Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 67

  • Posouzení ovlivnění limnigrafu Soutice a Nesmeřice na Želivce při povodních 

   Autor: Horejšová Tereza; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem této diplomové práce je posouzení míry ovlivnění limnigrafů Soutice a Nesměřice pod VD Švihov na vodním toku Želivka při povodňovém režimu. Měrný profil Soutice je hlásným profilem kategorie A, Hlásné a předpovědní ...
  • Návrh možnosti rozšíření energetického využití Vltavy v úseku Vraňany - Hořín 

   Autor: Maňák Pavel; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této práce je návrh možnosti rozšíření využití hydroenergetického potenciálu na vodním díle Vraňany - Hořín. Je zde popsáno současné využití a následně jsou navrženy varianty, které by bylo možné zrealizovat pro ...
  • VD Harcov - posouzení rekonstrukce na fyzikálním hydraulickém modelu 

   Autor: Bohatá Alice; Vedoucí práce: Králík Martin; Oponent práce: Kremsa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Pro snadnější výběr vhodné varianty rekonstrukce vodního díla Harcov, plánované na roky 2019 - 2021, byl ve vodohospodářské laboratoři fakulty stavební postaven fyzikální hydraulický model s celkem 30 variantami řešení. ...
  • Měření a vyhodnocení charakteristiky Peltonovy turbiny 

   Autor: Barborka Petr; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Štěch Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci této diplomové práce jsem změřil a vyhodnotil charakteristiku Peltonovy turbíny pro sedm různých poloh vodního paprsku vůči ose OK (oběžného kola). Před zahájením měření došlo k úpravám softwarového vybavení měřícího ...
  • Modernizace plavební komory Miřejovice 

   Autor: Vavruška Vít; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Kareis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit projekt na úrovni studie umožňující proplouvání vodní komory Miřejovice plavidly s parametry pro vodní cestu třídy Va. Tento nárok vznikl na základě dokumentu Koncepce vodní ...
  • Matematický model převádění vody během výstavby plavebního stupně Děčín 

   Autor: Sedlák Václav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Balvín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá porovnáním matematického a fyzikálního modelování v hydrotechnice. V rámci této práce byl vytvořen matematický model plavebního stupně Děčín v době jeho plánované výstavby během vybraných stavebních ...
  • Modelování syntetických hydrologických řad v systému stanic 

   Autor: Grešík Waldemar; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Ledvinka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
   Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct method, having the advantage ...
  • Návrh turbínového soustrojí pro MVE Vydra II 

   Autor: Souček Jiří; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout turbínové soustrojí pro lokalitu Vydra II. Nejprve bylo provedena rešerše literatury s cílem prostudovat možnosti použití turbín pro mikrozdroje. Následně byly vytvořeny a porovnány ...
  • Vodohospodářské řešení nádrže Syčivka s ohledem na stávající požadavky a budoucí provoz 

   Autor: Šimůnek Aleš; Vedoucí práce: Brouček Miroslav; Oponent práce: Veselý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá vodohospodářským řešením suché nádrže na vodním toku Syčivka. Hlavním úkolem vodního díla je protipovodňová ochrana města Bílina ležícího níže po toku. Pro vodní dílo je navrženo několik variant řešení ...
  • Fyzikální model Peltonovy turbíny 

   Autor: Fejkl Vlastimil; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Štěch Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na zprovoznění modelové sestavy Peltonovy turbíny v laboratoři fakulty stavební na univerzitě Českého vysokého učení technického v Praze, která bude využívána pro měření účinnostních ...
  • Návrh a riziková analýza protipovodňovývh opatření na Kamenici a Žirovnici 

   Autor: Londa Dan; Vedoucí práce: Horský Martin; Oponent práce: Poláček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Hlavním tématem této diplomové práce je provedení rizikové analýzy povodní v povodích toků Kamenice a Žirovnice a posouzení ekonomické efektivnosti předloženého návrhu protipovodňových opatření (PPO) prostřednictvím suché ...
  • Zjištění měrných křivek jezových klapek pomocí CFD včetně hydrodynamického zatížení 

   Autor: Langová Lucie; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Trnka Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá teoretickým popisem konstrukce duté klapky používané v České republice a v zahraničí. Dále popisuje metodiku hydrotechnických výpočtů pro určení průtoku a některých zatížení na duté klapce. ...
  • Vodohospodářská studie soustavy rybníků na Hlubocku z hlediska zajištění rybochovné funkce v období sucha 

   Autor: Kaiser Vladimír; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Šedivý Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této práce bylo najít vhodné vodohospodářské řešení soustavy rybníků na Hlu-bocku k zajištění její rybochovné funkce v období sucha, na základě dostupných podkladů a vlastního průzkumu. Nejdříve je stručně popsána ...
  • Posouzení bezpečnosti při povodních a návrh nápravných opatření pro vybrané malé vodní nádrže v okolí Přerova a Hranic 

   Autor: Konečný Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce řeší posouzení bezpečnosti malých vodních nádrží Šišma a Hluzov za povodní. Skladba a obsah posudku pro každé toto vodní dílo jsou definovány ČSN 75 2935. Na začátku je uveden popis vodního díla a jeho povodí. ...
  • Simulace dynamických jevů v nádrži Kamýk 

   Autor: Mühlhanslová Tereza; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Kareis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá odvozením matematických rovnic, které popisují průběh amplitud dynamických vln vznikajících v nádrži Kamýk vlivem provozu vodních elektráren Orlík a Kamýk. Nádrž Kamýk se nachází na řece Vltavě ...
  • Studie dynamiky průchodu povodně záplavovým územím 

   Autor: Bohůnek Jiří; Vedoucí práce: Valenta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie funkce rybího přechodu 

   Autor: Punčochář Jan; Vedoucí práce: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zhodnocení využití hydroenergetického potenciálu Huntířovského potoka 

   Autor: Charvát Jiří; Vedoucí práce: Nešvarová Chvojková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vodohospodářské řešení výhledových nádrží Lata a Vlčinec 

   Autor: Čapek Jan; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Problematika návrhu drátokamenných konstrukcí ve vodním hospodářství 

   Autor: Kuk Richard; Vedoucí práce: Brouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)