Now showing items 21-40 of 679

   Subject
   Basement wall, masonry, reinforced concrete, brick, masonry block, mortar, resistance [1]
   Basement wall,reinforced concrete,brickwork,lost formwork,waterproof reinforced concrete structure [1]
   beam [2]
   bednění [1]
   bednění,beton,beton raného stáří,deformace,hydratace,komorový nosník,metoda konečných prvků,průhyb,příhradová analogie,stěnový nosník [1]
   bend [1]
   bending tensile strenght [1]
   Beton [4]
   beton [4]
   Beton, drátkobeton, výztuž, dodatečně vlepovaná výztuž, chemická kotva [1]
   Beton, krystalizační, přísady, izolace, Xypex, pevnost, průsak [1]
   beton, lehčený beton, betonový nábytek, skélná výztuž, 3D vyztužování, subtilní desky, počítačový model [1]
   Beton, Předpjatý beton, Ocel, Most, Obloukový most, Silniční most [1]
   Beton,betonový kompozit,3D tisk betonu,vlastnosti čerstvého betonu,zpracovatelnost [1]
   Beton,hutnění,vibrace,konzistence,příměsi,maximální zrno kameniva,vodní součinitel [1]
   beton,nosná konstrukce,plochá deska,otvory desek,železobetonové sloupy,železobetonové stěny,železobetonový sloup,metoda konečných prvků,výztuž [1]
   beton,požár,hotel,požární řešení,stavební povolení [1]
   beton,soudržnost betonových vrstev,spoj betonových vrstev,cyklické namáhání teplotou,polymer cement,chemická soudržnost,mechanická soudržnost,smykový zámek [1]
   Beton,spřažení,konstrukce,dílec,typy,realizace,Eurokódy,zatížení,namáhání,návrh,posouzení,porovnání [1]
   Beton,železobetonové konstrukce,stropní deska,vylehčená stropní deska,bytový dům,předběžný návrh,vyztužování [1]