Now showing items 1-20 of 144

  • Dynamické měření přesnosti rotačních os 

   Author: Petra Žďánská; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Větrovec Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá kontrolou ozubení metodou jednobokého odvalu. V úvodu je zmíněno několik možností kontroly ozubených kol a následně je objasněn princip jednobokého odvalu. Poté jsou popsány příčiny, které ...
  • Možnosti optimalizace plánů měření využívaných pro kontrolu dílů na CMM 

   Author: Ondřej Stránský; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Práce je zaměřená na souřadnicovou měřicí techniku, konstrukční řešení, parametry mající vliv na kvalitu měření, metody kvalitativního hodnocení procesu měření a na možnosti optimalizace plánu měření. V praktické části ...
  • Monolitní vrtáky pro obrábění nerezových ocelí 

   Author: Zbyněk Zelinka; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Němec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se věnuje monolitním vrtákům pro obrábění nerezových ocelí. V teoretické části jsou charakterizovány vrtací nástroje a uvedeny odlišnosti oproti ostatním obráběcím nástrojům. Dále je stanovena geometrie ...
  • Obrábění lopatkových kol 

   Author: Tomáš Tišer; Supervisor: Sommer Jiří; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice výroby impelleru, neboli lopatkového kola, za použití 5-osého frézování. V teoretické části práce je řešena oblast použitelnosti lopatkového kola a s ní úzce spojený výběr vhodného ...
  • Využití robotizace při měření strojírenských součástí 

   Author: Jan Škvarka; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Zelinka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá využitím robotizace pro aplikaci při měření součástí přímo při výrobním procesu. Jednotlivá měřicí stanoviště v případě robotizace musí splňovat mnoho kritérií pro to, aby bylo možné takové měření ...
  • Návrh a technologie výroby vtokových trysek 

   Author: Matěj Vrána; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Březina Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací výroby vtokové trysky pro hydroforming. Nejprve se práce věnuje hydroformingu, NC programování a vhodným materiálům pro danou součást. Dále se práce zabývá analýzou ...
  • Metodika zkoušení souřadnicových měřicích strojů ve vybraném podniku 

   Author: Martin Purkart; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce se týká problematiky ověření přesnosti měření souřadnicových měřicích strojů s dotykovým snímacím systémem. Popisuje krátce jejich rozdělení, využitelnou senzoriku a poté jejich zkoušení pomocí předpisů v normě ISO ...
  • Návrh příměrného přípravku pro kontrolu rámu rypadla na CMM 

   Author: Lucia Škutová; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom riešenia kontroly ložiskovej plochy rámu rýpadla na súradnicovom meracom stroji. Práca predstavuje riešenie danej problematiky merania formou prímerného prípravku. V praktickej časti bol ...
  • Optimalizace strategie měření na CMM pro měření přesných tvarových specifikací s využitím otočného stolu. 

   Author: Ivana Tomšů; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření přesných úchylek tvaru rotačních elementů na CMM, zvláště pak s využitím otočného stolu. Porovnání je především soustředěno na rozdíl mezi dvěma typy přesných měřicích ...
  • Analýza porozity s využitím výpočetní tomografie 

   Author: Dominik Smutný; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočetní tomografií a jejím využitím v rámci kontroly porozity. Technikou výpočetní tomografie je možné provádět nedestruktivní zkoušení vnitřních vad měřených objektů pomocí jejich naskenování ...
  • Návrh a výroba přípravku pro dokončování kola lopatkového kola 

   Author: Filip Prečan; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Svoboda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu, výrobě i testování upínacího a krycího přípravku pro dokončování lopatkového kola z kompresorové části leteckého motoru. První část práce se zabývá prototypovou výrobou, používanými ...
  • Aditivní výroba odlehčených struktur 

   Author: Ladislav Krejzek; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Kosina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a výroba různých typů odlehčených struktur metodou DMLS a porovnání s topologicky optimalizovanou konstrukcí, při zkoušce tříbodovým ohybem. První polovina diplomové práce je věnována ...
  • Návrh přípravku pro měření senzitivity 

   Author: Jan Trunčka; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Toul Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcí přípravku pro kvantifikaci citlivosti piezotenzometru ve výrobním procesu. První teoretická část se zabývá piezoeletrickou keramikou a přehledem tenzometrů. Druhá část se zabývá konstrukcí ...
  • Zkoušení přesnosti CMS využívající výpočetní tomografie 

   Author: Lukáš Bureš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce je zaměřena na seznámení čtenáře s principem výpočetní tomografie. Má za cíl zmapovat vliv různých zdrojů variability skenování na proces snímání. Proces snímání ve výpočetní tomografii ovlivňuje velké ...
  • Metodika základních technologických zkoušek omílacích technologií 

   Author: David Dvořák; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Březina Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá základní metodikou technologických zkoušek pro omílací technologii od firmy SPM ve stroji LPG1. V úvodu je teoretická část věnována slitinám titanu a následně se práce věnuje dostupným omílacím ...
  • Obrábění titanových slitin moderními nástroji 

   Author: Petr Brodský; Supervisor: Sommer Jiří; Opponent: Smola Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce pojednává o problematice obrábění titanových slitin. Teoretická část práce shrnuje podstatné informace o titanu a jeho slitinách se základním rozdělením, specifika obrábění těchto slitin i hlavních aplikací. ...
  • Využití odlehčených struktur při výrobě aditivními technologiemi 

   Author: Václav Knotek; Supervisor: Pelikán Lukáš; Opponent: Fügner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se zabývá využitím odlehčených struktur při výrobě aditivními technologiemi. V teoretické části popisuji metody aditivních technologií, detailněji poté metodu DMLS a pro ni používané materiály. V další části ...
  • Využití softwarové podpory pro návrh linek 

   Author: Jakub Faltejsek; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Jarolímek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá simulacemi výrobních systémů a jejich použití při procesu jejich projektování. Teoretická část má za úkol vysvětlit nutné prerekvizity pro pochopení projektu, který zpracovává. Jsou zde ...
  • Návrh a výroba přípravku pro dokončování kola difusoru 

   Author: Marek Cejpek; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Březina Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá vhodným návrhem a výrobou přípravku pro dokončování kola difuzoru. Jsou v ní popsány vybrané technologie 3D tisku, rešerše dostupných materiálů pro 3D tisk od firmem Průša 3D a Stratasys a ...
  • Opatření proti změnám tvaru bočních dveří ve výrobním procesu osobního vozidla 

   Author: Lukáš Hejkrlík; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Kubíček Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této diplomové práce je analýza a vyhodnocení opatření k zamezení změn tvaru bočních dveří ve výrobním procesu osobního vozidla provedená pro společnost ŠKODA AUTO a.s. Během této práce došlo k seznámení se s výrobním ...