Now showing items 76-95 of 133

  • Reducing the uncertainty in rainfall-runoff modelling using commercial microwave links 

   Author: Fencl Martin; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Rieckerman Joerg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce ČOV Frýdlant 

   Author: Krejčová Adéla; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Slavíček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce ČOV Střekov 

   Author: Rys Tomáš; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: David Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce ČOV Výškov 

   Author: Cölba Miroslav; Supervisor: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Rekonstrukce ocelových bazénů 

   Author: Kuřátko Roman; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Rekonstrukce venkovního bazénu Vlkančice 

   Author: Radošovský David; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Řízení tlaku a regulace ztrát 

   Author: Prošková Lucie; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Radkovská Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sanace stoky "Hřbitovní" - Kladno 

   Author: Marek Voženílek; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá problematikou sanace průchozí stoky na jednotné kanalizaci ve městě Kladně. Jedná se o železobetonovou, průleznou stoku, která je v některých úsecích ve špatném technickém stavu. Stoka převádí ...
  • Sestavení hydraulického modelu a analýza tlakových poměrů vodovodní sítě městské části Praha Přední Kopanina 

   Author: Lucia Vachová; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Predmetom diplomovej práce je zostavenie matematického modelu a hydraulická analýza vodovodnej siete menšieho rozsahu. Teoretická časť je zameraná na popis zásobovania vodou od zdroja až k spotrebiteľovi, výpočet potreby ...
  • Sestavení hydraulického modelu nadřazeného vodárenského distribučního systému Prahy 

   Author: Dominik Bureš; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na tvorbu matematického modelu pro hydraulickou analýzu distribuce vody. V první části se diplomová práce zabývá teoreticky tvorbou matematických modelů. Rozebírá základy matematického modelování, ...
  • Snížení odváděného množství srážkových a balastních vod ve městě Planá nad Lužnicí 

   Author: Bartůšková Kateřina; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kotek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této závěrečné práce je popsat problematiku balastních a dešťových vod v jednotné kanalizaci včetně opatření, která lze provést pro snížení množství těchto vod ve stokové síti. Řešení je provedeno pro konkrétní město ...
  • Stanovení standardů použití metody minimálních průtoků pro stanovení množství balastních vod ve stokových sítích 

   Author: Kužel Lukáš; Supervisor: Stránský David; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Stavební připravenost pro ukládání potrubí bezvýkopovou technologií 

   Author: Landsdorf Aleš; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním tématem diplomové práce je na základě rešerše předmětných normových, legislativních podkladů, odborné literatury a výrobních katalogů strojů pro bezvýkopové technologie zpřehlednit bezvýkopové metody pro pokládku ...
  • Studie nakládání s městskými vodami ve vybrané obci. 

   Author: Michaela Čermáková; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Voříšek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje rešerši literatury a souvisejících norem, popis stokování a jednotlivých druhů odpadních vod, základní rozdělení stokových ...
  • Studie nakládání se splaškovými vodami v obci Vysoká, místní část Bosyně 

   Author: Pavel Beneš; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Dalík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá nakládáním se splaškovými vodami. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je pojednání o historii, významu a druzích stokování, následuje popis kanalizačních objektů, ...
  • Studie nové koncepce čerpání surové vody na úpravnu vody Sojovice 

   Author: Řeháček Karel; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Zeman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením a návrhem nové koncepce čerpání surové vody z řeky Jizery na úpravnu vody Sojovice, která je součástí umělé infiltrace na zdroji pitné vody Káraný. V teoretické části jsou rozdělena ...
  • Studie nového kanálu pro vodní slalom v Praze Troji 

   Author: Košek Radoslav; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Rohan Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Klášterní Skalice 

   Author: Sahulová Šárka; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Knotek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Vinařice 

   Author: Hlaváč Jakub; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Manda David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Bílý Potok 

   Author: Štufka Milan; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)