Now showing items 1-20 of 124

   Subject
   3D kovová tiskárna,Selective Laser Sintering,Trumpf,Concept Laser,zkouška rázem v ohybu dle Charpyho,3D tisk ČR [1]
   3D metal printer,Steel,Selective Laser Sintering,Trumpf,Concept Laser,Charpy Impact Bending Test,3D Print in Czech Republi3D metal printer,3D Print in Czech Republic [1]
   3D printing,additive manufacturing,FDM,FFF,alternative materials,ABS,PC,PC-ABS,mechanical testing,tomograph,plastics [1]
   3D tisk,aditivní výroba,FDM,FFF,alternativní materiály,ABS,PC,PC-ABS,mechanické zkoušky,tomograf,plasty [1]
   Adaptive clearing, Vortex, TrueMill, CAD/CAM [1]
   Adaptivní obrábění, Vortex, PowerMill, CAD/CAM [1]
   Additive manufacturing,3D printing,test methods,FDM,industrial computed tomography [1]
   additive technology,FDM 3D printing,development and manufactury of FDM 3D printer,dimensional analysis of FDM 3D prints [1]
   Aditivní technologie,3D tisk,zkušební metody,FDM,průmyslová výpočetní tomografie [1]
   aditivní technologie,FDM 3D tisk,vývoj a výroba FDM 3D tiskárny,rozměrová analýza FDM 3D výtisků [1]
   Analyses,non-conformity,cause,effect,defect,product life-cycle,FMEA,prototype [1]
   Analýza,neshoda,příčina,následek,vada,životní cyklus výrobku,FMEA,prototyp [1]
   assembly,ergonomics of work,socket [1]
   Bezhroté broušení,pístní tyč,zadní tlumič [1]
   Blades, surface integrity, roughness, hardness, residual stress, [1]
   Broušení,bezhroté broušení,tepelné zpracování,pístní tyč,optimalizace bezhrotého broušení [1]
   CAD, CAM, GibbsCAM, macros, CNC machines, wokrpiece measurement, spindle probe, programming cycles, workpiece clamping [1]
   CAD, CAM, GibbsCAM, makra, CNC stroje, měření obrobku, obrobkové sondy, programování cyklů, upínání obrobku [1]
   CAM system, milling strategy, free-form surface [1]
   CAM systémy, frézovací strategie, volné "free form" plochy [1]