Now showing items 91-107 of 107

  • Vyhodnocení balastních vod v Plané nad Lužnicí 

   Author: Bartůšková Kateřina; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Kotek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem práce je popsat problematiku balastních vod. Vysoké množství balastních vod má negativní ekonomické dopady a výrazně ovlivňuje čištění odpadních vod. Výslednému řešení předchází monitoring odpadních vod a lokalizace ...
  • Vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu úpravny vody Valašské Meziříčí po rekonstrukci 

   Author: Zvěřina Štěpán; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Libosvár Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu rekonstruované úpravny vody Valašské Meziříčí. Cílem práce je porovnání stavu před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Budou vyhodnocena data jakosti ...
  • Vyhodnocení provozu ČOV Havlíčkův Brod 

   Author: Toman Lukáš; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Zelený Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Předmětem této bakalářské práce je problematika čištění odpadních vod, konkrétně na ČOV Havlíčkův Brod. Cílem práce je vyhodnocení naměřených dat na této čistírně a jejich porovnání s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. a ...
  • Vyhodnocení provozu ČOV Královice 

   Author: Kuncl Vojtěch; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Slavíčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je provést ucelené vyhodnocení provozu čistírny odpadních vod Královice. Teoretická část rozebírá problematiku stokování a čištění odpadních vod a vytváří podklad pro následnou analýzu ...
  • Vyhodnocení provozu ČOV Kremže 

   Author: Anderlová Blanka; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Štros Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vyhodnocení provozu ČOV Plzeň 

   Author: Vacková Markéta; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce zpracovává problematiku čištění odpadních vod s využitím konkrétních dat naměřených na ČOV Plzeň v roce 2015. První část popisuje vlastnosti odpadních vod a znečišťující látky, které se v nich běžně ...
  • Vyhodnocení provozu úpravny vody Hradiště 

   Author: Vít Neruda; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Kovalčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na obecné popsání technologického postupu úpravy vody a na postupy využité na úpravně vody Hradiště. V praktické části jsou předmětem vyhodnocení provozní a ekonomické údaje ...
  • Vyhodnocení spotřeby elektrické energie recirkulačních čerpadel 

   Author: Vojtěch Tluček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato bakalářská práce se věnuje úspoře elektrické energie v recirkulačních systémech veřejných bazénů. V teoretické části se nejdříve seznámíme se všemi částmi recirkulačního systému veřejných bazénů, poté se zaměříme na ...
  • Vyhodnotenie vplyvu rekonštrukcie ČOV Streženice na akosť vody na odtoku z čistiarne 

   Author: Gabková Zuzana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Vašková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Táto bakalárska práca popisuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Streženiciach a vyhodnocuje zmeny kvality vody na odtoku z čistiarne po jej realizácii. Účelom rekonštrukcie bolo zabezpečenie mechanicko - biologického ...
  • Výstavba a sanace stokové sítě 

   Author: Štufka Milan; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výstavby kanalizace 

   Author: Srchová Marie; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Volšíčková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá výstavbou kanalizace v středočeské obci Mečeříž. Hlavním cílem je posouzení nedostatků v projektové dokumentaci, výstavbě kanalizace a konečném provedení kanalizace. První část studie zahrnuje různé ...
  • Vývoj a testování odběrného zařízení biofilmu z tepelných výměníků ve stokových sítích 

   Author: Harašta Luboš; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Kabelková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zásobování pitnou vodou v lokalitě Velké Přílepy 

   Author: Kříž Martin; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zásobování vodou oblasti Semily 

   Author: Bělková Věra; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Kubeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zhodnocení účinnosti kořenové čistírny odpadních vod 

   Author: Kejhová Markéta; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti kořenových čistíren. Posouzení funkčnosti na odstraňování organických a nerozpuštěných látek z odpadní vody. Dále pak na odstranění amoniakálního znečištění a fosforu. V ...
  • Způsoby sanace vodárenských a balneotechnických nádrží. 

   Author: Jiří Buchl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravou povrchů nádrží sloužící jako zásobník pitné vody pro obyvatelstvo nebo nádrže využívané v balneotechnice, jako jsou bazény, lázně a wellness centra. Součástí práce je rozpis materiálů, ...
  • Způsoby snížení vázaného chloru v bazénech 

   Author: Držala Šimon; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)