Now showing items 5-24 of 110

  • Dispečerské hry 

   Author: Poborská Jana; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Fyzikální model Peltonovy turbíny 

   Author: Fejkl Vlastimil; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Štěch Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na zprovoznění modelové sestavy Peltonovy turbíny v laboratoři fakulty stavební na univerzitě Českého vysokého učení technického v Praze, která bude využívána pro měření účinnostních ...
  • Fyzikální výzkum proudění vody na přelivech hydrotechnických staveb 

   Author: Bezouška Jiří; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Cílem této práce bylo získání charakteristiky poměrně nových tří typů přelivů a následné porovnání těchto charakteristik s charakteristikou známých a využívaných přelivů. Nejdříve bylo vybráno 8 typů přelivů, těmi byly: ...
  • Gibsonova metoda měření průtoku ve vodních elektrárnách 

   Author: Mužík Sven; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Ševčík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   V této diplomové práci je řešena problematika měření účinnosti vodních turbín se zaměřením na malé vodní elektrárny. Jsou zde popsány metody provozních a přejímacích zkoušek pro určení charakteristik. Je zde krátce pojednáno ...
  • Hydraulická a dynamická analýza různých typů přelivů se segmentem 

   Author: Veselý Daniel; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Hydraulická a statická analýza stavidlového uzávěru na přelivných plochách 

   Author: Peška Libor; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Hydraulická analýza Jamborova prahu se segmentovým uzávěrem 

   Author: Vonásek Václav; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Hydraulická funkce podtlakových přelivů 

   Author: Polách Ondřej; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydraulický ráz na přivaděčích vodních elektráren 

   Author: Rudolf Tomáš; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydraulický výzkum rozšířeného bezpečnostního přelivu na VD Klabava 

   Author: Novotná Lucie; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydrotechnický návrh opatření na zlepšení migrační prostupnosti 

   Author: Adámková Eliška; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Jez Mazourov - dispoziční řešení a návrh MVE 

   Author: Marie Pecharová; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   The Master thesis focuses on mathematical modelling and simulation of the river flow of a layout solution for reconstructing the Mazourov weir on the Sázava River. Within the layout design, the main objective is the placement ...
  • Koncept měření charakteristik Archimédovy turbíny 

   Author: Teplý Libor; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Malá vodní nádrž na Mehelnickém potoce - projektová dokumentace 

   Author: Žohová Anna; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Menhard Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh malé vodní nádrže na Mehelnickém potoce. Hlavním účelem nádrže je retence povodňových průtoků, při zachování potenciálu k transformaci na víceúčelovou nádrž. Celá práce je zpracována ...
  • Matematické modelování proudění vody na sdružených objektech malých vodních nádrží 

   Author: Adéla Jůzová; Supervisor: Kašpar Tomáš; Opponent: Sklenář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Sdružené objekty malých vodních nádrží sdružují dva funkční objekty do jedné konstrukce. Jedná se o spodní výpust a bezpečnostní přeliv. Během proudění tímto objektem dochází k proudění ve dvou odlišných směrech a tedy k ...
  • Matematický model malé vodní elektrárny 

   Author: Jonáš Melichar; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   V rámci této diplomové práce byl vytvořen matematický model malé vodní elektrárny v programovacím prostředí MATLAB. Motivací bylo podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie vyvinutím nástroje, usnadňujícího plánování ...
  • Matematický model převádění vody během výstavby plavebního stupně Děčín 

   Author: Sedlák Václav; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Balvín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá porovnáním matematického a fyzikálního modelování v hydrotechnice. V rámci této práce byl vytvořen matematický model plavebního stupně Děčín v době jeho plánované výstavby během vybraných stavebních ...
  • Matematický výzkum proudění vody na přelivech hydrotechnických staveb 

   Author: Exner Mikuláš; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Metody PIV a PTV pro měření hladinových rychlostí 

   Author: Vít Petržílek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem autora diplomové práce bylo ověření nestandardních metod měření, respektive metody particle image velocimetry a particle tracking velocimetry. Metody lze použít například pro měření hladinových rychlostí a vykreslení ...
  • Měření a vyhodnocení charakteristiky Peltonovy turbiny 

   Author: Barborka Petr; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Štěch Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci této diplomové práce jsem změřil a vyhodnotil charakteristiku Peltonovy turbíny pro sedm různých poloh vodního paprsku vůči ose OK (oběžného kola). Před zahájením měření došlo k úpravám softwarového vybavení měřícího ...