Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 62

  • Modelování syntetických hydrologických řad v systému stanic 

   Autor: Grešík Waldemar; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Ledvinka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
   Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct method, having the advantage ...
  • Matematický model převádění vody během výstavby plavebního stupně Děčín 

   Autor: Sedlák Václav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Balvín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá porovnáním matematického a fyzikálního modelování v hydrotechnice. V rámci této práce byl vytvořen matematický model plavebního stupně Děčín v době jeho plánované výstavby během vybraných stavebních ...
  • Návrh turbínového soustrojí pro MVE Vydra II 

   Autor: Souček Jiří; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout turbínové soustrojí pro lokalitu Vydra II. Nejprve bylo provedena rešerše literatury s cílem prostudovat možnosti použití turbín pro mikrozdroje. Následně byly vytvořeny a porovnány ...
  • Fyzikální model Peltonovy turbíny 

   Autor: Fejkl Vlastimil; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Štěch Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na zprovoznění modelové sestavy Peltonovy turbíny v laboratoři fakulty stavební na univerzitě Českého vysokého učení technického v Praze, která bude využívána pro měření účinnostních ...
  • Vodohospodářská studie soustavy rybníků na Hlubocku z hlediska zajištění rybochovné funkce v období sucha 

   Autor: Kaiser Vladimír; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Šedivý Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této práce bylo najít vhodné vodohospodářské řešení soustavy rybníků na Hlu-bocku k zajištění její rybochovné funkce v období sucha, na základě dostupných podkladů a vlastního průzkumu. Nejdříve je stručně popsána ...
  • Vodohospodářské řešení nádrže Syčivka s ohledem na stávající požadavky a budoucí provoz 

   Autor: Šimůnek Aleš; Vedoucí práce: Brouček Miroslav; Oponent práce: Veselý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá vodohospodářským řešením suché nádrže na vodním toku Syčivka. Hlavním úkolem vodního díla je protipovodňová ochrana města Bílina ležícího níže po toku. Pro vodní dílo je navrženo několik variant řešení ...
  • Zjištění měrných křivek jezových klapek pomocí CFD včetně hydrodynamického zatížení 

   Autor: Langová Lucie; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Trnka Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá teoretickým popisem konstrukce duté klapky používané v České republice a v zahraničí. Dále popisuje metodiku hydrotechnických výpočtů pro určení průtoku a některých zatížení na duté klapce. ...
  • Návrh a riziková analýza protipovodňovývh opatření na Kamenici a Žirovnici 

   Autor: Londa Dan; Vedoucí práce: Horský Martin; Oponent práce: Poláček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Hlavním tématem této diplomové práce je provedení rizikové analýzy povodní v povodích toků Kamenice a Žirovnice a posouzení ekonomické efektivnosti předloženého návrhu protipovodňových opatření (PPO) prostřednictvím suché ...
  • Posouzení bezpečnosti při povodních a návrh nápravných opatření pro vybrané malé vodní nádrže v okolí Přerova a Hranic 

   Autor: Konečný Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce řeší posouzení bezpečnosti malých vodních nádrží Šišma a Hluzov za povodní. Skladba a obsah posudku pro každé toto vodní dílo jsou definovány ČSN 75 2935. Na začátku je uveden popis vodního díla a jeho povodí. ...
  • Simulace dynamických jevů v nádrži Kamýk 

   Autor: Mühlhanslová Tereza; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Kareis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá odvozením matematických rovnic, které popisují průběh amplitud dynamických vln vznikajících v nádrži Kamýk vlivem provozu vodních elektráren Orlík a Kamýk. Nádrž Kamýk se nachází na řece Vltavě ...
  • Studie dynamiky průchodu povodně záplavovým územím 

   Autor: Bohůnek Jiří; Vedoucí práce: Valenta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie funkce rybího přechodu 

   Autor: Punčochář Jan; Vedoucí práce: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vodohospodářské řešení výhledových nádrží Lata a Vlčinec 

   Autor: Čapek Jan; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Zhodnocení využití hydroenergetického potenciálu Huntířovského potoka 

   Autor: Charvát Jiří; Vedoucí práce: Nešvarová Chvojková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Fyzikální výzkum proudění vody na přelivech hydrotechnických staveb 

   Autor: Bezouška Jiří; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Cílem této práce bylo získání charakteristiky poměrně nových tří typů přelivů a následné porovnání těchto charakteristik s charakteristikou známých a využívaných přelivů. Nejdříve bylo vybráno 8 typů přelivů, těmi byly: ...
  • Vodohospodářská problematika Drnového potoka a jeho povodí 

   Autor: Burian Vladimír; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Matematický výzkum proudění vody na přelivech hydrotechnických staveb 

   Autor: Exner Mikuláš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Hydrotechnický návrh opatření na zlepšení migrační prostupnosti 

   Autor: Adámková Eliška; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Problematika návrhu drátokamenných konstrukcí ve vodním hospodářství 

   Autor: Kuk Richard; Vedoucí práce: Brouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Hydraulická analýza Jamborova prahu se segmentovým uzávěrem 

   Autor: Vonásek Václav; Vedoucí práce: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)