditivní výroba odlehčených struktur 

   Author: Ladislav Krejzek; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a výroba různých typů odlehčených struktur metodou DMLS a porovnání s topologicky optimalizovanou konstrukcí, při zkoušce tříbodovým ohybem. První polovina diplomové práce je věnována ...
  • Akcelerované žíhání tenkostěnných nerezových profilů 

   Author: Růžena Malá; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Attl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce pojednává o problematice deformačního zpevnění tenkostěnných nerezových profilů a o možnostech jejich tepelného zpracování pro zmenšení deformačního zpevnění. Cílem práce je pomocí technologických zkoušek ...
  • Analýza alternativních materiálů pro FDM technologie 

   Author: Táborský Martin; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   V úvodu tato práce popisuje obecné postupy provázející celý proces výroby v 3D tisku, dále se zaměřuje na konkrétní problematiky technologie FDM.
  • Analýza časové náročnosti odbavení zakázek mezioperační kontroly v sériové výrobě 

   Author: Jan Eichler; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předložená diplomová práce je zaměřena na kontrolu kvality a případné možnosti její automatizace. Práce se zaměřuje na proces dodání dílů k rozměrové kontrole ve specializované laboratoři, popisuje a shrnuje doporučení, ...
  • Analýza mechanických vlastností 3D tištěné maraging oceli 

   Author: Václav Hořký; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Smola Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá základním rozdělením aditivních technologií, podrobným popisem technologie DMLS (LPBF) a kritickou rešerší vědeckých publikacích. V praktické části jsou analyzovány mechanické ...
  • Analýza porozity s využitím výpočetní tomografie 

   Author: Dominik Smutný; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočetní tomografií a jejím využitím v rámci kontroly porozity. Technikou výpočetní tomografie je možné provádět nedestruktivní zkoušení vnitřních vad měřených objektů pomocí jejich naskenování ...
  • Analýza použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM 

   Author: Petřík Milan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM. V úvodní části je uveden vliv upnutí součásti při kontrole kvality na souřadnicové měřicí technice. Následuje rozbor postupu ...
  • Analýza příčin neshod vzniklých v rámci prototypového vývoje a jejich důsledků 

   Author: Kazda Tomáš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Karel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   V této práci je rozebrán do detailu životní cyklus výrobku včetně softwarových nástrojů a nástrojů kvality pro eliminaci vzniku neshod. V praktické části jsou zmíněny rozdíly mezi běžným strojírenským výrobkem a prototypem ...
  • Analýza software pro souřadnicový měřicí stroj 

   Author: Patrný Jiří; Supervisor: Chmelík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace inovativních způsobů výroby při reverzním inženýrství 

   Author: Petr Machač; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Chmelař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Práce se zaměřuje na technologie využitelné při reverzním inženýrství. Skládá se z rešeršní a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na způsoby získávání dat a jak tato data upravovat. Práce se také věnuje aditivním ...
  • Aplikace reverzního inženýrství v oblastech s vysokými požadavky na přesnost 

   Author: Hrbková Eliška; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Snímací postupy používané v reverzním inženýrstvím se liší mnoha parametry. Pro správnou volbu vhodné snímací metody a rekonstrukce je proto nutné detailně znát jak limity používaných kontaktních a bezkontaktních metod ...
  • Automatizace procesu obrábění 

   Author: Jan Šibík; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Klovrza Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá automatizací v procesu obrábění ve firmě Lavat a.s. Začátek práce je věnován obecnému popisu automatizace, od historie až po současnost. Dále jsou zde popsány různé typy automatizace vhodné ...
  • Dokončovací frézování s nástroji z CBN a PKD 

   Author: Šimon Petrášek; Supervisor: Sommer Jiří; Opponent: Jiran Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením optimálních řezných podmínek pro obrábění nástroji PKD a CBN. Rešeršní část shrnuje předpoklady pro dosažení zrcadlového povrchu obráběné součásti.
  • Dokončování povrchu žárových nástřiků 

   Author: Monika Kostková; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Neišl Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce popisuje nejběžnější druhy žárových nástřiků, jejich využití a vlastnosti. Po nanesení nástřiku jsou některé hodnoty nedostačující a povrch je třeba dále dokončovat. Část práce je proto věnovaná brusným ...
  • Dynamické měření přesnosti rotačních os 

   Author: Petra Žďánská; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Větrovec Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá kontrolou ozubení metodou jednobokého odvalu. V úvodu je zmíněno několik možností kontroly ozubených kol a následně je objasněn princip jednobokého odvalu. Poté jsou popsány příčiny, které ...
  • Dynamika řezného procesu při frézování 

   Author: Baloun Pavel; Supervisor: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Filtrace při měření 

   Author: Losman Jakub; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Hlavní charakteristiky a zkušební metody pro výrobky vyráběné aditivními technologiemi 

   Author: Dyntar Ondřej; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice aditivních technologií. Zabývá se jejich současným stavem, včetně popisu jednotlivých metod a také uvádí nové moderní vývojové trendy. Dále popisuje hlavní charakteristiky a ...