Now showing items 1-20 of 126

  • Návrh podvozku soutěžního bezpilotního letounu 

   Author: Ondrej Samuel Tomášik; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Úlohou teoretickej časti práce bude urobiť rešerš podvozkov. Prvá časť rešerše bude venovaná podvozkom skutočných lietadiel a druhá časť podvozkom modelových lietadiel. Cieľom bude nájsť optimálne riešenie podvozku pre ...
  • Návrh chlazení frekvenčního měniče vozu Formula Student 

   Author: Jan Plesník; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Bakalářská práce se zabývá určením tepelného výkonu spínacího modulu frekvenčního měniče vozu týmu eForce FEE Prague Formula a návrhu chladicího bloku vodního chlazení. Vytvořil jsem několik modelů, které jsem pomocí ...
  • Stratosférický balon 

   Author: Josef Kopecký; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Snížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh stratosférického balonu pro stratosférickou platformu HAPS (high altitude pseudo satellite). V první části se zabývá rešerší současných vývojových trendů stratosférických platforem. ...
  • Analýza napjatosti konstrukčních prvků startovacího zařízení systému AT 25 

   Author: Marie Lacigová; Supervisor: Jeřábek Ivan; Opponent: Hájek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou napjatosti konstrukčních prvků startovacího zařízení AT 25. Jsou definovány návrhové parametry zařízení, provedeny silové rozbory a analýzy kritických částí. Pro konkrétní návrh ...
  • Modelování proudového motoru 

   Author: Mykola Kuzmin; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Demovič Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Účelem této práce je stručný popis tepelného oběhu proudových motorů. Dalším cílem je výpočet některých důležitých parametrů daného proudového motoru. To znamená, že z naměřených dat, jako jsou teploty a tlaky v různých ...
  • Optimalizace 3D tištěných vzorků pro tahovou zkoušku 

   Author: Jakub Strouhal; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Teoretická část práce obsahuje úvod do FDM metody 3D tisku. Popisuje typy FDM 3D tiskáren a jejich součástí. Dále se zabývá problematikou různé pevnosti materiálu v závislosti na směru zatížení. V praktické části jsou ...
  • Letové zkoušky flutteru 

   Author: Štěpán Janda; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Cílem této bakalářské práce je provést letovou zkoušku flutteru na RC modelu. Nejprve byla na RC modelu nainstalována měřící aparatura včetně budícího zařízení. Poté došlo k samotné realizaci letové zkoušky. Následně se ...
  • Trendy ve vývoji VTOL letounů 

   Author: Tomáš Trnka; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na bezpilotní prostředky VTOL – letouny schopné vertikálního vzletu a přistání. První část je zaměřena zejména na současný vývoj a techniku v této oblasti. Druhá část obsahuje vlastní ideový ...
  • CFD výpočet aerodynamických charakteristik rakety 

   Author: Lukáš Střelka; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem této práce je obeznámení s výpočtovou metodou CFD (computational fluid dynamics) pomocí programu ANSYS Fluent, podrobného projití jednotlivých kroků potřebných k jejímu využití a její aplikaci na výpočet aerodynamických ...
  • Experimentální ověření mechanických vlastností insertů v kompozitních materiálech 

   Author: Jan Cába; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato práce se zabývá zkoumáním mechanických vlastností různých typů insertů v kompozitní sendvičové struktuře pro závodní vůz v kategorii Formula Student týmu eForce FEE Prague Formula. Jednotlivé typy insertů byly otestovány ...
  • Návrh technologie výroby malého sportovního letounu z kompozitních materiálů 

   Author: Pavel Tvrzník; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby podvozkové nohy malého sportovního letounu z kompozitních materiálů. V první části je provedena rešerše kompozitních materiálů, technologií výroby a metod spojování. ...
  • Topologická optimalizace a generativní design v letectví 

   Author: Jan Frouz; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato bakalářská práce zkoumá princip topologické optimalizace a generativního designu analyzuje jejich rozdíly, výhody a nevýhody. Dále pak rešerše zkoumá aplikace topologické optimalizace a generativního designu v letectví. ...
  • Návrh spojů sekcí modulární studentské rakety 

   Author: Vojtěch Ježek; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního spoje pro studentskou raketu. Obsahuje shrnutí v současnosti používaných spojů a stanovení zatížení. Součástí práce je výběr vhodného řešení, pro které je vypracován konstrukční ...
  • Koncepční návrh bezpilotního prostředku 

   Author: Matouš Kmet; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   V této práci je pojednáno o koncepčním návrhu UAV, které bude schopné plnit požadavky uživatelů z civilního i vojenského sektoru. Na základě rešerše jsou určeny základní parametry, které slouží jako podklad k návrhu. ...
  • Návrh zatahovací ostruhy rychlostního letounu 

   Author: Yevheniia Yatsunyk; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Úkolem této bakalářské práce je navrhnout vhodný zatahovací systém zádního kola podvozku pro rychlostní letoun, jehož návrh je představen v práci Jakuba Valenty „Koncepční návrh rychlostního letounu“[1]. První část práce ...
  • Pozemní frekvenční zkouška letounu 

   Author: Jan Tetour; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá provedením pozemní frekvenční zkoušky letounu ALTO 912 TG. V první části práce je podrobněji popsána příprava, způsob provedení, vyhodnocení zkoušky a nalezení modálních parametrů konstrukčních ...
  • Rozvinovací mechanismus solární plachetnice 

   Author: Martin Petr; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na solární plachetnice jako celek a dále podrobněji na rozvinovací mechanismy solárních plachetnic. Pomocí rešerše je popsáno jejich historické zázemí a zároveň princip, jak fungují. V ...
  • Návrh nádrží vodní přítěže soutěžních kluzáků 

   Author: Tereza Koubková; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem bakalářské práce byl koncepční návrh vodní přítěže soutěžního kluzáku. Návrhu předcházela rešerše současného stavu nejvýkonnějších kluzáků s vodní přítěží a rozbor požadavků předpisu. Dále návrh základních parametrů ...
  • Dodávka pracovních látek pro zážehové zařízení raketového motoru 

   Author: Kryštof Hájek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   V této bakalářské práci je stručně popsáná funkce raketového motoru a jejich základní rozdělení podle použitého paliva. Dále jsou v práci popsány příklady existujících řešení zážehových zařízení. Na základě poznatků z ...
  • Materiálové vlastnosti 3D tištěných vzorků 

   Author: Jan Krapf; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Teoretická část práce má za cíl zpracovat rešerši dostupných tiskových technologii a materiálů a poté pomocí metody trade metrix vybrat perspektivní materiál a technologii. V praktické části budou vytvořeny 3D tištěné ...