Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-18 z 18

  • Školní demonstrátor podmínek mikrogravitace 

   Autor: Satke Daniel; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a konstrukce jednoduché, přenosné a levné pádové věže pro demonstrační účely s dobou trvání mikrogravitace do 1 s. Inspirace byla čerpána z již existujících malých pádových věží. Výsledkem ...
  • Návrh variabilního vyvažovacího vahadlového systému pro pevnostní zkoušky křídel 

   Autor: Tatarevićová Alena; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
   Cílem práce byl návrh variabilního vahadlového systému sloužícího k vyvažování hmotností kleštin během pevnostních zkoušek křídel. Pro zadaný rozsah rozměrů křídel a hmotností kleštin byl vytvořen návrh geometrie vahadlového ...
  • NÁVRH UAV S KONCEPCÍ BIKOPTÉRY UMOŽŃUJÍCÍ SVISLÝ VZLET A PŘISTÁNÍ 

   Autor: Matušek Lukáš; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Tato práce se v počátku zabývá průzkumem koncepcí letadel umožňující svislý vzlet a přistání se zaměřením na bikoptéry. Popsáním jejich základních aerodynamických vlastností a způsobu ovládání při vertikálním a hrorizontálním ...
  • Měření rychlosti zvuku ve stratosféře 

   Autor: Tilšer Michal; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Lejček Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato bakalářská práce seznamuje jak s přímými, tak nepřímými metodami, kterými je možné stanovit rychlost zvuku v zemské atmosféře. Je v ní také obsažena část, která se zabývá rozložením teploty a jiných měřitelných veličin, ...
  • Výpočet aerodynamických charakteristik krytu podvozku 

   Autor: Vincenc Kornel; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Táto bakalárska práca je zameraná na výpočty aerodynamických charakteristík krytu podvozku. Popisuje metódu zostavenia CFD modelu s použitím vytvorených krytov podvozku v prostredí Audtodesk Inventor. Ďalej práca poukazuje ...
  • Konstrukční návrh kalibračního zařízení pro žhavené drátky 

   Autor: Malý Vojtěch; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce stručně charakterizuje měření rychlosti proudu sondami se žhaveným drátkem, popisuje problematiku spojenou s jejich kalibrací a především obsahuje návrh a konstrukci kalibračního zařízení. Dále rozebírá přesnost ...
  • Návrh kinematiky zatahování podvozku nekonvenčního UL letounu 

   Autor: Pokorný Hynek; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanismu přistávacího zařízení nekonvenčního UL letounu. Jsou v ní nastíněny požadavky, které jsou na přistávací zařízení kladené a je také provedena rešerše různých existujících ...
  • Pozemní frekvenční zkouška vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix 

   Autor: Rytina David; Vedoucí práce: Kratochvíl Aleš; Oponent práce: Sommer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Tato bakalářská práce ukazuje postup při pozemní frekvenční zkoušce vodorovné ocasní plochy letounu Phoenix. V první části je popisován způsob měření frekvenčních a hmotových charakteristik. V navazující části byly vyhodnoceny ...
  • Návrh pomocné pohonné jednotky pro závěsný kluzák 

   Autor: Pajkrt Radek; Vedoucí práce: Jeřábek Ivan; Oponent práce: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Práce se zabývá předpisy pro stavbu a provoz pomocné pohonné jednotky. Stanovením rychlostních polár vybraných kluzáků. Výpočtem výkonů nutných pro pohon těchto kluzáků pomocí pomocné pohonné jednotky a výběrem vhodných motorů.
  • Experimenty na stratosférických balónech a sondážních raketách 

   Autor: Lukačevič Jan; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Urbář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Předmětem této práce je představit výzkum prováděný pomocí sondážních raket a stratosférických balonů, proto pojednává o historickém vývoji v oblasti a přehledu současné situace. Jádrem celé práce je koncepční návrh ...
  • Návrh reduktoru pro elektrický pohon ultralehkého letounu 

   Autor: Glončák Pavel; Vedoucí práce: Barák Karel; Oponent práce: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem reduktoru pro elektrický pohon ultralehkého letounu. Úvodem byla provedena rešerše používaných řešení reduktorů. Poté byl zvolen vhodný řemenový převod, vypočteny šířky předpokládaného ...
  • Konstrukce univerzálního přípravku pro umístění budičů během frekvenční zkoušky letounů 

   Autor: Rivera Narvaez Juan Francisco; Vedoucí práce: Kratochvíl Aleš; Oponent práce: Sommer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-10)
   Rivera Narvaez, J. F. Univerzálního Strukturální přípravku pro Uchycení Budičů pro Frekvenční Zkoušky Letonů, 2014. Bakalářské práce na Fakultě Strojní ČVUT na Ústavu letadlové techniky. Vedoucí Bakalářské práce: Ing. Alex ...
  • Orientace, stabilizace a pohon nano- a pikodružic 

   Autor: Kohout John; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Cílem práce je provést průzkum specifik provozu systému orientace, stabilizace a řízení na družicích s hmotností pod 10 kg. Vypracovat přehled použitých systému a jejich zkušenosti z provozu. Na konci práce navrhnu základní ...
  • Konstrukční návrh interiéru leteckého simulátoru 

   Autor: Šimek Jiří; Vedoucí práce: Jeřábek Ivan; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem kabiny leteckého simulátoru. V práci byl proveden konstrukční návrh kabiny včetně návrhu interiéru a umístění základních řídících prvků, zhodnoceny různé technologické varianty ...
  • Rekonstrukce palivového systému letounu Bücker Bü 131 

   Autor: Filip Radek; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí palivového systému letounu a jeho změn v souvislosti se zástavbou alternativní pohonné jednotky do repliky Bücker Bü-131. Tato práce by měla být technickou dokumentací k certifikaci ...
  • Aerodynamický rozbor přechodového kužele ve výstupním kanálu proudovodu 

   Autor: Jurčaga Ivan; Vedoucí práce: Helmich Martin; Oponent práce: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukční návrh přechodového kužele ve výstupním kanálu prodovodu 

   Autor: Rubáš Vojtěch; Vedoucí práce: Barák Karel; Oponent práce: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh přípravku pro pevnostní zkoušku křídla UL letounu 

   Autor: Jánský Jakub; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Malásek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)