Now showing items 95-100 of 100

  • Zhodnocení vyrovnávací nádrže Vřesník 

   Author: Kupa Ondřej; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Zhodnocení využití hydroenergetického potenciálu Huntířovského potoka 

   Author: Charvát Jiří; Supervisor: Nešvarová Chvojková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Zhotovení a kalibrace hydrologického modelu HYDROG pro povodí Jílovského potoka 

   Author: Malý Ladislav; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zjištění měrných křivek jezových klapek pomocí CFD včetně hydrodynamického zatížení 

   Author: Langová Lucie; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Trnka Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá teoretickým popisem konstrukce duté klapky používané v České republice a v zahraničí. Dále popisuje metodiku hydrotechnických výpočtů pro určení průtoku a některých zatížení na duté klapce. ...
  • Zkapacitnění Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou - Vnorovy 

   Author: Jakub Hajdina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Boříková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Výsledkem mé diplomové práce je variantní řešení zkapacitnění Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou – Vnorovy. V teoretické části vás uvádím do problematiky popisem historie a současnosti Baťova kanálu a záměru v okolí ...
  • Znalostní systém Vodohospodář 

   Author: Fanta Dalibor; Supervisor: Toman Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)