Recently added

Now showing items 1-20 of 80

  • Vývoj technologie 3D tisku s využitím konstrukce typu Delta 

   Author: Turinský Robert; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Text diplomové práce vysvětluje princip aditivní technologie a popisuje její jednotlivé metody. Zvlášť podrobně se věnuje metodě Fused Deposition Modeling, kterou dělí do základních skupin dle kinematiky. Následuje základní ...
  • Využití technologie DMLS při výrobě forem a nástrojů 

   Author: Andronov Vladislav; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Sommer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou kovového 3D tisku, konkrétně metody DMLS (Direct Metal Laser Sintering) a aplikací této metody na výrobu forem a nástrojů. Cílem práce je teoretické využití technologie DMLS k ...
  • Návrh a výroba šachovnice 

   Author: Andrýsek Dominik; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato práce řeší problematiku týkající se výroby hrací šachovnice z hliníkové slitiny EN AW 7075. Klade si za cíl navrhnout, vyrobit, optimalizovat a ekonomicky zhodnotit šachovnicovou hrací desku. Autor v práci seznamuje ...
  • Optimalizace technologie výroby ložiskových pouzder 

   Author: Hawiger Vojtěch; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Škaryd Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Hlavní náplní diplomové práce je optimalizovat výrobu ložiskových pouzder. Snahou je snížit dosahované přídavky na honováním, respektive snížit časovou náročnost honování. Zaměření je na ocel 100Cr6 (14 109, 1.2067 nebo ...
  • Realistická simulace obrábění v SW Powermill 

   Author: Hájek Vít; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Preis Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Práce se skládá ze dvou částí. V první části je vypracována rešerše na téma simulací včetně modelu stroje v různých CAD/CAM softwarech. Teoretická část zároveň obsahuje informace o možnostech, potřebných vstupech a způsobu ...
  • Návrh optimalizace pracoviště 

   Author: Hábl Ondřej; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce je věnována optimalizaci vybraného pracoviště. První část této práce se zabývá rešerší dané problematiky, především úvodem do problematiky průmyslového inženýrství, navrhováním pracoviště a vztahem ...
  • Návrh systému normování práce 

   Author: Netolická Eliška; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Karbusová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje značení a způsobům zjišťování spotřeby času z různých hledisek. Dále se zabývá důvody normování práce a legislativou platnou v České republice, která má vliv na normování práce. Ve spolupráci ...
  • Návrh a výroba šachových figurek 

   Author: Martinec Vladislav; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá výrobou šachových figurek pomocí CNC soustruhu s poháněnými nástroji. V této práci řeším nejenom návrh jednotlivých figurek, ale i samotnou výrobu na CNC soustruhu s následnou optimalizací ...
  • Vývoj a výroba freeform etalonu pro periodické zkoušky CMM 

   Author: Vacík Josef; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tomíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Diplomová práce se zabývá aplikací obecných tvarových ploch v praxi. Popisuje výrobní technologie, které se využívají při jejich výrobě. Pomocí parametrického modelování je vytvořen CAD model etalonu, který je určen pro ...
  • Metody řízení kvality podle požadavku IATF ISO/TS 16949 revize 2016 

   Author: Fellnerová Veronika; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Cílem této diplomové práce bylo porovnání požadavků standardů pro řízení kvality v automobilovém průmyslu ISO/TS a IATF a dále návrh praktických řešení implementace těchto požadavků na systém managementu kvality ve společnosti ...
  • Hlavní charakteristiky a zkušební metody pro výrobky vyráběné aditivními technologiemi 

   Author: Dyntar Ondřej; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice aditivních technologií. Zabývá se jejich současným stavem, včetně popisu jednotlivých metod a také uvádí nové moderní vývojové trendy. Dále popisuje hlavní charakteristiky a ...
  • Snížení údržbových nákladů na extruzních robotech 

   Author: Beneš Tomáš; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Chramosta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato práce se zabývá snižováním údržbových nákladů na extruzních robotech ve společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s.r.o. Na začátku jsou prozkoumány náklady na jednotlivé údržbové položky na extruzních linkách, z čehož ...
  • Aplikace reverzního inženýrství v oblastech s vysokými požadavky na přesnost 

   Author: Hrbková Eliška; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Snímací postupy používané v reverzním inženýrstvím se liší mnoha parametry. Pro správnou volbu vhodné snímací metody a rekonstrukce je proto nutné detailně znát jak limity používaných kontaktních a bezkontaktních metod ...
  • Analýza příčin neshod vzniklých v rámci prototypového vývoje a jejich důsledků 

   Author: Kazda Tomáš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Karel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   V této práci je rozebrán do detailu životní cyklus výrobku včetně softwarových nástrojů a nástrojů kvality pro eliminaci vzniku neshod. V praktické části jsou zmíněny rozdíly mezi běžným strojírenským výrobkem a prototypem ...
  • Vyhodnocení mechanických vlastností dílů vyrobených technologií LMF 

   Author: Schweiner Jaroslav; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním mechanických vlastností vzorků vytištěných v různé orientaci na 3D kovové tiskárně. Zároveň práce porovnává dvě 3D tiskárny, které pracují na principu Selective Laser Sintering. Stroje ...
  • Hodnocení technologie bezhrotého broušení 

   Author: Podlipný Jiří; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   První část diplomové práce popisuje základní princip funkce bezhrotého broušení a jeho využití pro zkoumanou technologii pístní tyče zadního tlumiče osobního automobilu. Následuje rešerše současných technologických postupů ...
  • Využití chromatického senzoru bílého světla v rámci kontroly kvality 

   Author: Kotrč Jiří; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Technickým vývojem a rozvojem oboru souřadnicové měřicí techniky dochází v praxi k používání nových typů senzorik, mezi něž se řadí i chromatický senzor bílého světla, který je obsahově předmětem této práce. V práci je ...
  • Optimalizace bezhrotého broušení tepelně zpracovaných povrchů 

   Author: Kedra Alexandr; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Diplomová práce je zaměřená na optimalizaci procesu bezhrotého broušení tepelně zpracovaného povrchu. Vypracoval jsem ji ve spolupráci s firmou KYB Manufacturing Czech s.r.o.. Optimalizoval jsem aktuální stav broušení ...
  • Adaptivní systémy řízení řezného procesu 

   Author: Křiklán Michal; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na adaptivní systémy řízení řezného procesu. Popisuje základní rozdělení těchto systémů, nároky na obráběcí stroje a měřící techniku. Dále se zabývá jednotlivými možnostmi a druhy ...
  • Návrh přípravku pro obrábění svařovaných konstrukcí 

   Author: Vávra Petr; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato práce se zabývá návrhem univerzálního přípravku pro obrábění velkých svařenců - rámů autojeřábů. V práci je rozebrána problematika obrábění se zaměřením na suché obrábění, dále vibracemi při obrábění a konstrukcí ...