• Analýza chování vývaru spodních výpustí VD Husinec 

   Autor: Kolenský David; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Analýza podtlakových podmínek na labyrintových přelivech 

   Autor: Harenczyková Eliška; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dispečerské hry 

   Autor: Poborská Jana; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Fyzikální model Peltonovy turbíny 

   Autor: Fejkl Vlastimil; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Štěch Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na zprovoznění modelové sestavy Peltonovy turbíny v laboratoři fakulty stavební na univerzitě Českého vysokého učení technického v Praze, která bude využívána pro měření účinnostních ...
  • Fyzikální výzkum proudění vody na přelivech hydrotechnických staveb 

   Autor: Bezouška Jiří; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Cílem této práce bylo získání charakteristiky poměrně nových tří typů přelivů a následné porovnání těchto charakteristik s charakteristikou známých a využívaných přelivů. Nejdříve bylo vybráno 8 typů přelivů, těmi byly: ...
  • Gibsonova metoda měření průtoku ve vodních elektrárnách 

   Autor: Mužík Sven; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Ševčík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   V této diplomové práci je řešena problematika měření účinnosti vodních turbín se zaměřením na malé vodní elektrárny. Jsou zde popsány metody provozních a přejímacích zkoušek pro určení charakteristik. Je zde krátce pojednáno ...
  • Hydraulická a dynamická analýza různých typů přelivů se segmentem 

   Autor: Veselý Daniel; Vedoucí práce: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Hydraulická a statická analýza stavidlového uzávěru na přelivných plochách 

   Autor: Peška Libor; Vedoucí práce: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Hydraulická analýza Jamborova prahu se segmentovým uzávěrem 

   Autor: Vonásek Václav; Vedoucí práce: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Hydraulická funkce podtlakových přelivů 

   Autor: Polách Ondřej; Vedoucí práce: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydraulický ráz na přivaděčích vodních elektráren 

   Autor: Rudolf Tomáš; Vedoucí práce: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydraulický výzkum rozšířeného bezpečnostního přelivu na VD Klabava 

   Autor: Novotná Lucie; Vedoucí práce: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydrotechnický návrh opatření na zlepšení migrační prostupnosti 

   Autor: Adámková Eliška; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Koncept měření charakteristik Archimédovy turbíny 

   Autor: Teplý Libor; Vedoucí práce: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Malá vodní nádrž na Mehelnickém potoce - projektová dokumentace 

   Autor: Žohová Anna; Vedoucí práce: Brouček Miroslav; Oponent práce: Menhard Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh malé vodní nádrže na Mehelnickém potoce. Hlavním účelem nádrže je retence povodňových průtoků, při zachování potenciálu k transformaci na víceúčelovou nádrž. Celá práce je zpracována ...
  • Matematický model převádění vody během výstavby plavebního stupně Děčín 

   Autor: Sedlák Václav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Balvín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá porovnáním matematického a fyzikálního modelování v hydrotechnice. V rámci této práce byl vytvořen matematický model plavebního stupně Děčín v době jeho plánované výstavby během vybraných stavebních ...
  • Matematický výzkum proudění vody na přelivech hydrotechnických staveb 

   Autor: Exner Mikuláš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Měření a vyhodnocení charakteristiky Peltonovy turbiny 

   Autor: Barborka Petr; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Štěch Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci této diplomové práce jsem změřil a vyhodnotil charakteristiku Peltonovy turbíny pro sedm různých poloh vodního paprsku vůči ose OK (oběžného kola). Před zahájením měření došlo k úpravám softwarového vybavení měřícího ...
  • Měření a vyhodnocení koncentračních profilů dvoufázového proudění v laboratorním potrubí 

   Autor: Drbohlav Lukáš; Vedoucí práce: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Migrační propustnost vodního díla Štětí 

   Autor: Maršík Ondřej; Vedoucí práce: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)