Now showing items 4-23 of 100

  • Bezpečnost VD nechranice při povodních po rekonstrukci bezpečnostního přelivu 

   Author: Anna Kutnarová; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Švarc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem diplomové práce je podle ČSN 75 2935 zpracovat posouzení bezpečnosti vodního díla Nechranice při povodních po rekonstrukci všech tří polí bezpečnostního přelivu. Text práce je členěn na jednotlivé části dle ČSN 75 ...
  • Dispečerské hry 

   Author: Poborská Jana; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Fyzikální model Peltonovy turbíny 

   Author: Fejkl Vlastimil; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Štěch Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na zprovoznění modelové sestavy Peltonovy turbíny v laboratoři fakulty stavební na univerzitě Českého vysokého učení technického v Praze, která bude využívána pro měření účinnostních ...
  • Fyzikální výzkum proudění vody na přelivech hydrotechnických staveb 

   Author: Bezouška Jiří; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Cílem této práce bylo získání charakteristiky poměrně nových tří typů přelivů a následné porovnání těchto charakteristik s charakteristikou známých a využívaných přelivů. Nejdříve bylo vybráno 8 typů přelivů, těmi byly: ...
  • Gibsonova metoda měření průtoku ve vodních elektrárnách 

   Author: Mužík Sven; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Ševčík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   V této diplomové práci je řešena problematika měření účinnosti vodních turbín se zaměřením na malé vodní elektrárny. Jsou zde popsány metody provozních a přejímacích zkoušek pro určení charakteristik. Je zde krátce pojednáno ...
  • Hydraulická a dynamická analýza různých typů přelivů se segmentem 

   Author: Veselý Daniel; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Hydraulická a statická analýza stavidlového uzávěru na přelivných plochách 

   Author: Peška Libor; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Hydraulická analýza Jamborova prahu se segmentovým uzávěrem 

   Author: Vonásek Václav; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Hydraulická funkce podtlakových přelivů 

   Author: Polách Ondřej; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydraulický ráz na přivaděčích vodních elektráren 

   Author: Rudolf Tomáš; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydraulický výzkum rozšířeného bezpečnostního přelivu na VD Klabava 

   Author: Novotná Lucie; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydrotechnický návrh opatření na zlepšení migrační prostupnosti 

   Author: Adámková Eliška; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Koncept měření charakteristik Archimédovy turbíny 

   Author: Teplý Libor; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Malá vodní nádrž na Mehelnickém potoce - projektová dokumentace 

   Author: Žohová Anna; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Menhard Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh malé vodní nádrže na Mehelnickém potoce. Hlavním účelem nádrže je retence povodňových průtoků, při zachování potenciálu k transformaci na víceúčelovou nádrž. Celá práce je zpracována ...
  • Matematický model malé vodní elektrárny 

   Author: Jonáš Melichar; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   V rámci této diplomové práce byl vytvořen matematický model malé vodní elektrárny v programovacím prostředí MATLAB. Motivací bylo podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie vyvinutím nástroje, usnadňujícího plánování ...
  • Matematický model převádění vody během výstavby plavebního stupně Děčín 

   Author: Sedlák Václav; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Balvín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá porovnáním matematického a fyzikálního modelování v hydrotechnice. V rámci této práce byl vytvořen matematický model plavebního stupně Děčín v době jeho plánované výstavby během vybraných stavebních ...
  • Matematický výzkum proudění vody na přelivech hydrotechnických staveb 

   Author: Exner Mikuláš; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Metody PIV a PTV pro měření hladinových rychlostí 

   Author: Vít Petržílek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem autora diplomové práce bylo ověření nestandardních metod měření, respektive metody particle image velocimetry a particle tracking velocimetry. Metody lze použít například pro měření hladinových rychlostí a vykreslení ...
  • Měření a vyhodnocení charakteristiky Peltonovy turbiny 

   Author: Barborka Petr; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Štěch Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci této diplomové práce jsem změřil a vyhodnotil charakteristiku Peltonovy turbíny pro sedm různých poloh vodního paprsku vůči ose OK (oběžného kola). Před zahájením měření došlo k úpravám softwarového vybavení měřícího ...
  • Měření a vyhodnocení koncentračních profilů dvoufázového proudění v laboratorním potrubí 

   Author: Drbohlav Lukáš; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)