Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 35

  • Návrh modelu větroně kategorie RES 

   Autor: Bartoš Martin; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné funkci celého letadla. ...
  • Trendy ve vývoji akrobatických letadel 

   Autor: Kaplan Jan; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá kategorií akrobatických letadel. Úvodní část práce obsahuje rešerši vybrané skupiny akrobatických letadel. Dále jsou v práci vyhodnoceny a vysvětleny jednotlivé parametry akrobatických ...
  • Simulátor slunečního záření 

   Autor: Teichman Jiří; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Tato bakalářská práce se v první časti zabývá radiometrií a slunečním zářením v atmosféře. Je zde vysvětlen vliv atmosféry a pozice Slunce na intenzitu a spektrum záření dopadající na povrch Země a dále je proveden rozbor ...
  • Analýza vlivu nerovností dráhy na únavové poškození podvozku vrtulníku 

   Autor: Raichlová Eva; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Kalita Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá zjišťováním únavového poškození podvozku vrtulníku způsobeného pojezdem vrtulníku po přímé dráze, na které se nacházejí nerovnosti. Zjištěné únavové poškození se porovnává pro různé pojezdové rychlosti ...
  • Prediktivní model regulace vzduchového systému turbovrtulového motoru 

   Autor: Maloušková Veronika; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hečl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Práce pojednává o problematice kompresorů leteckých motorů, a to zejména o ochraně motoru před pumpáží. V rámci výzkumné časti je provedena analýza dat ze zkoušek motorů a vytvořen model pro zajištění správné funkce vzduchové ...
  • Inegrace solárních článků do kompozitové konstrukce 

   Autor: Němeček Pavel; Vedoucí práce: Barák Karel; Oponent práce: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato práce pojednává o integraci solárního článku do kompozitové konstrukce. Cílem bylo nalézt takovou metodu, která zajistí optimální výsledky, zejména, aby byl povrch konstrukce hladký a konstrukce byla pevná a nedocházelo ...
  • Trendy ve vývoji cvičných letadel 

   Autor: Wenit Ekaterina; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout parametry pro nový cvičný letoun. Letoun je navržen dle předložených už existujícího ultralightu UL-39 Albi a prototypu zlepšené verze UL-39 Albi II. První část práce se zabývá ...
  • Návrh vztlakové klapky malého sportovního letounu 

   Autor: Valenta Jakub; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
   Úkolem této bakalářské práce je navrhnout vztlakovou klapku letounu UL-39 Albi. Po obecném přehledu principů vztlakových mechanizací následuje část popisující používaná konstrukční řešení, z kterých jsou zvoleny principy ...
  • Návrh křidélka malého sportovního letounu 

   Autor: Hrnčíř Matouš; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem křidélka na malý sportovní letoun. V úvodní pasáži je vymezen pojem malý sportovní letoun, dochází k jeho zařazení do příslušné kategorie letounů s odkazem na platnou legislativu a ...
  • Obnovení letové způsobilosti letounu C-11 imatrikulace OK-JZE 

   Autor: Hostaša Jan; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-06)
   Práce se zabývá problematikou letové způsobilosti vztažené ke konkrétnímu stroji, Jak C-11 imatrikulační značky OK-JZE. Snaží se vymezit postup práce pro získání letové způsobilosti. Práce mapuje právní prostředí a závazné ...
  • Návrh a konstrukce siloměrného členu pro vrtulový stand 

   Autor: Fadrhons Lukáš; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí tenzometrického členu pro motorový stand. Pojednává o hledání a vytvoření ideální geometrie tohoto měřícího prvku, o vytvoření parametrického modelu v softwaru ASYS 17.0 a následném ...
  • Konstrukční návrh výškového kormidla malého sportovního letadla 

   Autor: Janout Marek; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výškového kormidla ultralehkého letounu řízeného aerodynamicky. Práce se věnuje samotnému konstrukčnímu návrhu výškového kormidla, stanovení zatížení, dimenzování základních ...
  • Návrh přípravku pro statickou pevnostní zkoušku trupu ultralehkého letounu 

   Autor: Jaroň Michal; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Jebáček Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-05)
   Bakalářská práce obsahuje rešerši na téma zkoušení letadlových konstrukcí. Rešerše se věnuje účelu a významu zkoušek leteckých konstrukcí, používanému dělení zkoušek, pomocným zařízením používaným při zkoušení letadel a ...
  • Návrh mechanismu zatahování příďového podvozku malého sportovního letounu 

   Autor: Paul Ondřej; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanismu zatahování příďového podvozku malého sportovního letounu. V práci je navrhnuta kinematika mechanismu zatahování příďového podvozku, rozbor zatížení a základní návrh ...
  • Rozbor přistání malého sportovního letounu 

   Autor: Kaklyugina Inna; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-05)
   Předmětem této bakalářské práce je "Rozbor přistání malého sportovního letounu", metodický popis přistání letounu, sestavení postupu vypočtu přistání letounu s ohledem na zadané parametry. Poslední část se zabývá ověřením ...
  • CFD analýza proudění v otevřeném aerodynamickém tunelu 

   Autor: Jurča Lukáš; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Práce se zabývá aerodynamickými tunely, jejich historií, návrhem a konstrukcí. Tvorbou parametrického modelu vzduchové cesty otevřeného Eiffelova tunelu v CAD softwaru SolidWorks. Dále nastavením jednotlivých sekcí výpočtu ...
  • Motorové lože pro ultralehký letoun 

   Autor: Černý Marcel; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-03-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá motorovým ložem pro ultralehký letoun TL 32 Typhoon. Je rozdělena do tří částí. První část se zabývá návrhem konstrukčního řešení motorového lože. Druhá část obsahuje výpočet zatížení dle ...
  • Návrh variabilního vyvažovacího vahadlového systému pro pevnostní zkoušky křídel 

   Autor: Tatarevićová Alena; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
   Cílem práce byl návrh variabilního vahadlového systému sloužícího k vyvažování hmotností kleštin během pevnostních zkoušek křídel. Pro zadaný rozsah rozměrů křídel a hmotností kleštin byl vytvořen návrh geometrie vahadlového ...
  • Školní demonstrátor podmínek mikrogravitace 

   Autor: Satke Daniel; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a konstrukce jednoduché, přenosné a levné pádové věže pro demonstrační účely s dobou trvání mikrogravitace do 1 s. Inspirace byla čerpána z již existujících malých pádových věží. Výsledkem ...
  • NÁVRH UAV S KONCEPCÍ BIKOPTÉRY UMOŽŃUJÍCÍ SVISLÝ VZLET A PŘISTÁNÍ 

   Autor: Matušek Lukáš; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Tato práce se v počátku zabývá průzkumem koncepcí letadel umožňující svislý vzlet a přistání se zaměřením na bikoptéry. Popsáním jejich základních aerodynamických vlastností a způsobu ovládání při vertikálním a hrorizontálním ...