• Analýza alternativních materiálů pro FDM technologie 

   Autor: Táborský Martin; Vedoucí práce: Šimota Jan; Oponent práce: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   V úvodu tato práce popisuje obecné postupy provázející celý proces výroby v 3D tisku, dále se zaměřuje na konkrétní problematiky technologie FDM.
  • Analýza použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM 

   Autor: Petřík Milan; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM. V úvodní části je uveden vliv upnutí součásti při kontrole kvality na souřadnicové měřicí technice. Následuje rozbor postupu ...
  • Analýza software pro souřadnicový měřicí stroj 

   Autor: Patrný Jiří; Vedoucí práce: Chmelík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dynamika řezného procesu při frézování 

   Autor: Baloun Pavel; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Filtrace při měření 

   Autor: Losman Jakub; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Integrita povrchu po dokončovacích zpevňovacích operacích 

   Autor: Vondrák Tomáš; Vedoucí práce: Pitrmuc Zdeněk; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena komplexně na kvalitu povrchové vrstvy. Detailněji jsou zpracována drsnost povrchu, zbytková napětí, mikrotvrdost a metalografie. Dále jsou zpracovány zpevňovací technologie Shot peening a Laser ...
  • Komplexní kontrola kvality geometrických specifikací produktu s využitím CMM 

   Autor: Homoláč Václav; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na kontrolu kvality geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky. V úvodní části je uveden základní soubor geometrických tolerancí s popisem souřadnicových měřicích ...
  • Krátkodobé zkoušky opotřebení nástroje 

   Autor: Mervart Jan; Vedoucí práce: Koutný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalita povrchové vrstvy obráběných povrchů 

   Autor: Řemínek Matěj; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalita povrchové vrstvy po obrábění těžkoobrobitelných a titanových slitin 

   Autor: Vítovec David; Vedoucí práce: Rázek Vítězslav; Oponent práce: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-13)
   Cílem diplomové práce je vyhodnocení kvality zámků lopatek, vyráběných technologií vytavitelného modelu na základě parametrů integrity povrchu. Dále posouzení vlivu metody opracování součásti (elektroerozivní drátové řezání, ...
  • Management rizika z hlediska systému managementu kvality (QMS) 

   Autor: Bušek Vojtěch; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V této diplomové práci vypracované v rámci oboru Výrobní a materiálové inženýrství jsou vysvětleny základní pojmy managementu rizik a rizik inovačního procesu. Jedna ze stěžejních částí této práce se zabývá jednotlivými ...
  • Metodika optimalizace bez kapalinového obrábění materiálů 

   Autor: Erdinger Filip; Vedoucí práce: Podaný Jan; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Tato diplomová práce je zaměřena na metodiku optimalizace bez kapalinového obrábění pláště tlumiče. Cílem práce je optimalizovat obráběcí proces dané součásti s požadavky na dodržení či zkrácení výrobního taktu s ohledem ...
  • Monitorování procesu vrtání 

   Autor: Pernikl Jan; Vedoucí práce: Zeman Pavel; Oponent práce: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Cílem této diplomové práce je popsat problematiku monitorování procesu vrtání děr malých průměrů. V teoretické části práce je popsána potřeba nasazení monitorovacích technik v praxi a jejich výhody. Dále práce obsahuje ...
  • Možnost nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality nýtovacího nářadí 

   Autor: Milota Kamil; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena především na vyhodnocení systému kontroly a používaných měřidel. Obsahem této diplomové práce je popis procesu měření, jeho variability a rozbor charakteristik používaných pro její popis. ...
  • Nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality v malém a středním podniku 

   Autor: Urban Jan; Vedoucí práce: Beránek Libor; Oponent práce: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Práce se zabývá porovnáním způsobilosti měřidel v procesu kontroly kvality, na pracovišti disponující komunálními měřidly, s pracovištěm vybaveným souřadnicovou měřicí technikou. Pozornost je zaměřena na analýzu výroby z ...
  • Návrh artefaktu pro ověření přesnosti souřadnicových měřicích strojů 

   Autor: Vostrovský Jakub; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Práce se zabývá problematikou ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů (CMM). Nejprve je řešen přístup a předpisy normy ISO 10360, zabývající se přejímacími a periodic-kými zkouškami souřadnicových měřicích strojů. ...
  • Návrh pracoviště montáže 

   Autor: Gregor Miroslav; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Preclík Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem montážního pracoviště rozbočovací zásuvky pro kusovou, malosériovou a sériovou výrobu. V úvodní části jsem se zabýval problematikou montáže a ergonomie práce. V druhé části jsem analyzoval ...
  • Návrh systému interní logistiky 

   Autor: Baďura Ivan; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Krejčí Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému interní logistiky ve výrobním podniku. V teoretické části práce je popsána průmyslová logistika a projektování výrobních systémů. Praktická část obsahuje představení společnosti ...
  • Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály 

   Autor: Slaný Michal; Vedoucí práce: Kyncl Jiří; Oponent práce: Kellner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Cílem této diplomové práce je optimalizace výroby forem užité pro žárovzdorné vibrolité materiály na základě dat společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části diplomové práce je podle literární rešerše rozepsána teorie ...
  • Návrh upínacího přípravku pro kontrolu geometrických specifikací plechového lisovaného dílu 

   Autor: Gaduš Stanislav; Vedoucí práce: Mikeš Petr; Oponent práce: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Cílem diplomové práce je prozkoumání možných variant měření plechového výlisku použitého v konstrukci stavebního stroje, návrh upínacího přípravku pro zmíněný dílec a tvorba plánu měření. Práce též nabízí stručný vhled do ...