Now showing items 86-105 of 185

  • Návrh na konstrukci 4-válcového vznětového motoru 

   Author: Urban Jaroslav; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Miklánek Ĺubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout základní konstrukční návrh 4-válcového 4-dobého vznětového motoru s ventilovým rozvodem typu DOHC se 4 ventily. Model motoru je závislý na vrtání válce a omezen obsahem od 1700 do 2100 ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového zážehového motoru 

   Author: Mančal Jakub; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Brynych Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na konstrukci 4-válcového zážehového motoru s ventilovým rozvodem typu DOHC. Práce obsahuje rešerši týkající se typů konstrukce pístového spalovacího motoru a výpočty pro pevnostní ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového zážehového motoru 

   Author: Hahn Milan; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh čtyř-dobého spalovacího motoru pomocí výpočetní techniky. V programu Creo Elements/Pro5.0 (CREO) je vytvořen parametrický 3D model, který získává potřebné rozměry (parametry) propojením ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového zážehového motoru 

   Author: Jarolímek Josef; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Brynych Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše o funkci čtyřválcového čtyřdobého zážehového motoru v kontextu dalších možných konstrukčních řešení automobilových spalovacích motorů, jakož i konstrukční návrh takového motoru a ...
  • Návrh na konstrukci 8-válcového zážehového motoru 

   Author: Voharčík Ondřej; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá vytvořením zjednodušeného parametrického modelu čtyřdobého osmiválcového zážehového motoru. 3D model je vytvořen v programu Autodesk Inventor a parametry jsou počítány pomocí programu Microsoft Excel.
  • Návrh náboje kola pro vůz Formule Student 

   Author: Zacpal Jonáš; Supervisor: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh obrysu vačky pro zážehový motor 

   Author: Jan Beňa; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Čečrle Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Práce se zabývá navržením časování a zdvihové křivky ventilů konkrétního zážehového spalovacího motoru. Cílem práce je zvýšit výkon motoru ve vyšších otáčkách, oproti sériovému provedení. Zvýšení výkonu je dosaženo zvýšením ...
  • Návrh odlévané zadní těhlice 

   Author: Menšík Martin; Supervisor: Astraverkhau Nikita; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této závěrečné práce je návrh zadní odlévané těhlice pro vůz kategorie Formula Student týmu CTU Cartech. Konkrétně pro vůz FS. 07 pro sezónu 2015. Obsahem je stručná rešerše přesného lití na vytavitelný model, ...
  • Návrh paletového systému pro zkoušení spalovacích motorů 

   Author: Ondřej Čmiel; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce paletového systému pro testování spalovacích motorů. Paletový systém je primárně navržen pro testování motoru YAMAHA YTF-R6, vozu studentského projektu Formula Student.
  • Návrh pedálové jednotky pro vůz Formule Student 

   Author: Aulich Ondřej; Supervisor: Astraverkhau Nikita; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Cílem této bakalářské práce je návrh pedálové jednotky pro vůz Formule Student. Práce se zabývá rozborem řešení pedálových jednotek na předchozích vozech týmu CTU Cartech, samotným návrhem jednotky pro vůz FS.09 a vytvoření ...
  • Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student 

   Author: Nedbálek Tomáš; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Účelem této práce je navrhnout planetový reduktor pro vůz soutěže Formula Student Electric. Na začátku práce je shrnuto rozdělení používaných převodů v soutěži. V rešerši je blíže popsáno řešení planetových reduktorů u ...
  • Návrh prostorového trubkového rámu vozu kategorie Formula Student 

   Author: Hladík Ondřej; Supervisor: Astraverkhau Nikita; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nosné struktury pro závodní vůz formulového typu s elektropohonem týmu EForce FEE Prague Formula. Návrh vychází z dvou předchozích generací elektroformule. Hlavním cílem ...
  • Návrh přípravku pro montáž sestavy bloku motoru a převodovky na uzavřený zkušební stav převodovek 

   Author: Marek Šanda; Supervisor: Miláček Ondřej; Opponent: Pakosta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout přípravek pro jednodušší montáž sestav 'blok motoru - převodovka' pro uzavřený zkušební stav automobilních převodovek ve VTP Roztoky. Jako první je v této práci popsán zkušební stav ...
  • Návrh sekundárního vypružení otočného podvozku nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Michael Bryan; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Seidl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem této práce je návrh sekundárního vypružení pro otočný podvozek nízkopodlažní tramvaje. Bylo navrženo řešení sekundárního vypružení pomocí duplexní šroubovité vinuté pružiny, na které jsou provedeny všechny potřebné ...
  • Návrh těhlice pro vůz Formule Student 

   Author: Urban Jakub; Supervisor: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Cílem této práce je návrh t?hlice vozu Formula student týmu CTU Cartech pro sezonu 2013 s ozna?ením FS05. Práce obsahuje stru?nou re?er?i konstruk?ních ?e?ení t?hlic v seriálu Formula Student a dále se zabývá stanovením ...
  • Návrh uložení kotvy motoru a pastorku převodovky pro Cargo lokomotivu 

   Author: Kodera Vojtěch; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Fridrichovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Práce obsahuje analýzu uložení pastorkového hřídele. Porovnává uložení letmo s uložením ve víku převodovky.
  • Návrh vypružení jednonápravového podvozku kolejového elektrobusu 

   Author: Patrik Staněk; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zelený Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem této bakalářská práce je návrh vypružení jednonápravového podvozku kolejového elektrobusu. Odůvodnění použití vybraného druhu vypružení. Rozbor silových účinků působících na vypružení s uvažováním statických i ...
  • Návrh výstupního kloubového hřídele pro odpružený pohon tramvajového dvojkolí 

   Author: Vodička Matěj; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Fridrichovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Bakalářská práce představuje studii řešení pohonu tramvajového dvojkolí nízkopodlažní tramvaje pomocí krátké kloubové hřídele. Kloubová hřídel používá ojničkové klouby. Bakalářská práce řeší otázky jejího silového dimenzování, ...
  • Návrh zadního náboje pro vůz Formule Student 

   Author: Minář Emil; Supervisor: Astraverkhau Nikita; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem zadního náboje pro vůz Formula Student, výpočtem sil na něj působících a jeho pevnostní kontrolou.
  • Návrh závěsky u hypoidní nápravové převodovky pohonu dvojkolí 

   Author: Vasile Vlas; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Dybala Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vodorovné závěsky u nápravové převodovky pohonu dvojkolí. V práci je provedena rešerše vybraných koncepcí částečně odpružených podvozků a závěsek. Pro vzor praktického řešení jsou stanovený ...