Now showing items 1-20 of 225

  • Návrh robotického pracoviště 

   Author: Martin Vojtíšek; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Tomášek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Diplomová práce se věnuje komplexnímu návrhu a porovnání tří variant robotizovaných montážních pracovišť pro montáž zubových čerpadel. Každá varianta je unikátní z hledisek jako jsou takt montáže, počet pracovníků, počet ...
  • Laserové mikroobrábění obecných ploch 

   Author: Tomáš Volák; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Primus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na laserové mikroobrábění obecných ploch s využitím různých typů polarizace. Jejím cílem je prozkoumání vlivu různých typů polarizace na proces mikroobrábění z hlediska spolehlivosti, ...
  • Metodika značení a sledování výkovků 

   Author: Petr Kolouch; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Vejnar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Cílem práce je navrhnout metodiku značení a sledování výkovků pro použití v průmyslu, konkrétně ve společnosti Strojmetal Aluminium Forging a.s. zabývající se výrobou tvářených dílů ze slitin hliníku. Hlavní výzvou bylo ...
  • Technologie aditivní výroby pro zpracování kovových materiálů 

   Author: Samuel Pavlík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce je zaměřena na popsání problematiky 3D tisku. V úvodní rešerši práce popisuje historii jejich vzniku, rozdělení a popis používaných metod včetně nově se objevujících trendů. Detailněji jsou rozebrány metody ...
  • Periodické zkoušení souřadnicových měřicích strojů 

   Author: Marek Vaclík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Souřadnicové měřicí stroje jsou fundamentální součástí každého měrového střediska. Umožňují uživateli získávat velice cenné informace, které pomáhají sledovat a řídit kvalitu výroby. Aby nicméně tyto stroje poskytovaly ...
  • Pokročilé hrubovací strategie v CAM pro moderní způsoby frézování 

   Author: Tomáš Derner; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Cimr Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá rozborem pokročilých hrubovacích strategií pro moderní způsoby frézování používaných na CNC strojích. Ty jsou z pohledu produktivity významným činitelem pro strojní průmysl ovlivňující zejména náklady ...
  • Návrh procesů údržby ve strojírenském podniku 

   Author: Ondřej Krňávek; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kotouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá tématem procesů údržby a jejich významu pro efektivní a spolehlivý provoz zařízení. Konkrétně pojednává o teorii nevýrobních procesů a údržby. Následně se práce přesouvá do prostředí modelové společnosti, ...
  • Návrh linky lepených keramických komínových vložek 

   Author: Tomáš Vágner; Supervisor: Kyncl Martin; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem části linky lepených keramických komínových vložek, konkrétně tvorbou tvarových výřezů. Ve své úvodní části zpracovává problematiku průmyslových robotů, manipulátorů a koncových ...
  • Optimalizace hrubování ve 2,5D 

   Author: Jan Novotný; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Zumr Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá optimalizací hrubovacího procesu ve 2,5D. Konkrétní aplikace je zaměřena na hrubování kapes. Řešeršní část obsahuje popis teorie obrábění s přihlédnutím převážně na mechaniku tvorby třísky, silové ...
  • Racionalizace výrobního postupu kalené součásti 

   Author: Lukáš Flíček; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Budín Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou obrábění kalených ocelí, a to především soustružení těchto materiálů. Práce je zaměřena na popis samotného soustružení, dále obrábění kalených ocelí a jeho využití. Ukazuje ...
  • Analýza dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému v oblasti vývoje produktu 

   Author: Lukáš Nevstával; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Tureček Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dopadů a rizik vyplývajících ze změny nosného CAD systému ve firmě Škoda Auto, a to v oblasti vývoje. V první části pokládá nezbytný teoretický základ. V druhé části proběhla analýza ...
  • Návrh metodiky pro přejímku velkoobjemového CT zařízení 

   Author: Stanislav Šťovíček; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Sobotka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Cílem této práce je popsat princip fungování průmyslových CT zařízení, zmapovat jejich využití v průmyslu a upozornit na úskalí, se kterými se při jejich využití setkáváme. Další oblast kterou popisuji je pak využití ...
  • Využití ergonomické simulace v rámci návrhu montážních pracovišť 

   Author: Adam Tomášek; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Faltejsek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky, pomocí níž bude analyzována ergonomie v rámci návrhu montážních linek pomocí simulačního softwaru ve společnosti Continental. Teoretická část práce je věnována ergonomii ...
  • Digitální dvojče logistického systému 

   Author: Jiří Frýdl; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Koshkina Ekaterina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Cílem diplomové práce je vytvoření digitálního dvojčete logického systému, jeho analýza a návrh optimalizace daného systému. Zpracovávaným logickým systémem je automatická montážní linka firmy Continental, která vyrábí ...
  • Optimalizace procesu hloubení děr v leteckém průmyslu 

   Author: Tomáš Jílek; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Maršík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech optimalizace obráběcího procesu elektrojiskrového hloubení chladicích děr do niklové superslitiny. Návrhy jsou následně experimentálně ověřeny. Data z experimentů jsou v ...
  • Virtuální upínání dílů v rámci kontroly kvality s využitím CMM 

   Author: Jan Drška; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Gömöry Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá metodou virtuálního upínání v rámci rozměrové kontroly kvality tenkostěnných plechových dílů. Teoretická část této práce je zaměřena na upínací systémy a postupy, technologie a zařízení pro ...
  • Nanostrukturování povrchu laserem pro medicínské aplikace 

   Author: Daniel Eger; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na nanostrukturování povrchu laserem za účelem snížení bakteriální kolonizace povrchu. Teoretická část je zaměřena na laserové záření, jeho vlastnosti a interakci s materiálem. Dále se ...
  • Návrh plánování výroby 

   Author: Petra Šrejmová; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem plánování výroby ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. V první části je popsána problematika plánování výrobních procesů, dále jsou popsány softwary pro plánování výroby. V druhé části ...
  • Návrh metodiky pro zhodnocení kalibračních lhůt komunálních měřidel 

   Author: Jiří Resl; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Sobotka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace kalibračních intervalů komunálních měřidel ve společnosti Škoda Auto. Byla provedena obecná rešerše současného stavu řešené problematiky a zhodnocení aktuálního stavu v ...
  • Možnosti reverzního inženýrství pro laserové mikroobrábění 

   Author: Ondrej Valach; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Kubátová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Táto práca popisuje problematikou reverzného inžinierstva v kombinácií s laserovým mikroobrábaním technických textúr povrchu. Zaoberá sa predovšetkým prácou s 3D snímkami, rekonštrukciou povrchu v programoch Catia V5, Ansys ...