Now showing items 1-1 of 1

  • Rapid Prototyping - využití technologie sandprint 

   Author: Libor Horáček; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Nová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Disertační práce se zabývá výzkumem aditivní technologie Sandprint, neboli 3D tisku z písku na principu Binder jetting, která se jeví jako nejvhodnější způsob aplikace pro výrobu forem ve slévárenství, ale i pro další ...