Now showing items 1-20 of 171

  • Simulace logistických systémů 

   Author: Jan Folkman; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kotouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem diplomové práce je analýza současného stavu logistiky a její optimalizace v rámci výroby keramických komínových vložek v modelové společnosti. V první teoretické části je představena výroba a logistika, včetně moderních ...
  • Optimalizace procesu výroby 

   Author: Tomáš Križaník; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Cikánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu úchopného prvku, který umožní manipulaci celého sloupce keramických komínových vložek. Úvodní kapitoly diplomové práce jsou zaměřeny na optimalizaci výrobních procesů a ...
  • Návrh kolaborativního pracoviště 

   Author: Alena Beldíková; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Ochmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této diplomové práce je návrh kolaborativního pracoviště pro společnost SOPO s.r.o., která se specializuje na výrobu rotorů a statorů. V rámci rešerše literatury bylo nutné se seznámit problematikou kolaborativních ...
  • Obrábění niklových superslitin 

   Author: Jan Mistr; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce pojednává o parametrech, které ovlivňují obrobitelnost niklových superslitin a jejich vlivu na jednotlivé složky integrity povrchu. V práci jsou popsány jednotlivé parametry ovlivňující obráběcí proces niklových ...
  • Využití výpočetní tomografie pro vyhodnocování textury povrchu 

   Author: Lubomír Fojta; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem funkčního principu průmyslové výpočetní tomografie a možnostmi aplikačního potenciálu při analýze textury povrchu. Praktická část práce je zaměřena na zjištění konkrétních parametrů ...
  • Možnosti kontroly ozubení ve výrobním prostředí 

   Author: Daniel Hemer; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Štajnochr Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou kontroly ozubení ve výrobním prostředí. Úvodní část pojednává o charakteristice ozubení, způsobech a možnostech výroby ozubených kol. Zmiňuji možné druhy poškození u valivých ...
  • Přesné strojní obrábění dřeva 

   Author: Jan Kršňák; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zumr Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce řeší přesné strojní obrábění dřeva. Cílem bylo zaměření se na obrábění dřeva a shrnout problémy s ním spojené. Vyhodnocení probíhalo na základě realizace výrobního postupu mé vybrané součásti. Při ...
  • Aplikace inovativních způsobů výroby při reverzním inženýrství 

   Author: Petr Machač; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Chmelař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Práce se zaměřuje na technologie využitelné při reverzním inženýrství. Skládá se z rešeršní a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na způsoby získávání dat a jak tato data upravovat. Práce se také věnuje aditivním ...
  • Racionalizace výroby ozubeného kola moderními obráběcími stroji 

   Author: Ondřej Hornych; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Zelenka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem této práce je změna postupu výroby technologiemi obrábění zadané součásti s využitím obráběcích strojů s možností kombinace jednotlivých technologií a řízení více os. Vzorovou zadanou součástí je ozubené kolo ...
  • Odstraňování stěžejních problémů při montáži vozů v Škoda Auto a.s. 

   Author: Jiří Kümmel; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Kořínek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh možných opatření a řešení závad, které vznikají na montážní lince MBII společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. V teoretické části je popsaná společnost ŠKODA AUTO a.s. a její ...
  • Topologická optimalizace jako nástroj designu pro aditivní technologie 

   Author: Lucie Hlavůňková; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Andronov Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na aditivní technologie. Uvádí technologická pravidla při návrhu dílu za použití 3D tisku. Popisuje nové vývojové trendy a oblasti, ve kterých se nalézá její vhodné využití. Zároveň objasňuje ...
  • Možnosti sledování kapacitního vytížení měřicích strojů v sériové výrobě. 

   Author: Jiří Mandinec; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi sledování kapacitního vytížení měřicích strojů v sériové výrobě. Hlavním úkolem bylo zvolit vhodný software pro zpracování získaných dat a následné navržení vizualizací určených pro ...
  • Úprava povrchu řezných materiálů laserem 

   Author: Jiří Chábera; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Hauschwitz Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku laserového obrábění nástrojových materiálů, zejména se zaměřením na slinuté karbidy. V práci jsou popsány druhy a možnosti využití nástrojových materiálů a laserových zdrojů za ...
  • Zpracování STL dat pro potřeby reverzního inženýrství 

   Author: Jan Jindra; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Trubelová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce obecně popisuje reverzní inženýrství, jeho historii, oblasti využití, důvody využití a výhody. Dále popisuje části a možnosti celého procesu reverzního inženýrství. Řeší problematiku práce s STL modely ...
  • Dokončování povrchu žárových nástřiků 

   Author: Monika Kostková; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Neišl Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce popisuje nejběžnější druhy žárových nástřiků, jejich využití a vlastnosti. Po nanesení nástřiku jsou některé hodnoty nedostačující a povrch je třeba dále dokončovat. Část práce je proto věnovaná brusným ...
  • Analýza mechanických vlastností 3D tištěné maraging oceli 

   Author: Václav Hořký; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Smola Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá základním rozdělením aditivních technologií, podrobným popisem technologie DMLS (LPBF) a kritickou rešerší vědeckých publikacích. V praktické části jsou analyzovány mechanické ...
  • Reverzní inženýrství jako zdroj dat pro aditivní technologie výroby 

   Author: Matouš Tesař; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se zabývá reverzním inženýrstvím. Teoretické části se postupně věnují procesem reverzního inženýrství a jeho aplikací, dále metodami měření využitelnými pro reverzní inženýrství a v poslední řadě aditivními ...
  • Údržba paletové dálnice 

   Author: Jindřich Schreiber; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Doubek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Moderní výrobní celky využívají možností automatizace k racionalizaci výrobních procesů. Automatizované stroje se potýkají s potřebou periodické údržby. Tato práce se zaměřuje na funkci zařízení pro převoz palet zvaného ...
  • Parametrické modelování modulárního produktového designu 

   Author: Jiří Pudil; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Mádr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou parametricky designovaných 3D modelů. Pojednává o designu jako takovém, o teorii parametrického designu, o jeho inspiraci přírodou a způsobech jeho využití. Práce se dále věnuje ...
  • Úprava povrchu 3D tištěných dílců laserem 

   Author: Stanislav Procházka; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Bičišťová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu laserového leštění na povrchovou drsnost tištěných vzorků. Jednotlivé vzorky byly vytištěny z korozivzdorné oceli s různými úhly stavby metodou SLM. Pro leštění vzorků byly ...