Now showing items 63-82 of 100

  • Rekonstrukce pevného jezu na Litavce v Lochovicích a studie MVE 

   Author: Prokš Jiří; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Revitalizace Hnojnického potoka v obci Hnojnice 

   Author: Zahrádka Petr; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Revitalizace Očihoveckého potoka 

   Author: Kovač Jan; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Revitalizace Stružnického potoka 

   Author: Kopecká Petra; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Rybník Nový Jistebnický - zvýšení zabezpečenosti a stanovení rozsahu území pod vodním dílem ohrožených povodní 

   Author: Kratochvíl Pavel; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Simulace dynamických jevů v nádrži Kamýk 

   Author: Mühlhanslová Tereza; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Kareis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá odvozením matematických rovnic, které popisují průběh amplitud dynamických vln vznikajících v nádrži Kamýk vlivem provozu vodních elektráren Orlík a Kamýk. Nádrž Kamýk se nachází na řece Vltavě ...
  • Simulační model ochranné funkce Vltavské kaskády 

   Author: Lagner Václav; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Stabilitní analýza sypaných hrází při zemětřesení 

   Author: Forstová Barbora; Supervisor: Brouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie dynamiky průchodu povodně záplavovým územím 

   Author: Bohůnek Jiří; Supervisor: Valenta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie funkce rybího přechodu 

   Author: Punčochář Jan; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie odtokových poměrů v povodí Bílského potoka 

   Author: Sýkora Jan; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Studie posílení zásobní funkce nádrže Rozkoš 

   Author: Přemysl Janda; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá variantním vodohospodářským řešením zásobní a ochranné funkce nádrže Rozkoš. Do řešení byl zahrnut vliv středního scénáře klimatické změny. Úloha byla zpracována sestavením simulačních modelů ...
  • Studie Proveditelnosti přehrady Khornawazan v Iráku 

   Author: Matějček Petr; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie proveditelnosti variant konstrukčního řešení VD Valdek 

   Author: Milan Rada; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Předmětem diplomové práce je studie proveditelnosti variant konstrukčních řešení VD Valdek. Plánované VD Valdek by mělo sloužit především jako vodárenský zdroj pro oblast Hořovicka. Jeho dalšími funkcemi bude protipovodňová ...
  • Stupňovitý svod vody od přelivu přehrady (modelový výzkum) 

   Author: Hermanová Magdaléna; Supervisor: Broža Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Suchá nádrž Dubnice na Ještědském potoce 

   Author: Justová Monika; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Suchá nádrž Šporka 

   Author: Havránek Lukáš; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Určení hladinových rychlostí pomocí metody particle tracking 

   Author: Klára Burešová; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Účelem této práce je prozkoumat možnosti zpracování obrazového záznamu pomocí metodou PTV. Následně povést analýzu vlastního obrazového záznamu za použití této metody a porovnat získané rychlosti s rychlostmi naměřenými ...
  • Variantní studie proveditelnosti rekonstrukce MVE Dobřichovice 

   Author: Marek Kahuda; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Sedláček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   V diplomové práci je variantně řešeno technické řešení rekonstrukce MVE Dobřichovice. V první části je popsána lokalita a stávající stav MVE. Ve druhé části se práce zabývá možnostmi výpočtu 1D ustáleného nerovnoměrného ...
  • Variantní studie proveditelnosti vodního díla na Martinickém potoce 

   Author: Tomáš Procházka; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   V diplomové práci je řešen návrh zemní sypané přehrady na Martinickém potoce. Návrh je řešen ve dvou konstrukčních variantách, které se odlišuje použitým těsněním. Jedna varianta je se středním asfaltobetonovým těsněním a ...