Zobrazují se záznamy 1-20 z 166

   Klíčové slovo
   3D print, rapid prototyping, delta robot, kinematics [1]
   3D printing,3D printer,parallel kinematics,forward kinematics,DELTABO [1]
   3D tisk, rapid prototyping, delta robot, kinematika [1]
   3D tisk,3D tiskárna,paralelní kinematika,dopředná kinematika,DELTABO [1]
   acoustic,sound field,sound measurements,noise control,simulation,visualization,beamforming,NAH,WBH [1]
   akustika,zvukové pole,měření zvuku,kontrola hluku,simulace,vizualizace,beamforming,NAH,WBH [1]
   angle measurement,IMAS,backlash,mechatronics [1]
   automatic robot, controlling of a robot arm, forward kinematics, inverse kinematics, dynamic analysis, matrix of inertia [1]
   automatický robot, řízení robotické paže, dopředná kinematika, inverzní kinematika, dynamická analýza, matice setrvačnosti [1]
   Backing up, trailer, backing up with trailer, backing up assistant, model of vehicle with trailer [1]
   Balancing, Rigid body, Unbalance, Rotor, Centrifugal force [1]
   Biomaterials, bioceramics, four-point bending, ANOVA, indentation [1]
   Biomateriály, biokeramika, čtyřbodový ohyb, ANOVA, indentace [1]
   blood vessel properties, Navier-Stokes equations, oscillatory flow, elastic modulus [1]
   Buckling of rods,Euler?s method,critical load,elastic constraints,variable cross section [1]
   Car door hinge, hinges design, hangings, hinge [1]
   Carotid aorta, axial prestretch, mathematical model. [1]
   Cévní náhrada, bovinní kolagen, inflační test, rychlost zatěžování, rychlost deformace [1]
   cévní náhrada, céva, mechanické vlastnosti, napětí, deformace, inflačně extenzivní test, kompozitní kolagenní trubice [1]
   Chlopeň, aortální chlopeň, cíp chlopně, srdce, mechanické vlastnosti, napětí, deformace, tahová zkouška [1]