Now showing items 1-1 of 1

  • Prostupy v betonových stropních deskách 

   Author: Jan Kostka; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou prostupů v betonových stropních deskách různých typů. V první části je popisován vliv prostupů na chování jednotlivých typů stropních desek různého statického působení, vyztužených ...