Now showing items 126-133 of 133

  • Zdroje fosforu a jeho vliv na povrchové vody 

   Author: Ruská Alexandra; Supervisor: Slavíček Marek; Opponent: Ščerba Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroje vybraných ukazatelů znečištění ohrožujících dobrý stav povrchových vod v Pečkách 

   Author: Ivana Novotná; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Benáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení výskytu a množství vybraných polutantů v zájmovém povodí čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Pečky ve Středočeském kraji. Mezi hlavní vybrané polutanty patří těžké kovy, polycyklické ...
  • Zhodnocení balastních vod v oddílné splaškové kanalizaci obce Trnová 

   Author: Marcela Černá; Supervisor: Stránský David; Opponent: Paul Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem této diplomové práce je řešení problematiky výskytu balastních vod v oddílné splaškové kanalizaci obce Trnová. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou stokových sití a ...
  • Zhodnocení hospodaření s ďešťovými vodami v městě Ayacucho, Peru 

   Author: Francisco Sojka; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit rozdíly v legislativě, v klimatických podmínkách a přístupu k odvodnění dešťových vod v České republice a v Peru. Práce pokračuje popisem města Ayacucho a jeho systémem odvodnění ...
  • Zhodnocení metod návrhu akumulačních nádrží na srážkovou vodu 

   Author: Jan Končel; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této diplomové práce je porovnání metod návrhu akumulačních nádrží na srážkovou vodu pro různé scénáře. Na reálné srážkové řadě jsou spočtené bilanční rovnice s různým časovým krokem výpočtu. Součástí je také výpočet ...
  • Změna koncentrací toxických kovů v závislosti na obměně dnového sedimentu v drobném urbanizovaném toku 

   Author: Zlatníková Simona; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování dat z čítače pevných částic na ÚV Valašské Meziříčí a vyhodnocení vybraných parametrů po rekonstrukci 

   Author: Zvěřina Štěpán; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Libosvár Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Předmětem diplomové práce je zpracování dat z čítače pevných částic na úpravně vody Valašské Meziříčí a vyhodnocení vybraných parametrů úpravy vody po rekonstrukci. Cílem práce je porovnání dat z čítače částic s ukazateli ...
  • Ztráty vody - měření na síti - opatření ke snížení ztrát s aplikací na lokalitě Vizovice 

   Author: Anderlová Blanka; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Radkovská Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)