Now showing items 72-91 of 185

  • Návrh chladící soustavy motoru pro vůz Formule Student 

   Author: Bugár Patrik; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Červenka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Cieľom práce bolo navrhnúť chladiacu sústavu v súlade s pravidlami súťaže Formula Student a vymedziť nedostatky návrhov minulých riešení.
  • Návrh konceptu podvozku vozu kategorie Formula SAE pro 10" kola 

   Author: Weigl Jan; Supervisor: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh konstrukce 2-dobého motocyklového motoru 

   Author: Pešan Jiří; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového dvoudobého motoru, vytvořením parametrického 3D modelu v programech VariCAD 1.06.(2012) a CATIA V5.R21. Jsou zde stručně popsány některá technická řešení a přídavná ...
  • Návrh konstrukce 3-válcového 4-dobého vznětového motoru 

   Author: Kotil Jan; Supervisor: Mikulec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh konstrukce 4-válcového 4-dobého zážehového motoru 

   Author: Kohlíček Jiří; Supervisor: Mikulec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh konstrukce vznětového motoru 

   Author: Hladík David; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Brynych Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Obsahem této práce je sepsání rešerše o funkci dieselového motoru a následně navržení a vymodelování parametrického čtyřválcového vznětového motoru. Rozvodový systém motoru je DOHC se čtyřmi ventily na válec. Pro vytvoření ...
  • Návrh kotoučové brzdy pro nízkopodlažní tramvaj 

   Author: Majer Tomáš; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Bauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   V této bakalářské práci se zabývám Návrhem kotoučové brzdy pro nízkopodlažní tramvaj. V první části se zaobírám rozdělením druhů brzd u tramvajových vozů. Dále uvádím specifikace a parametry, které musí brzda splňovat ...
  • Návrh mechanického ovládání ventilového rozvodu motoru Škoda pro provoz Atkinsonova i Millerova cyklu 

   Author: Macháček Jan; Supervisor: Miklánek Ĺubomír; Opponent: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na úpravy ventilových rozvodů umožňujících provoz jak konvenčního Ottova cyklu, tak i nekonvenčních cyklů spalovacího motoru. Nekonvenční pracovní cykly jsou Atkinsonův (LIVC) a Millerův (EIVC). ...
  • Návrh mechanismu pravostranného řízení na osobním vozidle s levostranným řízením 

   Author: Kolář Petr; Supervisor: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh metodiky certifikace letounu v kategorii experimental 

   Author: Hajzler Dušan; Supervisor: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh na konstrukci 1-válcového 2-dobého zážehového motoru 

   Author: Slavík Radek; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   V programu Autodesk Invertor je vytvořen parametrický model jednoválcového dvoudobého zážehového motoru dle motoru Lawn-Boy. Parametry řídící rozměry modelu jsou vypočítány v programu Microsoft Excel. Práce dále obsahuje ...
  • Návrh na konstrukci 1-válcového zážehového motoru 

   Author: Woronycz Petr; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Miklánek Ĺubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem na konstrukci dvoudobého jednoválcového zážehového motoru pro motorovou řetězovou pilu. Tento motor je vytvořen jako parametrický 3D model v rozsahu zdvihového objemu 40 - 120 cm3. Model je ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového vznětového motoru 

   Author: Weiss Václav; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Brynych Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-27)
   Cílem práce je vytvoření parametrického modelu čtyřválcového vznětového motoru. V programu Microsoft Excel vytvořen výpočet základních rozměrů a nádledně vytvořen 3 - D model v programu Autodesk Inventor Professional 2015. ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového vznětového motoru 

   Author: Zelený Vojtěch; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem práce bylo vytvořit parametrický model čtyřdobého čtyřválcového vznětového motoru s obsahem do 1600 do 2300 cm3 s rozvodem typu DOHC. Nezávislým parametrem byl zvolen průměr vrtání, ze kterého se následně v programu ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového vznětového motoru 

   Author: Urban Jaroslav; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Miklánek Ĺubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout základní konstrukční návrh 4-válcového 4-dobého vznětového motoru s ventilovým rozvodem typu DOHC se 4 ventily. Model motoru je závislý na vrtání válce a omezen obsahem od 1700 do 2100 ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového zážehového motoru 

   Author: Mančal Jakub; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Brynych Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na konstrukci 4-válcového zážehového motoru s ventilovým rozvodem typu DOHC. Práce obsahuje rešerši týkající se typů konstrukce pístového spalovacího motoru a výpočty pro pevnostní ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového zážehového motoru 

   Author: Hahn Milan; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh čtyř-dobého spalovacího motoru pomocí výpočetní techniky. V programu Creo Elements/Pro5.0 (CREO) je vytvořen parametrický 3D model, který získává potřebné rozměry (parametry) propojením ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového zážehového motoru 

   Author: Jarolímek Josef; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Brynych Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše o funkci čtyřválcového čtyřdobého zážehového motoru v kontextu dalších možných konstrukčních řešení automobilových spalovacích motorů, jakož i konstrukční návrh takového motoru a ...
  • Návrh na konstrukci 8-válcového zážehového motoru 

   Author: Voharčík Ondřej; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá vytvořením zjednodušeného parametrického modelu čtyřdobého osmiválcového zážehového motoru. 3D model je vytvořen v programu Autodesk Inventor a parametry jsou počítány pomocí programu Microsoft Excel.
  • Návrh náboje kola pro vůz Formule Student 

   Author: Zacpal Jonáš; Supervisor: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)