Now showing items 1-20 of 111

  • Pozemní frekvenční zkouška letounu 

   Author: Jan Tetour; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá provedením pozemní frekvenční zkoušky letounu ALTO 912 TG. V první části práce je podrobněji popsána příprava, způsob provedení, vyhodnocení zkoušky a nalezení modálních parametrů konstrukčních ...
  • Rozvinovací mechanismus solární plachetnice 

   Author: Martin Petr; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na solární plachetnice jako celek a dále podrobněji na rozvinovací mechanismy solárních plachetnic. Pomocí rešerše je popsáno jejich historické zázemí a zároveň princip, jak fungují. V ...
  • Návrh nádrží vodní přítěže soutěžních kluzáků 

   Author: Tereza Koubková; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem bakalářské práce byl koncepční návrh vodní přítěže soutěžního kluzáku. Návrhu předcházela rešerše současného stavu nejvýkonnějších kluzáků s vodní přítěží a rozbor požadavků předpisu. Dále návrh základních parametrů ...
  • Dodávka pracovních látek pro zážehové zařízení raketového motoru 

   Author: Kryštof Hájek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   V této bakalářské práci je stručně popsáná funkce raketového motoru a jejich základní rozdělení podle použitého paliva. Dále jsou v práci popsány příklady existujících řešení zážehových zařízení. Na základě poznatků z ...
  • Materiálové vlastnosti 3D tištěných vzorků 

   Author: Jan Krapf; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Teoretická část práce má za cíl zpracovat rešerši dostupných tiskových technologii a materiálů a poté pomocí metody trade metrix vybrat perspektivní materiál a technologii. V praktické části budou vytvořeny 3D tištěné ...
  • Návrh výklopného mechanismu přistávacích světlometů typu PAR64 pro nákladní letadla 

   Author: Martin Polák; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výklopného mechanismu pro přistávací a taxi světlomety používaných na letadlech společnosti Antonov. Teoretická část je zaměřena na rešerši podobných systémů. Následuje podrobný návrh ...
  • Modální analýza kompozitové desky 

   Author: Jakub Eštok; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je získat hlubší pochopení a demonstrovat praktické využití modální analýzy jako nástroje pro měření leteckých konstrukcí. Dále také zjistit vliv vybraného upevnění budiče k měřenému vzorku. Po ...
  • Stabilizace rotace modelových raket za letu 

   Author: Matěj Láznička; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce se zabývá rešerší a výběrem systému stabilizace rotace pro modelové rakety za letu. V rámci této práce byl také proveden koncepční návrh tohoto systému pro rakety Stopař a Sherpa. V závěru byl vypracován koncepční ...
  • Návrh řešení zážehové sekvence raketového motoru 

   Author: Jan Němec; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá zapalovacími systémy raketových motorů na kapalná paliva se schopností opakovatelného zážehu. Úvodní část zkoumá základní rozdělení kapalinových motorů, používaných zapalovacích systémů a ...
  • Aerodynamika při velmi nízkých Reynoldsových číslech 

   Author: Stanislav Kříž; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá aerodynamikou při velmi nízkých Reynoldsových číslech. Úvodní teoretická část se zaměřuje na problematiku při nízkých rychlostech. Je zde stručně vysvětlená teorie pojednávající o aerodynamice. ...
  • Výskyt flutteru na letecké konstrukci 

   Author: Matěj Voldán; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá výskytem flutteru na leteckých konstrukcích. Cílem je provést přehled a rozbor leteckých nehod v celosvětovém měřítku, u kterých byl příčinou flutter. Všechna nasbíraná data zpracovat do ...
  • Návrh ocasních ploch rychlostního letounu 

   Author: Jan Procházka; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Úkolem této bakalářské práce je návrh konstrukce a smontovatelnosti ocasních ploch pro ultralehký letoun, navržený v diplomové práci Ing. Jakuba Valenty, vycházející z bakalářských prací pánů Hofrichtera, Němce a Větrovce. ...
  • Rozvinovací mechanismy solárních plachetnic 

   Author: Přemysl Čechura; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na principy solárního plachtění, konstrukční přístupy a rozvinovací mechanismy. Cílem první části je představit přehled prakticky realizovaných konstrukčních řešení na základě rešerše odborné ...
  • Zástavba motoru Rotax 915 iS do malého sportovního letounu 

   Author: Michal Coufal; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této práce je návrh zástavby motoru Rotax 915 iS do ultralehkého letounu FM250 Vampire II. Po krátké rešeršní části týkající se hmotového rozboru, druhů motorových loží a výběru vrtule byl proveden výpočet zatížení ...
  • Vývoj a validace stacionárního hybridního raketového motoru 

   Author: Vítězslav Putna; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a experimentální validací stacionárního hybridního motoru. V rámci této práce byl také vypracován matematický model určený k predikci běhu hybridního motoru. Výsledky modelu jsou ...
  • Výskyt flutteru na letecké konstrukci 

   Author: Iveta Rákosníková; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá výskytem flutteru na letecké konstrukci. Stručně popisuje přehled aeroelastických sil, podrobněji pak flutter. Práce se zaměřuje na přehled leteckých nehod způsobených flutterem v celosvětovém ...
  • 3D tištěné palivo pro malé hybridní raketové motory 

   Author: Viktor Hais; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce se zabývá využitelností 3D tisku pro výrobu palivových zrn pro hybridní raketové motory. V rámci práce byla provedena validace navržených řešení pro tisk palivových zrn a stanovena doporučení pro budoucí testování.
  • Návrh primárního řízení sportovního letounu 

   Author: Daniel Vysocký; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout primární řízení sportovního letounu. Začátek práce se zabývá popisem daného letounu, výběrem stavebního předpisu a obecným popisem řízení letounu. Práce popisuje různé způsoby ...
  • Návrh rotoru pro multikoptéru 

   Author: Pavel Růžička; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem rotoru pro multikoptéru. Úvodní část je věnována základním informacím o bezpilotních leteckých prostředcích. Účinnost multikoptér a jejich spolehlivost jsou ovlivněny výběrem pohonného ...
  • Koncepce V/STOL letounu 

   Author: Vojtěch Zíka; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce řeší netradiční koncepce letounů VTOL a STOL. Zabývá se rozborem druhů a možných konstrukcí obou koncepcí. Dále se věnuje rámcovému návrhu letounu typu VTOL s překlopnými oplášťovanými rotory. V první části ...