Recently added

Now showing items 21-40 of 159

  • Mechanické vlastností šitého spoje pro rekonstrukce srdeční chlopně 

   Author: Jan Dyntar; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi vzorků nativních cípů aortální chlopně a vzorků s vytvořenými chirurgickými stehy. Byly vybrány tři typy stehů, které se používají pro plastiku cípů chlopně při léčbě ...
  • Biomechanika krční páteře 

   Author: Aleš Kočvara; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Cvrček Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Novodobé onemocnění zvané "techneck" postihuje krční páteř a vzniká v důsledku nadměrného používáni mobilních zařízení. V závažných případech je u některých pacientů potřeba provést diskektomii a zavést meziobratlovou fůzi. ...
  • Zjišťování mechanických vlastností elastomeru pomocí nanoindentace 

   Author: Matouš Karabina; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Novák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním mechanických vlastností elastomeru pomocí nanoindentační zkoušky. Cílem této práce je vyhodnocení a porovnání mechanických vlastností dvou vzorků elastomeru. V teoretické části ...
  • Optimalizace svaru ve vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 

   Author: Vojtěch Vávra; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá návrhem geometrie svarového spoje vytvořeného pomocí technologie elektronového paprsku na vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 s cílem zlepšení vlastností únavové životnosti. ...
  • Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy 

   Author: Pavel Mačák; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou kinematickou smyčkou.
  • Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru 

   Author: Tomáš Šantrůček; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.
  • Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů 

   Author: Matouš Zavřel; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá topologickou optimalizací za použití metody konečných prvků ve spolupráci s výrobní technologií kovového 3D tisku. Metody jsou aplikovány na součást ovládání leteckého turbohřídelového motoru. Součástí ...
  • Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky 

   Author: Tomáš Jansa; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vinuté šnekové převodovky. V první části je sepsána rešerše na téma šnekových převodů. V další části jsou podrobně rozebrány potřebné vzorce pro návrh šnekové převodovky, ...
  • Optimalizace trajektorie manipulátoru 

   Author: Patrik Kovář; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými algoritmy a požadavky na ...
  • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu VSM (vena saphena magna) 

   Author: Jan Šindelář; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností nativních lidských cév. Testované vzorky veny sapheny magny byly získány při operacích aortokoronárního bypassu v VFN v Praze. Tyto vzorky byly podrobeny ...
  • Vliv scaffoldu z polyesterové pleteniny na mechanické vlastnosti kolagenní cévní náhrady 

   Author: Zbyněk Sobotka; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Špaček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními protézami s polyesterovým scaffoldem a matricí z kolagenu ze sladkovodních ryb. Pozornost je soustředěna na mechanickou odezvu protéz v závislosti na integraci polyesterové pleteniny, ...
  • Tenzometrické měření za vyšších teplot 

   Author: Lukáš Zaslavskij; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá tenzometrickým měřením za vyšších teplot. Klade si za cíl rešerši problému vyskytujících se u vyšších teplot a možností kompenzace těchto problémů. V úvodních kapitolách je popsáno tenzometrické ...
  • Ztráta stability při nafukování hyperelastických trubic 

   Author: Julie Kochanová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření matematického modelu, na kterém bude simulováno nafukování uzavřené tenkostěnné trubice. Pomocí numerické simulace budou charakterizovány podmínky vedoucí ke ztrátě stability pro ...
  • Řízení DC motoru na testovacím zařízení pro roznětnice 

   Author: Tomáš Kaňka; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem této bakalářské práce bylo realizovat řízení DC motoru na testovacím zařízení pro roznětnice. Dílčím cílem bylo sestavení simulačního modelu DC motoru EC180.24E a provést identifikaci jeho parametrů. Teoretická část ...
  • Vliv kryogenního skladování na mechanické vlastnosti cévních štěpů při kvazistatickém zatěžování. 

   Author: Anežka Vimrová; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Měřička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi kryogenně skladovaných cévních štěpů veny sapheny magny. Je zde analyzován vliv kryogenního skladování a rychlosti rozmražení cévních štěpů na mechanické vlastnosti cévní stěny.
  • Vliv zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku 

   Author: Veronika Drátovská; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku a ABS plastu. Teoretická část popisuje strukturu a vlastnosti polymerů. Experimentální část práce zahrnuje: přípravu ...
  • Návrh vinuté pružiny s progresivním průběhem osové a příčné tuhosti 

   Author: Ježek Ondřej; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Malinský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   V rámci této bakalářské práci je zpracována problematika návrhu válcové vinuté pružiny pro podvozky typu Y 25 L. V úvodu práce jsou popsány nejčastěji používané pružící prvky nákladních i osobních kolejových vozidel. V ...
  • Návrh parametrů kruhového otočného voliče do auta 

   Author: Novotný Jakub; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí ovládacích panelů do osobních automobilů. V první části práce je shrnut vývoj, konstrukce a technologie výroby ovládacích panelů. Dále je práce zaměřena na konstrukci otočných ...
  • Příprava experimentálního modelu automobilového podvozku pro počítačové řízení 

   Author: Pawlik Vít; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této práce je navrhnout, realizovat a experimentálně ověřit řešení pro počítačové řízení experimentálního modelu automobilového podvozku. Je v ní prozkoumán vhodný hardware, jako platformy Raspberry Pi a Arduino a ...
  • Deformační analýza části draku ultralehkého letounu 

   Author: Vobora Ladislav; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Schmidová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá FBG senzory deformací a jejich využitím při měření malých kompozitních civilních letounů. Dále se zabývá pozemní kalibrací FBG senzorů umístěných uvnitř struktury konstrukce křídla malého sportovního ...